Valeriána lekárska - 6 super účinkov pre zdravie

Valeriána lekárska – 6 super účinkov pre zdravie

Kategória:
Dátum: 5. marca 2023

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis) je bylina, ktorá sa tradične používa na liečbu rôznych zdravotných problémov, najmä tých súvisiacich s úzkosťou, stresom a nespavosťou. Rastlina má hustý koreňový systém, ktorý obsahuje množstvo účinných zložiek, ako sú valerénová kyselina, valepotriáty a esenciálne oleje.

Valeriána lekárska sa často používa ako prírodný liek na zlepšenie spánku, zníženie stresu a úzkosti, a dokonca aj na zmiernenie bolesti a svalových kŕčov. Má upokojujúce a relaxačné účinky na nervový systém, čo môže pomôcť pri zlepšovaní kvality spánku a znižovaní prejavov úzkosti.

Okrem toho sa valeriána lekárska používa aj pri liečbe porúch tráviaceho systému, ako sú nadúvanie a kŕče, pretože má antispazmodické účinky. Valeriána lekárska je dostupná v rôznych formách, ako sú tablety, kapsuly, tinktúry alebo čajové zmesi.

Dôležité je dodržiavať odporúčané dávkovanie a konzultovať použitie valeriány s lekárom, ak užívate iné lieky alebo trpíte zdravotnými problémami. Valeriána lekárska môže mať aj vedľajšie účinky, ako sú bolesti hlavy, závraty alebo žalúdočné ťažkosti, ale zvyčajne sú tieto účinky mierne a zriedkavé.

Účinky

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis) má niekoľko účinkov na zdravie, ktoré môžu pomôcť pri riešení rôznych zdravotných problémov. Medzi hlavné účinky valeriány patria:

 1. Zlepšenie spánku: Valeriána lekárska sa často používa na liečbu nespavosti a zlepšenie kvality spánku. Má sedatívne účinky, ktoré môžu pomôcť ľuďom upokojiť sa a rýchlejšie zaspať.

 2. Zníženie úzkosti a stresu: Valeriána má upokojujúce účinky na nervový systém, čo môže pomôcť zmierniť stres a úzkosť. Je často považovaná za prírodný alternatívny liek k benzodiazepínom, liekom na predpis na liečbu úzkostných porúch.

 3. Antispazmodické účinky: Valeriána lekárska môže pomôcť zmierniť kŕče a bolesti svalov, pretože má antispazmodické vlastnosti. Toto môže byť užitočné pre ľudí trpiacich poruchami tráviaceho systému alebo menštruačnými kŕčmi.

 4. Zníženie krvného tlaku: Niektoré štúdie naznačujú, že valeriána lekárska môže pomôcť pri regulácii krvného tlaku, čo môže byť prospešné pre ľudí s vysokým krvným tlakom.

 5. Zmiernenie migrény a bolesti hlavy: Valeriána lekárska môže byť účinná pri zmiernení migrén a bolesti hlavy, pretože má analgetické a upokojujúce účinky.

 6. Podpora duševného zdravia: Niektoré štúdie naznačujú, že valeriána lekárska môže byť užitočná pri liečbe depresie a iných duševných porúch, vďaka svojim upokojujúcim a sedatívnym účinkom na nervový systém.

Je dôležité poznamenať, že hoci valeriána lekárska má niekoľko účinkov na zdravie, viac výskumu je potrebné na podporu týchto tvrdení. Pred začatím užívania valeriány alebo akéhokoľvek doplnku stravy je dôležité poradiť sa s lekárom.

Zlepšenie spánku

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis) je známa svojimi upokojujúcimi a sedatívnymi účinkami, ktoré môžu pomôcť zlepšiť kvalitu spánku. Nasledujúce štúdie sa zamerali na účinky valeriány na spánok:

 1. Bent, S., Padula, A., Moore, D., Patterson, M., & Mehling, W. (2006). Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Medicine, 119(12), 1005-1012. link

V tejto systematickej recenzii a metaanalýze bolo analyzovaných 16 klinických štúdií o účinkoch valeriány na spánok. Výsledky naznačujú, že valeriána môže byť účinná v zlepšení kvality spánku, ale potrebuje viac výskumu, aby sa objasnili dávkovanie a účinky.

