fitdoplnky sk removebg preview
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Košík
fitdoplnky sk removebg preview
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Košík

Migrénysú neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje formou silných a často nesnesiteľných bolestí hlavy. Tieto bolesti sú zvyčajne pulzujúce, často lokalizované na jednej strane hlavy, a môžu byť doprevádzané ďalšími symptómami, ako sú citlivosť na svetlo a zvuky, nevoľnosť alebo v niektorých prípadoch aj vizuálne poruchy známe ako "aura". Migrény sa môžu vyskytovať niekoľkokrát do týždňa, alebo len raz za niekoľko rokov.

Migréna môže výrazne ovplyvniť kvalitu života človeka. Silná bolesť a ďalšie príznaky môžu obmedziť schopnosť vykonávať bežné činnosti, ako je práca, štúdium, alebo trávenie času s rodinou a priateľmi. Mnoho ľudí s migrénou tiež zažíva úzkosť alebo depresiu spojenú s ich stavom. Avšak, s porozumením tomu, čo spôsobuje migrénu a ako ju spravovať, ľudia môžu nájsť úľavu a zlepšiť svoju kvalitu života.

Definícia a typy migrén

Definícia Migrény: Migréna je chronické ochorenie charakterizované opakujúcimi sa epizódami silnej bolesti hlavy. Bolesti hlavy sú zvyčajne jednostranné, pulzujúce, strednej až silnej intenzity, a trvajú od 4 hodín až do 72 hodín. Migrény sú často sprevádzané ďalšími príznakmi, ako sú nevoľnosť, vracanie, a citlivosť na svetlo a zvuk. Niektorí ľudia môžu tiež zažívať tzv. 'auru', ktorá sa môže prejaviť ako dočasné vizuálne poruchy, závraty, alebo iné neurologické príznaky pred začiatkom migrény.

Existujú rôzne typy migrén, ktoré sú klasifikované na základe ich symptómov a príčin:

 1. Migréna bez aury (bežná migréna): Toto je najčastejšia forma migrény. Ľudia s týmto typom migrény zažívajú opakujúce sa epizódy silnej bolesti hlavy, často sprevádzané nevoľnosťou, vracaním a citlivosťou na svetlo a zvuk.
 2. Migréna s aurou (klasická migréna): Asi 20-30% ľudí s migrénou zažíva "auru" pred bolesťou hlavy. Aura sú dočasné neurologické príznaky, ktoré môžu zahŕňať zmeny videnia (napríklad blikajúce svetlá alebo slepé škvrny), necitlivosť alebo brnenie na jednej strane tela, alebo rečové ťažkosti.
 3. Chronická migréna: Tento typ migrény je definovaný ako bolesť hlavy, ktorá sa vyskytuje 15 alebo viac dní v mesiaci po dobu najmenej troch mesiacov. Chronická migréna môže byť obzvlášť ťažká a môže výrazne ovplyvniť kvalitu života.
 4. Hemiplegická migréna: Tento zriedkavý typ migrény je sprevádzaný dočasnou slabosťou na jednej strane tela pred alebo počas migrény. Iné príznaky môžu zahŕňať problémy s rovnováhou a koordináciou, rečové problémy, závraty alebo zrakové problémy.
 5. Retinálna migréna: Tento typ migrény sa prejavuje dočasnou stratou videnia alebo oslepnutím na jednom oku, ktoré trvá menej ako hodinu. Tento príznak je obvykle nasledovaný bolesťou hlavy.

Frekvencia migrén sa líši od osoby k osobe. Niekto môže zažiť migrénu raz alebo dvakrát do roka, zatiaľ čo iní môžu mať migrény viackrát do týždňa. Je dôležité pochopiť, že migréna je individuálna a unikátna pre každú osobu a môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi.

