fitdoplnky sk removebg preview
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Košík
fitdoplnky sk removebg preview
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Košík

Obezita je vážny a rastúci globálny zdravotný problém. Tento chronický stav, charakterizovaný nadmerným nahromadením telesného tuku, sa v posledných desaťročiach stáva čoraz bežnejším vo všetkých vekových skupinách a socioekonomických vrstvách po celom svete. Obezita môže mať hlboký dopad na zdravie jednotlivca, vrátane zvýšeného rizika rozvoja mnohých chronických chorôb, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus 2. typu a niektoré formy rakoviny. Okrem toho obezita môže negatívne ovplyvniť psychické zdravie, kvalitu života a dokonca aj dĺžku života jednotlivca. Tento článok podrobne predstaví obezitu, jej príčiny, dopady na zdravie, možnosti liečby a prevencie. Cieľom je poskytnúť čitateľom komplexné a informované porozumenie tejto závažnej zdravotnej výzve.

Definícia a klasifikácia obezity

Obezita je definovaná ako nadmerné nahromadenie telesného tuku, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie. Medzinárodná klasifikácia obezity zvyčajne využíva indikátor známy ako Body Mass Index (BMI), ktorý je vypočítaný delením hmotnosti jednotlivca (v kilogramoch) jeho výškou (v metroch) na druhú. Dospelí s BMI 30 a vyšším sú považovaní za obezných.

Okrem BMI existujú aj iné metódy klasifikácie obezity. Percento telesného tuku je ďalším ukazovateľom, ktorý možno použiť na určenie stavu jednotlivca. Muži s viac ako 25% telesného tuku a ženy s viac ako 30% telesného tuku sú často klasifikovaní ako obezní.

Centrálna obezita, niekedy nazývaná aj abdominálna alebo viscerálna obezita, sa vzťahuje na nadmerné nahromadenie tuku v brušnej oblasti. Tento typ obezity sa považuje za obzvlášť rizikový, pretože je silne spojený s rizikom kardiovaskulárnych ochorení a iných zdravotných problémov. Meranie obvodu pása je často používanou metódou na určenie centrálnej obezity.

Príčiny obezity

Rozhodujúcim faktorom vzniku obezity je nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie. Inými slovami, obezita sa často vyskytuje, keď jednotlivci konzumujú viac kalórií, než koľko ich spália prostredníctvom fyzickej aktivity a bežného fungovania tela.

Životný štýl je ďalším kľúčovým faktorom. Moderné zvyky, ako je sedavý životný štýl a konzumácia vysoko kalorických, nízko nutričných potravín, prispievajú k výskytu obezity.

Genetické a epigenetické faktory tiež hrajú rolu. Niektoré genetické varianty môžu zvýšiť pravdepodobnosť obezity tým, že ovplyvňujú také faktory ako chuť k jedlu, metabolizmus a spôsob, akým telo ukladá tuk. Epigenetické zmeny, ktoré môžu ovplyvniť génovú aktivitu a funkciu, môžu byť taktiež spojené s obezitou.

Nakoniec, sociálne a environmentálne faktory sú dôležité. Obezita je častejšia u ľudí s nižším socioekonomickým statusom, čo môže súvisieť s prístupom k zdravým potravinám a bezpečným priestorom pre fyzickú aktivitu. Environmentálne faktory, ako je nedostatok peších chodníkov alebo parkov, môžu tiež sťažiť udržiavanie zdravého životného štýlu.

Rozhodujúcim faktorom vzniku obezity je nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie

Rozhodujúcim faktorom vzniku obezity je nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie

Dopady obezity na zdravie

 1. Fyzické dopady:

  • Kardiovaskulárne choroby: Obezita je hlavným rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne choroby, vrátane ischemickej choroby srdca a hypertenzie.

  • Diabetes mellitus typu 2: Obezita zvyšuje riziko vzniku diabetes mellitus typu 2 tým, že prispieva k inzulínovej rezistencii.

  • Nádorové ochorenia: Niektoré štúdie naznačujú, že obezita môže zvýšiť riziko vzniku niektorých typov rakoviny, vrátane rakoviny prsníka, hrubého čreva a obličiek.

  • Kĺbové problémy: Nadmerný tuk môže zvýšiť zaťaženie kĺbov a prispievať k vzniku osteoartritídy.