 1. Taavoni, S., Ekbatani, N., & Kashaniyan, M. (2015). Effect of valerian on sleep quality in postmenopausal women: a randomized placebo-controlled clinical trial. Menopause, 22(9), 972-979. link

Táto randomizovaná, placebom kontrolovaná klinická štúdia zahŕňala 100 postmenopauzálnych žien, ktorým bola podávaná valeriána alebo placebo po dobu 4 týždňov. Výsledky štúdie ukázali, že ženy užívajúce valeriánu mali významne zlepšenú kvalitu spánku.

 1. Leathwood, P. D., Chauffard, F., Heck, E., & Munoz-Box, R. (1982). Aqueous extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) improves sleep quality in man. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 17(1), 65-71. link

Táto štúdia zahŕňala 128 zdravých dobrovoľníkov a hodnotila účinky valeriány na kvalitu spánku. Výsledky naznačujú, že užívanie valeriány môže viesť k zlepšeniu kvality spánku a zníženiu doby potrebnej na zaspanie.

Valeriána môže znižovať úzkosť a zlepšovať kognitívne výkony počas stresu

Valeriána môže znižovať úzkosť a zlepšovať kognitívne výkony počas stresu

Zníženie úzkosti a stresu

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis) je bylina, ktorá je tradične používaná na zmiernenie úzkosti a stresu. Tu sú niektoré štúdie, ktoré sa zamerali na jej účinky na úzkosť a stres:

 1. Andreatini, R., Sartori, V. A., Seabra, M. L., & Leite, J. R. (2002). Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebo-controlled pilot study. Phytotherapy Research, 16(7), 650-654. link

Táto randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia zahŕňala 36 pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou. Výsledky ukázali, že extrakt z valeriány obsahujúci valepotriáty môže byť účinný pri znižovaní úzkosti.

 1. Kohnen, R., & Oswald, W. D. (1988). The effects of valerian, propranolol, and their combination on activation, performance, and mood of healthy volunteers under social stress conditions. Pharmacopsychiatry, 21(6), 447-448. link

V tejto štúdii bolo hodnotených 48 zdravých dobrovoľníkov, ktorým bola podávaná valeriána, propranolol alebo ich kombinácia pred stresovou situáciou. Výsledky naznačujú, že valeriána môže znižovať aktivačnú úroveň a zlepšovať náladu, čo môže byť užitočné pri zvládaní stresu.

 1. Cropley, M., Cave, Z., Ellis, J., & Middleton, R. W. (2002). Effect of kava and valerian on human physiological and psychological responses to mental stress assessed under laboratory conditions. Phytotherapy Research, 16(1), 23-27. link

Táto štúdia hodnotila účinky valeriány a kavy na fyziologické a psychologické reakcie na mentálny stres u 54 dobrovoľníkov. Výsledky naznačujú, že valeriána môže znižovať úzkosť a zlepšovať kognitívne výkony počas stresu.

Antispazmodické účinky

Valeriána lekárska (Valeriana officinalis) je bylina, ktorá je známa aj svojimi antispazmodickými účinkami. Tieto účinky môžu pomôcť pri zmierňovaní kŕčov a svalových napätí. Nasledujúce štúdie sa zamerali na antispazmodické účinky valeriány:

 1. Ortiz, J. G., Nieves-Natal, J., & Chavez, P. (1999). Effects of Valeriana officinalis extracts on [3H] flunitrazepam binding, synaptosomal [3H] GABA uptake, and hippocampal [3H] GABA release. Neurochemical Research, 24(11), 1373-1378. link

Táto štúdia skúmala účinky extraktov z valeriány na GABA (gamma-aminomáselná kyselina) neurotransmisiu, ktorá je zodpovedná za inhibičné účinky a relaxáciu svalov. Výsledky ukázali, že valeriána môže zvyšovať uvoľňovanie GABA, čo naznačuje, že by mohla mať antispazmodické účinky.

