Choroby oka – 6 najčastejších chorôb

Kategória:
Dátum: 3. marca 2023

Oká sú jedným z najdôležitejších a najzložitejších orgánov v ľudskom tele. Tieto sofistikované orgány sú zodpovedné za zrak – jeden z našich piatich zmyslov, ktorý nám umožňuje interpretovať tvar, farbu, vzdialenosť a rýchlosť objektov v našom okolí. Oká nám teda poskytujú kľúčovú súčasť našej schopnosti vnímať a interagovať so svetom.

Avšak, kvôli svojej zložitosti a neustálej expozícii vonkajšiemu prostrediu, sú oká náchylné na rôzne choroby a stavy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zrak. Tieto ochorenia sa môžu líšiť od relatívne miernejších podmienok, ako je suché oko alebo krátkozrakosť, po závažné stavy, ktoré môžu viesť k strate zraku, ako je glaukóm alebo makulárna degenerácia.

V tomto článku sa pozrieme na niektoré z najčastejších očných chorôb a stavov, ako sa diagnostikujú a liečia, a ako môžeme pomôcť chrániť naše oči a udržiavať náš zrak zdravý. Rozumieť týmto chorobám a vedieť, ako ich predchádzať a manažovať, je kľúčové pre zachovanie dobrého zraku a celkového zdravia očí.

Anatómia oka

Anatómia oka

Anatómia oka

Oká sú zložité orgány s mnohými rôznymi súčasťami, ktoré spoločne pracujú na vytváranie obrazu, ktorý náš mozog interpretuje ako videnie.

Rohovka: Táto priehľadná, zakrivená štruktúra na prednej časti oka slúži ako oko svoj hlavný “objektív”. Rohovka lomí (ohýba) svetlo vstupujúce do oka a pomáha sústrediť ho na sietnicu.

Dúhovka a zrenica: Dúhovka je farebná časť oka a zrenica je čierna diera uprostred dúhovky. Dúhovka reguluje množstvo svetla, ktoré vstupuje do oka tým, že mení veľkosť zrenice.

Šošovka: Tento priehľadný orgán za dúhovkou ďalej ohýba svetlo, ktoré vstupuje do oka, a sústredí ho na sietnicu. Šošovka je prispôsobivá, čo znamená, že sa môže meniť tvar, aby umožnila oku zaostriť sa na objekty v rôznych vzdialenostiach.

Sietnica: Táto vrstva na zadnej časti oka obsahuje milióny svetlocitlivých buniek nazývaných tyčinky a čípky. Tyčinky a čípky premieňajú svetlo na elektrické signály, ktoré sú potom odoslané do mozgu cez optický nerv.

Optický nerv: Tento nerv odosiela elektrické signály zo sietnice do mozgu, kde sú interpretované ako obrazy.

Každá z týchto častí oka hrá dôležitú úlohu v procese videnia a problémy alebo choroby ovplyvňujúce akúkoľvek z nich môžu viesť k poruchám videnia. Preto je dôležité udržiavať zdravie očí a podstúpiť pravidelné očné vyšetrenia na identifikáciu a riešenie akýchkoľvek potenciálnych problémov.

Časté choroby a stavy oka:

 1. Katarakta: Toto je stav, keď šošovka oka stáva menej priehľadná, čo vedie k rozmazanému alebo zahmlenému videniu. Katarakta je často spojená s procesom starnutia, ale môže byť tiež spôsobená zranením oka, niektorými chorobami alebo užívaním určitých liekov. Ak sa nelieči, katarakta môže postupne viesť k strate zraku.

 2. Glaukóm: Toto je skupina očných chorôb, ktoré sú charakterizované poškodením optického nervu, často spôsobené zvýšeným tlakom v oku. Symptómy môžu zahŕňať stratu periférneho videnia, rozmazané videnie alebo bolesť v oku. Glaukóm môže viesť k trvalému poškodeniu zraku alebo slepote, ak sa nelieči.

 3. Makulárna degenerácia: Toto je ochorenie, ktoré postihuje makulu, časť sietnice zodpovednú za ostre videnie. Makulárna degenerácia sa najčastejšie vyskytuje u starších ľudí a môže spôsobiť stratu centrálného videnia.

 4. Diabetická retinopatia: Toto je stav, ktorý môže postihnúť ľudí s diabetom. Diabetická retinopatia je spôsobená poškodením krvných ciev v sietnici, čo môže viesť k rozmazanému videniu alebo slepote.