 2. Psychické dopady:

  • Depresia a úzkost: Obezita môže byť spojená so zvýšeným rizikom depresie a úzkosti, či už kvôli fyziologickým zmenám spojeným s obezitou, alebo kvôli stigmatizácii a diskriminácii.

  • Poruchy sebavedomia: Ľudia s obezitou môžu čeliť negatívnym postojom a stereotypom, ktoré môžu poškodiť ich sebavedomie a sebahodnotenie.

Liečba obezity

 1. Zmeny v životnom štýle:

  • Strava: Zdravá a vyvážená strava je kľúčovým prvkom v liečbe obezity. Individuálny jedálniček by mal obsahovať vysoký podiel ovocia, zeleniny, celozrnných produktov a bielkovín s nízkym obsahom tuku. Omezenie príjmu cukrov, tukov a soli je tiež dôležité.

  • Cvičenie: Pravidelná fyzická aktivita je rovnako kľúčová. Cvičenie zvyšuje energetický výdaj a pomáha redukovať tukové tkanivo. Cvičenie tiež pomáha udržiavať svalovú hmotu počas chudnutia a má pozitívny vplyv na mnoho ďalších aspektov zdravia.

 2. Lekárska liečba:

  • Lieky na predpis: Existujú lieky, ktoré môžu pomôcť pri chudnutí tým, že ovplyvňujú chuť do jedla alebo absorpciu tukov. Tieto lieky sú zvyčajne predpisované len vtedy, ak sú zmeny životného štýlu nedostatočné a pacient má závažné zdravotné komplikácie spojené s obezitou.

  • Chirurgické zákroky: Bariatrická chirurgia, vrátane žalúdočného obväzu, žalúdočného bypassu alebo gastrektómie, môže byť uvažovaná pre ľudí s veľmi vysokým BMI alebo pre tých, ktorí majú vážne zdravotné problémy spojené s obezitou.

 3. Podpora psychického zdravia:

  • Psychoterapia: Psychoterapia môže byť užitočná pri riešení emocionálnych a psychologických aspektov, ktoré môžu prispievať k obezite. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) sa často používa na pomoc pri zmene nezdravých stravovacích a pohybových návykov.

  • Sebaobslužné stratégie: Sebaobslužné stratégie, ako je mindfulness, relaxačné techniky, a zlepšenie sebavedomia, môžu byť tiež účinné v liečbe obezity.

Prevencia Obezity

 1. Zdravé stravovacie návyky:

  Zdravé stravovacie návyky sú kľúčové pre prevenciu obezity. Vyvážená strava bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné produkty a bielkoviny s nízkym obsahom tuku môže pomôcť udržať zdravú hmotnosť. Omezenie príjmu jednoduchých cukrov, trans-tukov a prejedania sa môže tiež prispieť k prevencii obezity.

 2. Pravidelná fyzická aktivita:

  Fyzická aktivita je dôležitou súčasťou prevencie obezity. Pravidelné cvičenie pomáha udržiavať zdravú hmotnosť tým, že zvyšuje energetický výdaj a podporuje svalový rast. Fyzická aktivita môže zahrňovať veci ako chôdzu, beh, plávanie, cyklistiku alebo cvičenie silového tréningu.

 3. Zdravé životné prostredie:

  Vytváranie prostredia, ktoré podporuje zdravé stravovanie a fyzickú aktivitu, môže byť tiež dôležitou súčasťou prevencie obezity. To môže zahrňovať prístup k zdravým potravinám, bezpečné miesta pre cvičenie a podporu spoločnosti pre zdravý životný štýl. Vzdelávanie o výžive a zdraví môže byť tiež dôležitou súčasťou tohto prostredia.

Obezita u detí

Obezita u detí je stav, kedy dieťa má príliš veľa telesného tuku, ktorý môže mať negatívny vplyv na ich zdravie a wellness. Obezita u detí sa obvykle diagnostikuje na základe BMI, ktorý je vypočítaný na základe hmotnosti a výšky dieťaťa. BMI pre deti sa vypočíta inak ako pre dospelých, pretože sa zohľadňuje aj vek a pohlavie dieťaťa.

Obezita u detí je vážny zdravotný problém, pretože môže zvýšiť riziko mnohých zdravotných problémov, ako sú napríklad vysoký krvný tlak, cukrovka, choroby srdca a ciev, astma, problémy s kĺbmi a kostami a ďalšie zdravotné problémy.