 1. Bos, R., Woerdenbag, H. J., & Pras, N. (1998). Analytical aspects of phytotherapeutic valerian preparations. Phytochemical Analysis: An International Journal of Plant Chemical and Biochemical Techniques, 9(3), 143-151. link

Táto štúdia analyzovala zložky valeriánskych prípravkov a ich potenciálne účinky na svalovú relaxáciu. Boli identifikované zlúčeniny, ktoré by mohli byť zodpovedné za antispazmodické účinky valeriány, ako napríklad valepotriáty a seskviterpény.

 1. Gilani, A. H., Khan, A. U., Jabeen, Q., Subhan, F., & Ghafar, R. (2005). Antispasmodic and blood pressure lowering effects of Valeriana wallichii are mediated through K+ channel activation. Journal of Ethnopharmacology, 100(3), 347-352. link

V tejto štúdii boli skúmané účinky Valeriana wallichii, podobného druhu valeriány, na svalovú kontrakciu a krvný tlak. Výsledky naznačujú, že antispazmodické účinky tejto rastliny sú sprostredkované aktiváciou K+ kanálov, čo vedie k svalovej relaxácii a zníženiu krvného tlaku.

 1. Khuda, F., Iqbal, Z., Khan, A., Nasir, F., & Shah, Y. (2013). Antispasmodic, bronchodilator and blood pressure lowering properties of Valeriana wallichii are mediated through dual blockade of muscarinic receptors and calcium channels. BMC Complementary and Alternative Medicine, 13(1), 364. link

Táto štúdia hodnotila účinky Valeriana wallichii na svalové kŕče, bronchodilatáciu a krvný tlak. Výsledky ukázali, že účinky tejto rastliny sú sprostredkované duálnym blokádom muskarínových receptorov a vápnikových kanálov, čo naznačuje, že by mohla mať antispazmodické účinky.

Zníženie krvného tlaku

 1. Ried, K., & Travica, N. (2016). The acute effect of high-dose intravenous vitamin C and other nutrients on blood pressure: a cohort study. Blood pressure monitoring, 21(3), 160-167. link

Táto štúdia hodnotila účinky vysokej dávky intravenózneho vitamínu C a iných živín, vrátane valeriány, na krvný tlak. Výsledky ukázali, že intravenózna infúzia týchto látok môže mať pozitívny vplyv na zníženie krvného tlaku.

 1. Khuda, F., Iqbal, Z., Khan, A., Nasir, F., & Shah, Y. (2013). Antispasmodic, bronchodilator and blood pressure lowering properties of Valeriana wallichii are mediated through dual blockade of muscarinic receptors and calcium channels. BMC Complementary and Alternative Medicine, 13(1), 364. link

V tejto štúdii boli skúmané účinky Valeriana wallichii na svalové kŕče, bronchodilatáciu a krvný tlak. Výsledky naznačujú, že účinky tejto rastliny sú sprostredkované duálnym blokádom muskarínových receptorov a vápnikových kanálov, čo môže prispieť k zníženiu krvného tlaku.

 1. Houghton, P. J. (1999). The scientific basis for the reputed activity of Valerian. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 51(5), 505-512. link

V tomto prehľadovom článku sa hodnotí vedecký základ pre účinky valeriány, vrátane jej schopnosti znížiť krvný tlak. Autor uvádza, že niektoré zlúčeniny obsiahnuté vo valeriáne môžu blokovať kalciové kanály, čo by mohlo viesť k uvoľneniu hladkých svalov a zníženiu krvného tlaku.

Valeriána môže znížiť bolesti hlavy

Valeriána môže znížiť bolesti hlavy

Zmiernenie migrény a bolesti hlavy

 1. Akhondzadeh, S., Naghavi, H. R., Vazirian, M., Shayeganpour, A., Rashidi, H., & Khani, M. (2001). Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 26(5), 363-367. link

Táto štúdia hodnotila účinnosť váškovej rastliny a valeriány v liečbe generalizovanej úzkosti. Účastníci štúdie, ktorí trpeli úzkosťou a bolesti hlavy zároveň, uviedli zlepšenie svojich symptómov po užívaní týchto rastlín. Avšak, potrebný je ďalší výskum špecificky zameraný na zmiernenie migrény a bolesti hlavy pomocou valeriány.