 5. Vysoké dioptrie: Toto je stav, ktorý zahŕňa krátkozrakosť (miopiu) alebo ďalekozrakosť (hyperopiu). Pri krátkozrakosti sú blízke objekty jasné, ale vzdialené objekty sú rozmazané, kým pri ďalekozrakosti je opačná situácia.

 6. Suché oko: Toto je stav, pri ktorom oko nevyrába dostatočné množstvo slz, alebo slzy nesprávnej kvality, čo vedie k nepohodliu, podráždeniu a v niektorých prípadoch k rozmazanému videniu.

Rozpoznanie a riešenie týchto stavov čo najskôr môže pomôcť zabrániť trvalej strate zraku a zlepšiť kvalitu života. Preto je dôležité podstúpiť pravidelné očné vyšetrenia, najmä ak ste starší alebo máte zdravotné stavy, ktoré by mohli zvýšiť riziko vzniku očných chorôb, ako je diabetes.

Diagnostické metódy

Pri diagnóze očných chorôb a stavov sa používajú rôzne diagnostické metódy a testy, ktoré umožňujú lekárom presne posúdiť zdravie a funkčnosť oka. Tu sú niektoré z najbežnejších:

 1. Vizuálne vyšetrenie: Lekár môže jednoducho pozorovať oko a jeho okolie, aby zistil akékoľvek viditeľné abnormality, ako sú zápaly, červené oči alebo zmeny vo veľkosti zrenice.

 2. Tonometria: Toto je test, ktorý meria vnútroočný tlak a je dôležitý pri diagnóze a monitorovaní glaukómu. Najčastejšie sa používa bezkontaktný tonometer, ktorý používa malý prúd vzduchu na vyvolanie reakcie oka.

 3. Perimetria (alebo vizuálny poľový test): Tento test meria celé videnie do šírky, vrátane periférneho videnia. Je to užitočné pri identifikácii poškodenia optického nervu spôsobeného glaukómom.

 4. Vyšetrenie očného dna (fundoskopia): Pri tomto vyšetrení sa používa špeciálny prístroj nazývaný oftalmoskop na pozorovanie vnútra oka, vrátane sietnice a optického nervu. To môže pomôcť identifikovať rôzne stavy, ako je retinopatia, makulárna degenerácia, alebo poškodenie optického nervu.

 5. Refrakčné testy: Tieto testy merajú schopnosť oka zaostriť a identifikovať problémy s refrakciou, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus.

Tieto diagnostické metódy pomáhajú lekárom rýchlo a presne diagnostikovať množstvo rôznych očných chorôb a stavov, čo je kľúčové pre efektívnu liečbu a zachovanie zraku.

Liečba a manažment

Liečba a manažment očných chorôb závisí od konkrétneho stavu a jeho závažnosti. Tu sú niektoré z bežných možností liečby:

 1. Lieky: Mnohé očné stavy a choroby sa dajú efektívne liečiť liekmi. Tieto môžu byť vo forme kvapiek, mastí alebo systémových liekov. Napríklad, glaukóm sa často lieči kvapkami do očí, ktoré znižujú vnútroočný tlak, zatiaľ čo niektoré formy suchého oka sa môžu liečiť mastami alebo umelými slzami.

 2. Chirurgické zákroky: Niektoré očné stavy, ako sú katarakta alebo niektoré formy glaukómu, môžu vyžadovať chirurgický zákrok na zlepšenie videnia alebo na zabránenie ďalšiemu poškodeniu zraku.

 3. Alternatívne metódy: Niektoré osoby môžu mať úžitok z alternatívnych prístupov k liečbe očných chorôb. Napríklad, cvičenia pre oči môžu pomôcť pri niektorých formách strabizmu (škúlenie), zatiaľ čo doplnky stravy môžu byť užitočné pri liečení suchého oka alebo pri prevencii progresie makulárnej degenerácie.

Manažment očných chorôb je tiež dôležitý aspekt udržania očného zdravia. To môže zahŕňať pravidelné kontroly u oftalmológa, dodržiavanie odporúčaní pre liečbu a zmeny životného štýlu, ako je prestanie fajčiť, zdravá strava bohatá na vitamíny a minerály dôležité pre zdravie očí, a nosiť slnečné okuliare na ochranu očí pred škodlivými ultrafialovými lúčmi.

Vždy je dôležité konzultovať možnosti liečby s kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom, aby ste zabezpečili, že dostávate správnu starostlivosť pre vaše konkrétne potreby.

