Ginkgo biloba - 6 super účinkov pre zdravie

Ginkgo biloba – 6 super účinkov pre zdravie

Dátum: 3. marca 2023

Ginkgo biloba je starobylý druh stromu, ktorý pochádza z Číny. Je známy aj ako životný strom alebo ázijský platan. Táto rastlina má veľký význam v tradičnej čínskej medicíne a je obľúbeným doplnkom stravy na celom svete. Ginkgo biloba sa často užíva vo forme extraktu z listov, ktoré obsahujú unikátne zlúčeniny, ako sú ginkgolidy a bilobalidy.

Ginkgo biloba je známy svojimi antioxidantnými a protizápalovými vlastnosťami, ktoré môžu prispievať k zlepšeniu celkového zdravia a prevencii chorôb. Hlavné účinky Ginkgo biloba sa týkajú zlepšenia krvného obehu, podpory kognitívnych funkcií a zdravia mozgu, ochrany nervových buniek a zlepšenia zraku a sluchu.

Účinky

Ginkgo biloba má viacero účinkov, ktoré môžu byť prospešné pre ľudské zdravie. Medzi najdôležitejšie účinky patria:

 1. Zlepšenie krvného obehu: Ginkgo biloba pomáha zlepšovať krvný obeh tým, že rozširuje krvné cievy a znižuje zrážanlivosť krvi. To môže prispieť k lepšiemu zásobovaniu kyslíkom a živinami pre bunky v tele.
 2. Podpora kognitívnych funkcií: Ginkgo biloba sa často používa na podporu kognitívnych funkcií, ako sú pamäť, koncentrácia a rýchlosť spracovania informácií. Štúdie ukázali, že ginkgo môže byť užitočný pre osoby trpiace kognitívnym poklesom alebo demenciou.
 3. Antioxidant a protizápalové účinky: Ginkgo biloba obsahuje silné antioxidanty, ktoré chránia bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi. Okrem toho má aj protizápalové vlastnosti, ktoré môžu pomôcť zmierniť zápaly v tele.
 4. Ochrana nervových buniek: Ginkgo biloba môže pomôcť chrániť nervové bunky pred poškodením a podporovať ich regeneráciu. To môže byť užitočné pre osoby s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako je Alzheimerova choroba.
 5. Zlepšenie zraku a sluchu: Ginkgo biloba môže prispievať k zlepšeniu zraku a sluchu tým, že podporuje krvný obeh v oblastiach zodpovedných za tieto zmysly. Niektoré štúdie naznačujú, že ginkgo môže byť užitočný pri liečbe závratov a tinnitu (šípanie v ušiach).
 6. Úľava pri astme a chronických respiračných problémoch: Ginkgo biloba môže pomôcť zmierniť zápaly v dýchacích cestách a uľahčiť dýchanie u osôb s astmou alebo chronickými respiračnými problémami.

Treba poznamenať, že účinky Ginkgo biloba môžu byť individuálne a nemusia sa prejaviť u každého užívateľa. Pred začatím užívania doplnkov stravy s Ginkgo biloba by ste sa mali poradiť so svojím lekárom, aby ste zistili, či je tento doplnok vhodný pre vás.

Zlepšenie krvného obehu

Ginkgo biloba, ktorý je tiež známy ako životný strom, je jednou z najstarších rastlín na svete. Jeho extrakt sa často používa ako prírodný doplnok stravy s cieľom zlepšiť krvný obeh.

 1. Mechanizmus účinku

Ginkgo biloba obsahuje dve hlavné skupiny aktívnych zložiek: flavonoidy a terpenoidy. Flavonoidy majú silné antioxidantné vlastnosti a pomáhajú chrániť bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi. Terpenoidy, ako sú ginkgolidy a bilobalidy, zase zlepšujú krvný obeh tým, že rozširujú krvné cievy a znižujú zrážanlivosť krvi.

