Obchodné podmienky e-shopu Fitdoplnky.sk

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v e-shope Fitdoplnky.sk a upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

I. Všeobecné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom e-shopu Fitdoplnky.sk (ďalej len “e-shop”) je spoločnosť Enroll Limited s.r.o., so sídlom 1. mája 33, Báhoň 90084, Slovenská republika, IČO: 54072638, DIČ: 2121638728, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 157956/B (ďalej len “predávajúci”).
  2. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá vytvorila objednávku v e-shope a súhlasila s týmito obchodnými podmienkami.
  3. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obe zmluvné strany. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky a predávajúci sa zaväzuje plniť svoje povinnosti voči kupujúcemu.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

  1. Objednávku môže kupujúci zrealizovať prostredníctvom e-shopu alebo e-mailom na adrese [email protected]. Po zadaní objednávky obdrží kupujúci potvrdzovací e-mail o prijatí objednávky.
  2. Objednávka kupujúceho je záväzná. Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo časť objednávky v prípade, že tovar nie je k dispozícii alebo sa výrazne zmenila cena. V takomto prípade bude kupujúci neprodlenne informovaný a bude mu vrátená celá suma, ak bola už uhradená.

III. Cena a platba

  1. Ceny sú uvedené v eurách a sú vrátane DPH.
  2. Kupujúci môže uhradiť objednávku nasledovnými spôsobmi:

    a) Platba prevodom na účet predávajúceho. b) Platba platobnou kartou. c) Platba cez PayPal. d) Dobierka pri prevzatí tovaru (iba na území Slovens

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!