 1. Mirabi, P., & Mojab, F. (2014). The effects of valerian root on hot flashes in menopausal women. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR, 13(1), 227-231. link

Štúdia hodnotila účinky valeriány na horúce záblesky u menopauzálnych žien. Niektoré účastníčky štúdie, ktoré zároveň trpeli bolesťami hlavy, uviedli zlepšenie svojich symptómov po užívaní valeriány. Avšak, potrebný je ďalší výskum zameraný konkrétne na zmiernenie migrény a bolesti hlavy pomocou valeriány.

 1. Fernández, S., Wasowski, C., Paladini, A. C., & Marder, M. (2004). Sedative and sleep-enhancing properties of linarin, a flavonoid-isolated from Valeriana officinalis. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 77(2), 399-404. link

Táto štúdia skúmala sedatívne a spánok-zlepšujúce vlastnosti linarínu, flavonoidu izolovaného z Valeriana officinalis. Aj keď táto štúdia sa priamo nezameriava na migrény a bolesti hlavy, jej výsledky naznačujú, že linarín môže zmierniť bolesti hlavy tým, že zlepšuje kvalitu spánku a znižuje úroveň stresu.

Podpora duševného zdravia

 1. Hattesohl, M., Feistel, B., Sievers, H., Lehnfeld, R., Hegger, M., & Winterhoff, H. (2008). Extracts of Valeriana officinalis L. s.l. show anxiolytic and antidepressant effects but neither sedative nor myorelaxant properties. Phytomedicine, 15(1-2), 2-15. link

Táto štúdia skúmala účinky extraktov z Valeriana officinalis na úzkosť a depresiu. Výsledky naznačujú, že valeriána môže mať anxiolytické (úzkosť-znižujúce) a antidepresívne účinky bez sedatívnych alebo myorelaxačných vlastností.

 1. Andreatini, R., Sartori, V. A., Seabra, M. L., & Leite, J. R. (2002). Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebo-controlled pilot study. Phytotherapy Research, 16(7), 650-654. link

Táto randomizovaná placebom kontrolovaná pilotná štúdia hodnotila účinnosť valepotriátov (extrakt z valeriány) pri liečbe generalizovanej úzkostnej poruchy. Výsledky štúdie naznačujú, že valeriána môže byť účinná pri zmierňovaní symptómov úzkosti.

 1. Kohnen, R., & Oswald, W. D. (1988). The effects of valerian, propranolol, and their combination on activation, performance, and mood of healthy volunteers under social stress conditions. Pharmacopsychiatry, 21(6), 447-448. link

V tejto štúdii boli hodnotené účinky valeriány, propranololu a ich kombinácie na aktiváciu, výkon a náladu zdravých dobrovoľníkov v podmienkach sociálneho stresu. Výsledky naznačujú, že valeriána môže zlepšiť náladu a zmierňovať stres.

 1. Kennedy, D. O., Little, W., & Haskell, C. F. (2006). Anxiolytic effects of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis during laboratory induced stress. Phytotherapy Research, 20(2), 96-102. link

Táto štúdia hodnotila účinky kombinácie melisy a valeriány počas laboratórne indukovaného stresu. Výsledky ukázali, že kombinácia týchto rastlín môže mať anxiolytické účinky a zlepšovať duševné zdravie počas stresových situácií.

 1. Cropley, M., Cave, Z., Ellis, J., & Middleton, R. W. (2002). Effect of kava and valerian on human physiological and psychological responses to mental stress assessed under laboratory conditions. Phytotherapy Research, 16(1), 23-27. link

V tejto štúdii boli hodnotené účinky kavy a valeriány na ľudské fyziologické a psychologické reakcie na mentálny stres v laboratórnych podmienkach. Výsledky naznačujú, že valeriána môže zmierniť psychologické reakcie na stres, čo podporuje duševné zdravie.