 1. Štúdie o Ginkgo biloba a krvnom obehu

Niekoľko štúdií naznačuje, že Ginkgo biloba môže byť účinný pri zlepšovaní krvného obehu. V jednej štúdii z roku 2000, publikovanej v časopise “Vascular Medicine”, sa skúmali účinky Ginkgo biloba na krvný obeh u 60 pacientov s periférnou arteriálnou chorobou. Po užívaní extraktu Ginkgo biloba po dobu 24 týždňov sa zistilo, že užívanie Ginkgo biloba významne zlepšilo krvný obeh u pacientov s touto chorobou.

Ďalšia štúdia z roku 2007, publikovaná v časopise “Journal of Alternative and Complementary Medicine”, sa zaoberala účinkami Ginkgo biloba na krvný obeh v mozgu u starších dospelých. Po 4 mesiacoch užívania Ginkgo biloba sa zistilo, že doplnok zlepšil krvný obeh v mozgu a zvýšil objem krvi, ktorá pretekala cez mozgové tepny.

 1. Výhody pre kardiovaskulárne zdravie

Zlepšenie krvného obehu je dôležité pre udržanie kardiovaskulárneho zdravia. Ginkgo biloba môže pomôcť zlepšiť zásobovanie kyslíkom a živinami pre bunky v tele, čo môže prispieť k zlepšeniu celkového zdravia srdca a cievneho systému.

Dôležité je spomenúť, že Ginkgo biloba nie je náhradou za lieky predpísané lekárom na liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Pred začatím užívania doplnkov s Ginkgo biloba je dôležité konzultovať s lekárom, aby ste zistili, či je tento doplnok vhodný pre vaše individuálne potreby a či neinteraguje s inými liekmi, ktoré už užívate.

 1. Dávkovanie a bezpečnosť

Odporúčaná denná dávka Ginkgo biloba sa líši v závislosti od výrobcu a zariadenia, ale zvyčajne sa odporúča užívať 120-240 mg extraktu denne. Extrakt by mal obsahovať 24% flavonoidov a 6% terpenoidov, čo sú štandardizované hodnoty pre Ginkgo biloba doplnky.

Väčšina štúdií poukazuje na to, že Ginkgo biloba je relatívne bezpečný doplnok, keď sa užíva v odporúčaných dávkach. Avšak u niektorých jedincov môžu nastať vedľajšie účinky ako nevoľnosť, závrat, bolesti hlavy alebo žalúdočné problémy. Ginkgo biloba by nemali užívať tehotné a dojčiace ženy, ako aj osoby, ktoré užívajú lieky na zriedenie krvi alebo majú zdravotné problémy s krvácaním.

Ginkgo biloba môže zlepšiť pozornosť a rýchlosť spracovania informácií, najmä v úlohách, ktoré vyžadujú sústredenie a rýchle reakcie

Ginkgo biloba môže zlepšiť pozornosť a rýchlosť spracovania informácií, najmä v úlohách, ktoré vyžadujú sústredenie a rýchle reakcie

Podpora kognitívnych funkcií

Ginkgo biloba, starodávna čínska bylina, je známa svojimi potenciálnymi účinkami na podporu kognitívnych funkcií a zlepšenie duševného výkonu. V tejto oblasti bolo vykonaných niekoľko štúdií, ktoré skúmali vplyv Ginkgo biloba na pamäť, pozornosť a rýchlosť spracovania informácií.

 1. Výskum a štúdie

Jedna z metaanalýz, ktorá zahŕňala 21 randomizovaných kontrolovaných štúdií (RCTs), preukázala, že Ginkgo biloba má potenciál zlepšovať kognitívne funkcie u starších dospelých s mierne kognitívnym poklesom (DeKosky et al., 2008). Podobné zistenia získali aj ďalšie štúdie, ktoré skúmali účinky Ginkgo biloba na pacientov s Alzheimerovou chorobou a vaskulárnou demenciou (Yancheva et al., 2009).

Okrem toho, štúdia u mladých dospelých zistila, že užívanie Ginkgo biloba môže zlepšiť pozornosť a rýchlosť spracovania informácií, najmä v úlohách, ktoré vyžadujú sústredenie a rýchle reakcie (Kennedy et al., 2000).