Príčiny a spúšťače migrény

Príčiny migrény: Príčina migrény nie je úplne pochopená. Predpokladá sa, že sú spojené so zmenami v mozgu a vplyvom genetiky. Niektoré výskumy naznačujú, že migrény môžu byť spojené so zmenami v oblasti mozgu zvané trigeminový systém, ktorý ovplyvňuje bolestivé signály. Migrény sú tiež častejšie u ľudí, ktorí majú rodinnú anamnézu tohto ochorenia.

Spúšťače migrény: Aj keď príčina migrény môže byť nejasná, je známe, že existujú určité faktory, ktoré môžu spustiť migrénový záchvat. Tieto spúšťače sa líšia medzi jednotlivcami, ale môžu zahŕňať:

 1. Stres: Toto je jedným z najčastejších spúšťačov migrény. To môže byť spôsobené emocionálným stresom, napríklad problémami v práci alebo v osobnom živote, ale aj fyzickým stresom, ako je nedostatok spánku alebo preťaženie.
 2. Potraviny a nápoje: Určité potraviny a nápoje môžu spustiť migrénu u niektorých ľudí. To môže zahŕňať potraviny obsahujúce tyramín (ako sú zrelé syry, klobásy, červené víno), kofeín alebo alkohol, najmä červené víno.
 3. Hormonálne zmeny: U žien môžu hormonálne zmeny, ako sú tie, ktoré sa vyskytujú počas menštruačného cyklu, tehotenstva alebo menopauzy, spôsobiť migrény.
 4. Zmeny v prostredí: To môže zahŕňať zmeny počasia, silné svetlo, hluk alebo silné pachy.
 5. Leky: Určité lieky, vrátane niektorých druhov antikoncepcie a vazodilatátorov, môžu vyvolať migrénu.

Identifikácia a manažment týchto spúšťačov môže byť kľúčovou súčasťou zvládania migrény.

Migréna je chronické ochorenie charakterizované opakujúcimi sa epizódami silnej bolesti hlavy

Migréna je chronické ochorenie charakterizované opakujúcimi sa epizódami silnej bolesti hlavy

Diagnóza migrény

Diagnóza migrény sa zvyčajne stanovuje na základe klinických príznakov a detailnej zdravotnej histórie pacienta. Lekár môže položiť otázky o charakteristike bolesti, jej trvaní, frekvencii a príznakoch súvisiacich s bolesťou hlavy. Tiež môže byť dôležité zistiť, či v rodine pacienta existuje história migrény, keďže migrény môžu byť dedičné.

Zdravotná anamnéza: Dôkladná zdravotná anamnéza je základom diagnostiky migrény. Lekár sa môže pýtať na detaily týkajúce sa bolesti hlavy, ako napríklad:

 • Kedy sa bolesti hlavy začali?
 • Ako často sa vyskytujú?
 • Kde cítite bolesť?
 • Ako silná je bolesť?
 • Aké sú pridružené príznaky (napr. nevoľnosť, vracanie, citlivosť na svetlo/zvuk, aura)?
 • Existuje niečo, čo zvyšuje alebo znižuje bolesť?
 • Ako ovplyvňujú bolesti hlavy váš každodenný život?

Fyzikálne vyšetrenie: Fyzikálne vyšetrenie sa vykonáva na vylúčenie iných príčin bolesti hlavy. Lekár môže skontrolovať krvný tlak pacienta, vykonať neurologické testy (ako sú testy rovnováhy, reflexov, sily a citlivosti) a vyšetriť oči pacienta.

Ďalšie testy: Ak lekár má podozrenie na inú príčinu bolesti hlavy alebo ak migréna je závažná alebo komplikovaná, môže odporučiť ďalšie testy. To môže zahŕňať zobrazovacie testy, ako je magnetická rezonancia (MRI) alebo počítačová tomografia (CT), ktoré môžu pomôcť vylúčiť iné príčiny, ako sú nádory alebo infekcie.

Je dôležité poznamenať, že neexistuje žiadny špecifický test na potvrdenie migrény. Diagnóza je založená na klinických príznakoch a výsledkoch vyšetrení.