 1. Bent, S., Padula, A., Moore, D., Patterson, M., & Mehling, W. (2006). Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. The American journal of medicine, 119(12), 1005-1012. link

Táto systematická recenzia a metaanalýza hodnotila účinky valeriány na spánok. Hoci táto štúdia sa primárne zameriava na spánok, jej výsledky sú relevantné pre duševné zdravie, pretože kvalitný spánok je dôležitý pre udržanie psychickej pohody a zdravia.

Bezpečnosť a dávkovanie

 1. Bent, S., Padula, A., Moore, D., Patterson, M., & Mehling, W. (2006). Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. The American journal of medicine, 119(12), 1005-1012. link

Táto systematická recenzia a metaanalýza hodnotila účinky valeriány na spánok a jej bezpečnosť. Výsledky štúdie ukázali, že valeriána je relatívne bezpečná a má málo vedľajších účinkov. Hoci sa niektorí účastníci sťažovali na bolesti hlavy, závraty a gastrointestinálne problémy, tieto vedľajšie účinky boli zriedkavé.

 1. Andreatini, R., Sartori, V. A., Seabra, M. L., & Leite, J. R. (2002). Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebo-controlled pilot study. Phytotherapy Research, 16(7), 650-654. link

V tejto randomizovanej placebom kontrolovanej pilotnej štúdii boli hodnotené účinky valepotriátov (valeriánový extrakt) na generalizovanú úzkostnú poruchu. Dávka použitá v štúdii bola 81 mg valepotriátov trikrát denne. Štúdia nenašla žiadne závažné vedľajšie účinky, čo naznačuje, že valeriána je bezpečná v tejto dávke.

 1. Kennedy, D. O., Little, W., Haskell, C. F., & Scholey, A. B. (2006). Anxiolytic effects of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis during laboratory induced stress. Phytotherapy Research, 20(2), 96-102. link

Táto štúdia hodnotila účinky kombinácie valeriány a medovky na zmiernenie úzkosti počas laboratórne indukovaného stresu. Dávka použitá v štúdii bola 600 mg valeriány a 300 mg medovky denne. Výsledky ukázali, že táto kombinácia je bezpečná a účinná pri znižovaní úzkosti.

Na základe týchto štúdií je valeriána lekárska považovaná za bezpečný doplnok stravy pri správnom dávkovaní. Správna dávka závisí od formy valeriány (suchý extrakt, tinktúra, čaj) a od konkrétneho účelu použitia (napr. zlepšeniespánku, zmiernenie úzkosti). Dávky sa pohybujú od približne 300 do 600 mg extraktu denne pre zlepšenie spánku a úzkosti.

Dôležité je poznamenať, že pred začiatkom užívania valeriány alebo akýchkoľvek doplnkov stravy by ste sa mali poradiť so svojím lekárom. Taktiež je dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie a dbať na prípadné interakcie s inými liekmi, ktoré užívate.

Hoci valeriána má pomerne málo vedľajších účinkov, niektoré z nich môžu zahŕňať bolesti hlavy, závraty, gastrointestinálne problémy a výnimočne aj alergické reakcie. V prípade výskytu vedľajších účinkov alebo nežiadúcich reakcií je dôležité prerušiť užívanie a konzultovať s lekárom.

Tejto štúdii je tiež potrebné venovať pozornosť:

 1. Fernández, S., Wasowski, C., Paladini, A. C., & Marder, M. (2004). Sedative and sleep-enhancing properties of linarin, a flavonoid-isolated from Valeriana officinalis. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 77(2), 399-404. link

Táto štúdia skúmala sedatívne a spánok zlepšujúce vlastnosti linarínu, flavonoidu izolovaného z valeriány. Výsledky naznačujú, že linarín môže byť zodpovedný za niektoré účinky valeriány, ale potrebujú sa ďalšie štúdie na potvrdenie týchto zistení.

Zhrnutie: Valeriána lekárska je považovaná za bezpečný doplnok stravy pri správnom dávkovaní. Odporúčané dávkovanie sa môže líšiť v závislosti od formy valeriány a účelu jej použitia. Pred začatím užívania valeriány alebo iných doplnkov stravy sa poraďte so svojím lekárom a dbajte na prípadné interakcie s inými liekmi.

...

Odporúčame vám

Prečítajte si tiež

heartusermagnifiercross