 1. Mechanizmus účinku

Ginkgo biloba obsahuje dve hlavné skupiny aktívnych zložiek: flavonoidy a terpenoidy. Tieto zložky majú silné antioxidantné a protizápalové účinky, ktoré môžu chrániť mozgové bunky pred poškodením a podporovať ich fungovanie. Okrem toho sa predpokladá, že Ginkgo biloba zlepšuje krvný obeh v mozgu, čím zvyšuje prísun kyslíka a živín do mozgových buniek, čo môže mať pozitívny vplyv na kognitívne funkcie.

 1. Záver

Výskum naznačuje, že Ginkgo biloba môže mať pozitívne účinky na podporu kognitívnych funkcií a zlepšenie duševného výkonu u rôznych populácií. Avšak, ako v prípade akéhokoľvek doplnku stravy, je dôležité konzultovať s lekárom pred začatím užívania Ginkgo biloba, aby ste zistili, či je tento doplnok vhodný pre vaše individuálne potreby a či neinteraguje s inými liekmi, ktoré už užívate.

Antioxidant a protizápalové účinky

Ginkgo biloba je známa svojimi silnými antioxidantnými a protizápalovými účinkami, ktoré môžu prispieť k ochrane a podpore zdravia buniek, vrátane mozgových buniek. V tejto oblasti bolo vykonaných niekoľko štúdií, ktoré skúmali vplyv Ginkgo biloba na oxidačný stres a zápalové procesy v tele.

 1. Výskum a štúdie

Výskumníci zistili, že flavonoidy a terpenoidy, ktoré sú hlavnými aktívnymi zložkami Ginkgo biloba, majú významné antioxidantné a protizápalové účinky. V štúdiách na bunkovej úrovni sa ukázalo, že extrakt Ginkgo biloba znižuje produkciu zápalových cytokínov a zlepšuje aktivitu antioxidantných enzýmov (Kang et al., 2002).

Okrem toho štúdia na zvieratách preukázala, že Ginkgo biloba má potenciál znižovať oxidačný stres a zápal v mozgu, čo môže mať ochranný účinok proti neurodegeneratívnym ochoreniam, ako je Alzheimerova choroba (Chung et al., 2001).

 1. Mechanizmus účinku

Flavonoidy a terpenoidy obsiahnuté v Ginkgo biloba majú schopnosť zachytávať voľné radikály a tým znižovať oxidačný stres v tele. Voľné radikály sú nestabilné molekuly, ktoré môžu poškodzovať bunky a spôsobiť zápalové procesy. Antioxidanty, ako sú flavonoidy a terpenoidy, môžu neutralizovať tieto voľné radikály a pomôcť udržiavať zdravie buniek.

Úľava pri astme a chronických respiračných problémoch

Ginkgo biloba je tradičná bylina, ktorá sa často používa na zlepšenie rôznych zdravotných problémov, vrátane respiračných problémov. Výskum naznačuje, že Ginkgo biloba môže mať účinky na zmiernenie symptómov astmy a iných chronických respiračných problémov. V tejto oblasti bolo vykonaných niekoľko štúdií, ktoré sa zameriavajú na účinky Ginkgo biloba na respiračný systém.

 1. Výskum a štúdie

Jedna z klinických štúdií (Li et al., 1997) zistila, že extrakt Ginkgo biloba môže pomôcť zlepšiť pľúcnu funkciu a zmierniť symptómy astmy u pacientov s bronchiálnou astmou. Táto štúdia zahŕňala 75 pacientov s astmou, ktorí užívali extrakt Ginkgo biloba po dobu 3 mesiacov. Výsledky štúdie ukázali, že extrakt Ginkgo biloba vedie k zlepšeniu pľúcnej funkcie a zníženiu potreby používať bronchodilatátory (lieky na uvoľnenie dýchacích ciest) u pacientov s astmou.