Liečba a manažment migrény

Liečba migrény je zameraná na zmiernenie symptómov a prevenciu ďalších migrénových záchvatov. Existuje niekoľko prístupov k liečbe a manažmentu migrény, vrátane liekov na predpis, bez predpisu a alternatívnych terapií.

Lieky na predpis: Existuje množstvo liekov na predpis určených na liečbu migrény. Niektoré lieky, ako sú triptany a ergotamíny, sú určené na zmiernenie bolesti a iných symptómov migrény počas záchvatu. Iné lieky, ako sú beta-blokátory, antidepresíva a antiepileptiká, sa používajú na prevenciu migrény a sú obvykle predpísané ľuďom, ktorí majú časté alebo závažné migrény.

Lieky bez predpisu: Niektoré lieky dostupné bez predpisu, ako sú ibuprofén, paracetamol a aspirín, môžu byť účinné pri zmiernení miernej až strednej migrény. Tiež sú dostupné kombinované lieky, ktoré obsahujú analgetiká spolu s kofeínom alebo antihistaminikami, ktoré môžu byť účinné.

Alternatívne terapie: Niektoré alternatívne a doplnkové terapie môžu pomôcť v liečbe a manažmente migrény. To môže zahŕňať akupunktúru, masáže, cvičenia na zlepšenie držania tela a techniky relaxácie, ako je meditácia alebo biofeedback.

Manažment migrény: Okrem liečby je dôležité aj riadenie migrény, čo môže zahŕňať identifikáciu a kontrolu spúšťačov migrény, zmeny v životnom štýle, ako je pravidelný spánok a fyzická aktivita, a stratégie na zvládanie stresu.

Je dôležité konzultovať možnosti liečby a manažmentu migrény s ošetrujúcim lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom, pretože najlepší prístup môže závisieť od individuálnych potrieb a situácií jednotlivca.

Prevencia migrény sa zameriava na zníženie frekvencie závažnosti a dĺžky migrénových záchvatov

Prevencia migrény sa zameriava na zníženie frekvencie závažnosti a dĺžky migrénových záchvatov

Prevencia migrény

Prevencia migrény sa zameriava na zníženie frekvencie, závažnosti a dĺžky migrénových záchvatov. Toto sa môže dosiahnuť prostredníctvom zmien v životnom štýle, medikamentóznej prevencie a pravidelného sledovania so zdravotníckym odborníkom.

Zmeny v životnom štýle: Zmeny v životnom štýle sú kľúčové v prevencii migrény. Toto môže zahŕňať:

 • Manažment stresu: Učenie sa efektívnym spôsobom zvládania stresu, ako sú relaxačné techniky, jóga alebo meditácia, môže pomôcť znížiť frekvenciu a závažnosť migrény.
 • Pravidelný spánok: Nedostatok spánku môže byť spúšťačom migrény. Udržiavanie pravidelného spánkového programu a dostatočný odpočinok môžu pomôcť predchádzať migrénam.
 • Zdravá strava: Niektoré potraviny môžu spúšťať migrény. Vedenie denníka o strave môže pomôcť identifikovať a eliminovať potenciálne spúšťače.
 • Pravidelná fyzická aktivita: Pravidelné cvičenie môže pomôcť zmierniť stres a tiež môže zlepšiť celkové zdravie a pohodu, čo môže pomôcť predchádzať migrénam.

Medikamentózna prevencia: Ak sú migrény časté alebo závažné, lekár môže predpísať lieky na prevenciu migrény. Tieto lieky sa užívajú pravidelne, aby sa znížila frekvencia a závažnosť migrénových záchvatov.

Pravidelné sledovanie so zdravotníckym odborníkom: Je dôležité mať pravidelné kontroly so zdravotníckym odborníkom, aby sa hodnotil priebeh a účinnosť liečby. Toto môže tiež pomôcť identifikovať a riešiť akékoľvek nové alebo pretrvávajúce problémy.

Pamätajte, že aj keď nie je možné úplne zabrániť migrénam, tieto stratégie môžu pomôcť zmierniť ich frekvenciu a závažnosť. Je vždy dôležité konzultovať možnosti prevencie s ošetrujúcim lekárom alebo zdravotníckym odborníkom.