Konzumácia zdravých potravín bohatých na vitamíny a minerály môže pomôcť podporovať zdravie očí

Konzumácia zdravých potravín bohatých na vitamíny a minerály môže pomôcť podporovať zdravie očí

Prevencia očných chorôb

Prevencia je kľúčovým prvkom udržania očného zdravia a môže pomôcť zabrániť mnohým očným chorobám. Tu je niekoľko tipov a odporúčaní:

 1. Správna výživa: Konzumácia zdravých potravín bohatých na vitamíny a minerály môže pomôcť podporovať zdravie očí. Napríklad, vitamín A je dôležitý pre videnie za súmraku, vitamín C a E majú antioxidantové vlastnosti a môžu pomôcť chrániť oči pred poškodením, a minerály ako zinok a selén sú dôležité pre správne fungovanie očí. Omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú v mastných rybách, môžu tiež pomôcť pri liečbe suchých očí.

 2. Ochrana očí: Ochrana očí pred škodlivými faktormi, ako je ultrafialové (UV) žiarenie alebo prudké svetlo, je dôležitá pre prevenciu očných chorôb. Nositeľ slnečných okuliarov s UV ochranou, klobúka so širokým okrajom a použitie bezpečnostných okuliarov pri práci s nebezpečnými materiálmi môže pomôcť chrániť vaše oči.

 3. Pravidelné očné vyšetrenia: Pravidelné očné vyšetrenia sú kľúčové pre včasnú detekciu a liečbu očných chorôb. Mnohé očné choroby, ako glaukóm alebo diabetická retinopatia, nemajú vo včasných štádiách žiadne symptómy, takže pravidelné očné vyšetrenia sú nevyhnutné na ich zistenie.

 4. Nefajčenie: Fajčenie zvyšuje riziko vzniku mnohých očných chorôb, vrátane makulárnej degenerácie, katarakty a poškodenia optického nervu. Prestať fajčiť je jedným z najlepších krokov, ktoré môžete urobiť na ochranu svojho zraku.

 5. Manažment systémových chorôb: Manažment systémových chorôb, ako je diabetes a vysoký krvný tlak, môže pomôcť predchádzať očným komplikáciám spojeným s týmito stavmi.

Záver:

Oči sú jedným z najdôležitejších našich zmyslových orgánov, a starostlivosť o ich zdravie by mala byť prioritou. Mnohé očné choroby a stavy môžu byť účinne manažované alebo liečené, ak sú zistené včas, čo zdôrazňuje dôležitosť pravidelných očných vyšetrení a rýchleho obrátenia sa na odborníka pri výskyte akýchkoľvek problémov s očami.

Pomocou správnej výživy, ochrany očí, prestania fajčiť a správneho manažmentu systémových chorôb môžeme výrazne prispieť k udržaniu našich očí zdravých. A keď sa objavia problémy, existuje množstvo možností liečby, od liekov až po chirurgické zákroky, ktoré môžu pomôcť obnoviť alebo zachovať zrak.

Pamätajte, že naša schopnosť vidieť svet okolo nás je cenný dar, o ktorý by sme mali starať s úctou a pozornosťou. Takže, či už ste zdravý dospelý, rodič, starší dospelý alebo niekto so zdravotnými stavmi, ako je diabetes, nezabudnite na dôležitosť očnej starostlivosti.

Zdroje na ďalšie čítanie:

 1. American Academy of Ophthalmology (AAO): Oficiálna stránka AAO poskytuje bohaté informácie o rôznych očných chorobách a stavoch, najnovších výskumných článkoch a aktuálnych usmerneniach pre starostlivosť o oči. (https://www.aao.org/)

 2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Eye Health: Táto stránka CDC ponúka množstvo informácií o prevencii očných chorôb a o význame očného zdravia. (https://www.cdc.gov/visionhealth/index.html)

 3. National Eye Institute (NEI): NEI, súčasť National Institutes of Health, je jedným z hlavných zdrojov informácií o očných chorobách a výskume očí. (https://www.nei.nih.gov/)

 4. WebMD – Eye Health: WebMD ponúka širokú škálu článkov a zdrojov týkajúcich sa očného zdravia, vrátane informácií o konkrétnych chorobách, liečbe a prevencii. (https://www.webmd.com/eye-health/default.htm)

 5. World Health Organization (WHO) – Blindness and Vision Impairment: Na tejto stránke WHO nájdete informácie o globálnych iniciatívach na prevenciu slepoty a zlepšenie očného zdravia. (https://www.who.int/health-topics/blindness-and-vision-loss#tab=tab_1)

Vždy sa uistite, že informácie, ktoré hľadáte, pochádzajú z dôveryhodných zdrojov a konzultujte akékoľvek zdravotné obavy s kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom.

...

Odporúčame vám

Prečítajte si tiež

heartusermagnifiercross