Prevencia obezity u detí zahŕňa zdravú stravu a pravidelné cvičenie. Je dôležité, aby deti mali dostatok pohybu a aby stravovali stravu bohatú na ovocie, zeleninu a ďalšie zdravé potraviny. Deti by sa mali tiež vyhýbať nadmernému konzumovaniu potravín s vysokým obsahom cukru a tuku.

Ak dieťa trpí obezitou, môže byť potrebná liečba, ktorá zahŕňa zmenu stravy, zvýšenie fyzickej aktivity a podporné terapie, ako sú napríklad terapia chovania a psychologická podpora. V niektorých prípadoch môže byť potrebná aj lekárska starostlivosť alebo chirurgické riešenie.

Je dôležité, aby sa rodičia a starostliví dospelí snažili vytvárať zdravé návyky a životný štýl pre deti, aby sa zabránilo obezite a zlepšilo sa ich zdravie a wellness.

Stupňe obezity

Obezita sa často klasifikuje podľa stupňa alebo závažnosti podľa BMI. Tu je zvyčajná klasifikácia:

 • Stupeň 1 obezity: BMI 30-34,9
 • Stupeň 2 obezity: BMI 35-39,9
 • Stupeň 3 obezity (známa aj ako morbidná obezita): BMI 40 a vyššie

Okrem BMI sa obezita môže klasifikovať aj podľa podielu telesného tuku, pomeru pásu a bokov a iných faktorov. Navyše, iné faktory, ako sú vek, pohlavie, genetické predpoklady, telesná zdatnosť, zdravotné riziká a ďalšie faktory môžu ovplyvniť závažnosť a následky obezity.

Obezita je zdravotný problém, ktorý môže mať vážne následky na zdravie a wellness, vrátane vysokého rizika kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky, zvýšeného krvného tlaku, problémov s dýchaním a ďalších zdravotných problémov. Preto je dôležité pri nadváhe alebo obezite vyhľadať lekára alebo odborníka na výživu, ktorý môže pomôcť s diagnózou a navrhnutím liečebného plánu.

Obezita a sex

Obezita môže mať vplyv na sexuálny život, pretože nadmerná telesná hmotnosť môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ktoré môžu ovplyvniť sexuálnu funkciu.

Jedným z možných problémov spojených s obezitou je dysfunkcia erekcie u mužov. Prebytočný tuk môže mať vplyv na krvný obeh, čo môže ovplyvniť schopnosť muža dosiahnuť a udržať erekciu.

U žien môže obezita spôsobiť poruchy menštruačného cyklu, problémy s plodnosťou a znížené libido. Zvyčajne to býva spôsobené hormonálnymi nerovnováhami v dôsledku nadváhy alebo obezity.

Okrem toho môže obezita ovplyvniť aj sebavedomie a sebaúctu, čo môže mať vplyv na sexuálnu aktivitu a intimitu.

Prevencia a liečba obezity môžu pomôcť zlepšiť sexuálny život, pretože zlepšenie telesnej kondície a zníženie telesnej hmotnosti môže pomôcť zlepšiť krvný obeh a hormonálnu rovnováhu, čo môže viesť k zlepšeniu sexuálnej funkcie. Navyše, zlepšenie sebavedomia a sebaúcty môže tiež viesť k lepšej intimitnej a sexuálnej aktivite.

  Obezita na Slovensku

  Obezita je aj na Slovensku vážnym zdravotným problémom. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky z roku 2020 má 25 % Slovákov a Slováčok nadváhu a 13 % trpí obezitou. Tento trend nadváhy a obezity je stále rastúci, a to nielen medzi dospelými, ale aj medzi deťmi a mladými ľuďmi.

  Obezita je spojená s mnohými zdravotnými problémami, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, vysokého krvného tlaku, chorôb dýchacích ciest, niektorých typov rakoviny a ďalších ochorení. Okrem toho môže mať obezita aj negatívny vplyv na psychické zdravie, vrátane zvýšenej úzkosti a depresie.

  Prevencia a liečba obezity na Slovensku zahŕňajú zlepšenie výživy a zvýšenie fyzickej aktivity. Zdravá strava by mala byť zameraná na konzumáciu dostatočného množstva ovocia, zeleniny, celozrnných potravín a nízkotučných mliečnych výrobkov a mala by sa vyhýbať príliš vysokému príjmu cukru a tuku. Fyzická aktivita by mala byť pravidelná a zahrnovať aeróbne cvičenie a posilňovanie svalov.