Život s migrénou

Migrény môžu mať výrazný vplyv na každodenný život, obmedzujúc schopnosť ľudí pracovať, študovať alebo sa zúčastňovať na sociálnych aktivitách. Zvládanie migrény vyžaduje stratégie, ktoré sa zaoberajú nielen fyzickými symptómami, ale aj emocionálnym a psychologickým vplyvom tohto ochorenia.

Vytvorte si plán manažmentu migrény: Tento plán by mal zahŕňať spôsoby, ako zvládať akútny záchvat migrény, ako identifikovať a zvládať spúšťače migrény a ako zvládať stres a iné faktory, ktoré môžu prispieť k migréne.

Udržujte zdravý životný štýl: Pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava, dostatočný odpočinok a zvládanie stresu sú kľúčové aspekty zvládania migrény.

Využite podporu od iných: Skupiny podpory pre ľudí s migrénou môžu poskytnúť cenné informácie a porozumenie. Tieto skupiny môžu byť k dispozícii online alebo v miestnej komunite. Profesionálna psychologická podpora môže tiež pomôcť vysporiadať sa s emocionálnymi a psychologickými vplyvmi migrény.

Komunikujte so svojím lekárom: Pravidelná komunikácia s lekárom alebo zdravotníckym odborníkom je dôležitá pre účinný manažment migrény. To môže pomôcť pri monitorovaní účinnosti liečby, identifikácii potenciálnych vedľajších účinkov liekov a diskusii o možnostiach liečby.

Vzdelať sa o migréne: Vedomosti o migréne a jej liečbe môžu pomôcť ľuďom cítiť sa empowernutými a môžu zlepšiť schopnosť rozhodovať sa o liečbe.

Zaobchádzanie s diskrimináciou a nepochopením: Migrény sú často nepochopené a môžu byť predmetom stigma. Vysvetlenie migrény a jej vplyvu na vaše životy iným môže pomôcť zlepšiť pochopenie a podporu.

Je dôležité pamätať na to, že každý človek je iný a to, čo funguje pre jedného človeka, nemusí fungovať pre iného. Z toho dôvodu je dôležité hľadať individuálne prispôsobené riešenia.

Záver

Migréna je komplexné ochorenie, ktoré ovplyvňuje milióny ľudí po celom svete a má významný vplyv na kvalitu života. Aj keď sa migrény často vnímajú len ako silné bolesti hlavy, sú to skutočne komplexné neurologické stavy, ktoré môžu zahŕňať mnoho ďalších symptómov a môžu výrazne ovplyvniť každodenný život jednotlivca.

Dostupnosť efektívnej liečby a stratégií manažmentu môže pomôcť zmierniť niektoré z týchto problémov, ale výskum v tejto oblasti pokračuje. Hľadanie nových liekov a terapií, ako aj lepšie pochopenie príčin a mechanizmov migrény, môže v budúcnosti priniesť ešte lepšie možnosti liečby.

Poznanie a porozumenie migrénam, ako aj komunikácia so zdravotníckym odborníkom, sú kľúčové pre účinný manažment migrény. Ďalšie zdroje podpory, ako sú skupiny podpory a online zdroje, môžu tiež poskytnúť cenné informácie a porozumenie.

Pohľad do budúcnosti, je dôležité pokračovať v hľadaní účinnejších metód liečby a prevencie migrény, ako aj v zlepšovaní kvality života ľudí trpiacich týmto ochorením. Skrze pokračujúci výskum a zlepšované pochopenie migrény môžeme dúfať v pokrok v tejto oblasti.

Referencie

5 1 hlasovať
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Inline spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre

Obchod

Záleží nám na vašom zdraví! FitDoplnky.sk je informačný portál o zdraví. Na našom e-shope môžete kúpiť vysoko kvalitné doplnky výživy a zdravé potraviny.

Odoberajte novinky

Platobne karty
usercartcrossmenu