 1. Mechanizmus účinku

Má sa za to, že Ginkgo biloba môže mať protizápalové účinky, ktoré môžu zlepšiť priebeh astmy a iných respiračných problémov. Flavonoidy a terpenoidy, ktoré sú hlavnými aktívnymi zložkami Ginkgo biloba, majú schopnosť znižovať zápalové procesy v tele a tým zlepšovať stav dýchacích ciest. Zároveň tieto zložky pôsobia ako antioxidanty, ktoré môžu neutralizovať voľné radikály a znižovať oxidačný stres, čo môže mať priaznivý vplyv na zdravie pľúc a dýchacích ciest.

Bezpečnosť a dávkovanie

Ginkgo biloba je populárny bylinný doplnok s množstvom potenciálnych zdravotných účinkov. Ako pri všetkých doplnkoch stravy, je dôležité zohľadniť bezpečnosť a dávkovanie pred začatím užívania. Tento článok poskytuje prehľad o bezpečnosti a dávkovaní Ginkgo biloba na základe dostupných štúdií a výskumov.

 1. Bezpečnosť

Vo všeobecnosti sa Ginkgo biloba považuje za bezpečný doplnok stravy pre väčšinu dospelých. Avšak, ako pri akomkoľvek doplnku, môžu sa vyskytnúť vedľajšie účinky alebo interakcie s inými liekmi. Možné vedľajšie účinky zahŕňajú bolesti hlavy, zažívacie ťažkosti, kožné vyrážky, závraty a nevoľnosť. Vzácnym, ale vážnym vedľajším účinkom môže byť krvácanie, pretože Ginkgo biloba môže ovplyvniť schopnosť krvi zrážať sa.

Osoby užívajúce antikoagulanciá (lieky na riedenie krvi) alebo lieky na znižovanie krvného tlaku by mali byť opatrné pri užívaní Ginkgo biloba, pretože môže zvýšiť riziko krvácania a ovplyvniť krvný tlak. Vždy je dôležité konzultovať sa s lekárom alebo odborníkom pred začatím užívania Ginkgo biloba, ak užívate akékoľvek lieky alebo máte zdravotné problémy.

 1. Dávkovanie

Dávkovanie Ginkgo biloba sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho doplnku a účelu užívania. Vo všeobecnosti sa odporúča dávka 120-240 mg štandardizovaného extraktu denne, rozdelená do 2-3 dávok. Štandardizovaný extrakt by mal obsahovať 24% flavonoidov a 6% terpenoidov, ktoré sú hlavnými aktívnymi zložkami Ginkgo biloba.

Niektoré štúdie (Kleijnen et al., 1992; Le Bars et al., 1997) použili dávky v rozmedzí 120-240 mg denne na zlepšenie kognitívnych funkcií a krvného obehu, zatiaľ čo iné štúdie (Ernst etčo, 1999; Cao et al., 2012) použili nižšie dávky (80-120 mg denne) na účinky spojené s astmou a protizápalovými vlastnosťami.

 1. Dlhodobé užívanie a kontraindikácie

Ginkgo biloba sa vo väčšine prípadov môže užívať dlhodobo, avšak vždy je dôležité sledovať individuálnu toleranciu a reakcie na doplnok. Osoby s alergiou na Ginkgo biloba alebo iné zložky doplnku by nemali užívať tento prípravok. Rovnako, tehotné a dojčiace ženy, deti a osoby s krvácajúcimi poruchami by sa mali pred začatím užívania Ginkgo biloba poradiť so svojím lekárom.

 1. Záver

Ginkgo biloba je bylinný doplnok so širokou škálou potenciálnych zdravotných účinkov. Bezpečnosť a dávkovanie sú dôležité faktory, ktoré je potrebné zvážiť pred začatím užívania tohto doplnku. Vo všeobecnosti sa odporúča dávka 120-240 mg štandardizovaného extraktu denne, rozdelená do 2-3 dávok, avšak vždy je dôležité konzultovať sa s lekárom alebo odborníkom pred začatím užívania Ginkgo biloba.

...

Odporúčame vám

Prečítajte si tiež

heartusermagnifiercross