  Ak sa obezita už prejavila, môže byť potrebná liečba, ktorá zahŕňa kombináciu zmeny stravy, fyzickej aktivity, podporných terapií a liekov. V niektorých prípadoch môže byť potrebná aj chirurgická intervencia. Je dôležité, aby sa na liečbu obezity obrátili odborníci na výživu, lekári a iní zdravotní pracovníci, ktorí môžu pomôcť s diagnostikou, plánovaním liečby a podporou na ceste k zlepšeniu zdravia a wellness.

  Knihy na tému obezita

  Tu je zoznam niekoľkých kníh na tému obezita:

  1. "Obezita: Náš boj s tukom" od Dr. David Ludwig - táto kniha poskytuje pohľad na obezitu ako chronické ochorenie a predkladá nový prístup k manažmentu nadváhy.

  2. "Dokonalá tuková bunka" od Brucea Spiegela - táto kniha hovorí o význame tukových buniek a ich vplyve na obezitu.

  3. "Obezita: Spoločenský a kultúrny fenomén" od Karin Eli - táto kniha skúma vplyv kultúry a spoločnosti na obezitu.

  4. "The Obesity Code" od Jasona Funga - táto kniha poskytuje detailný pohľad na obezitu a jej súvislosť s inými zdravotnými problémami.

  5. "The End of Overeating" od Davida Kesslera - táto kniha hovorí o potravinovej priemysle a jeho úlohe pri výskyte obezity.

  6. "Why We Get Fat" od Garyho Taubesa - táto kniha sa zameriava na teóriu, že nie je dôležitý celkový príjem kalórií, ale konzumácia určitých druhov potravín a ich vplyv na obezitu.

  Tieto knihy môžu poskytnúť užitočné informácie a perspektívu na obezitu a jej súvisiace témy. Je však dôležité pamätať si, že pred akýmkoľvek liečením alebo zmenou stravovacích návykov by ste sa mali poradiť so svojím lekárom alebo odborníkom na výživu.

  Exogénna obezita

  Exogénna obezita je typ obezity, ktorá je spôsobená vonkajšími faktormi, ako sú strava a životný štýl, a nie genetickými faktormi. Jedná sa o nadmerný príjem kalórií a nedostatok fyzickej aktivity, ktoré vedú k nárastu telesnej hmotnosti a následne k obezite.

  Príčinami exogénnej obezity môžu byť napríklad nezdravá strava, konzumácia príliš veľkého množstva jedla alebo pitia s vysokým obsahom kalórií, prílišná konzumácia rafinovaných cukrov, nedostatok fyzickej aktivity, nedostatok spánku a stres.

  Rizikové faktory pre exogénnu obezitu zahŕňajú aj zlú stravu počas detstva, prílišný príjem alkoholu a fajčenie.

  Exogénna obezita je zdravotným rizikom, ktoré môže viesť k vážnym zdravotným problémom, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, vysoký krvný tlak a iné zdravotné problémy. Prevencia a liečba exogénnej obezity zahŕňajú zmeny stravovacích návykov a zvýšenie fyzickej aktivity, často v kombinácii s podpornými terapiami alebo liekmi.

  Endogénna obezita je typ obezity ktorý je spôsobený vnútornými faktormi ako sú genetické faktory hormonálne nerovnováhy a metabolické poruchy

  Endogénna obezita je typ obezity ktorý je spôsobený vnútornými faktormi ako sú genetické faktory hormonálne nerovnováhy a metabolické poruchy

  Endogénna obezita

  Endogénna obezita je typ obezity, ktorý je spôsobený vnútornými faktormi, ako sú genetické faktory, hormonálne nerovnováhy a metabolické poruchy. Ide o obezitu, ktorá sa vyvíja zvnútra tela a nie je spôsobená vonkajšími faktormi, ako sú strava a životný štýl.

  Genetické faktory môžu byť príčinou endogénnej obezity, ak človek zdedí gény, ktoré ovplyvňujú metabolizmus, chuť do jedla, ukladanie tuku a iné faktory súvisiace s obezitou.

  Hormonálne nerovnováhy môžu tiež prispievať k endogénnej obezite. Hormóny ako inzulín, leptín a ghrelin regulujú chuť do jedla a metabolizmus, a nerovnováha týchto hormónov môže viesť k nárastu telesnej hmotnosti a obezite.

  Metabolické poruchy, ako sú napríklad ochorenia štítnej žľazy alebo Cushingov syndróm, môžu mať vplyv na metabolizmus a ukladanie tuku v tele a môžu viesť k endogénnej obezite.

  Obezita môže mať negatívny vplyv na zdravie, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, vysokého krvného tlaku, ochorení dýchacích ciest, niektorých typov rakoviny a ďalších ochorení. Prevencia a liečba endogénnej obezity môže byť náročnejšia ako u exogénnej obezity, pretože príčinou môžu byť vnútorné faktory, ktoré sú ťažšie ovplyvniteľné. Liečba zahŕňa zmeny stravovacích a fyzických návykov, podporné terapie a v niektorých prípadoch lieky alebo chirurgickú intervenciu.

  Čo spôsobuje obezitu?

  Obezita je zdravotný stav, ktorý je spôsobený nerovnováhou medzi kalorickým príjmom a výdajom, čo vedie k nárastu telesnej hmotnosti. Táto nerovnováha môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane genetických, environmentálnych, biologických a psychologických faktorov.

  1. Genetické faktory - niektorí ľudia môžu byť náchylní k obezite kvôli ich genetickému zloženiu. Rôzne gény môžu ovplyvňovať metabolizmus, chuť do jedla, ukladanie tuku a iné faktory súvisiace s obezitou.

  2. Environmentálne faktory - životný štýl, stravovacie návyky a fyzická aktivita môžu viesť k obezite. Dostupnosť lacnej a nezdravej stravy a nedostatok prístupu k zdravým potravinám a aktivitám môžu mať vplyv na telesnú hmotnosť.

  3. Biologické faktory - niektoré fyziologické faktory môžu mať vplyv na obezitu, ako napríklad hormóny, ktoré regulujú hlad, stres a chuť do jedla, metabolické rýchlosti a iné fyziologické procesy.

  4. Psychologické faktory - niektorí ľudia môžu jesť ako spôsob riešenia stresu alebo iných emocionálnych problémov. Ďalšie faktory zahŕňajú depresiu, úzkosť a nízke sebavedomie.

  Obezita môže mať negatívny vplyv na zdravie, vrátane kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, vysokého krvného tlaku, ochorení dýchacích ciest, niektorých typov rakoviny a ďalších ochorení. Prevencia a liečba obezity sa zameriava na zmeny stravovacích a fyzických návykov, často v kombinácii s podpornými terapiami alebo liekmi.

  Diabetes a obezita

  Diabetes a obezita sú často spojené, pretože obezita môže byť jedným z faktorov, ktoré prispievajú k vývoju cukrovky.

  Obezita môže mať vplyv na inzulínovú rezistenciu, čo znamená, že telo nie je schopné využiť inzulín účinne. Inzulín je hormón produkovaný pankreasom, ktorý umožňuje telu využívať glukózu z krvi na energiu. Ak je telo rezistentné na inzulín, glukóza zostáva v krvi a môže viesť k vysokým hladinám cukru v krvi, čo môže spôsobiť prediabetes alebo diabetes typu 2.

  Niektoré štúdie tiež naznačujú, že obezita môže mať vplyv na produkciu inzulínu pankreasom, čo môže tiež prispievať k rozvoju cukrovky.

  Prevencia a liečba obezity môže byť účinnou stratégiou na prevenciu a liečbu cukrovky. Zmeny stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity a podporné terapie môžu pomôcť znížiť telesnú hmotnosť a zlepšiť citlivosť na inzulín. Lieky na liečbu cukrovky a inzulínová terapia sa môžu tiež použiť na reguláciu hladiny cukru v krvi.

  Je dôležité, aby osoby s obezitou a cukrovkou mali pravidelné kontroly u lekára a dodržiavali odporúčania týkajúce sa stravovania, fyzickej aktivity a liečby.

  Referencie

  5 1 hlasovať
  Hodnotenie článku
  Prihlásiť sa na odber
  Upozorniť na
  guest
  0 Komentáre
  Inline spätné väzby
  Zobraziť všetky komentáre

  Obchod

  Záleží nám na vašom zdraví! FitDoplnky.sk je informačný portál o zdraví. Na našom e-shope môžete kúpiť vysoko kvalitné doplnky výživy a zdravé potraviny.

  Odoberajte novinky

  Platobne karty
  usercartcrossmenu