fitdoplnky sk removebg preview
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Košík
fitdoplnky sk removebg preview
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Košík

Kadidlo a myrha sú dve látky, ktoré sa už tisícročia využívajú v rôznych kultúrach a náboženstvách pre ich jedinečné vlastnosti. Pochádzajú z mliečnej šťavy, ktorá sa získava z rezov na kôre niekoľkých druhov stromov rodu Boswellia (kadidlo) a Commiphora (myrha), rastúcich prevažne v severovýchodnej Afrike a na Arabskom polostrove. Tieto živice sa cenia pre svoju schopnosť uvoľňovať príjemnú vôňu pri spálení a majú dlhú históriu používania v náboženských obradoch, liečiteľstve a dokonca aj v kráľovských pomazávaniach.

Historický význam kadidla a myrhy siaha do staroveku, kde boli obidve látky považované za vzácne a často sa používali ako darčeky medzi kráľovstvami a ako časť obchodu po starovekých obchodných cestách, ako bola napríklad Kadidlová cesta. Ich význam je zaznamenaný v mnohých starovekých textoch, vrátane Biblie, kde sú spomínané ako darčeky pre novonarodeného Ježiša od troch múdrych mužov. Táto tradícia poukazuje na ich dlhú historickú a kultúrnu hodnotu.

V rôznych náboženstvách sa kadidlo a myrha používali pre ich údajné mystické a duchovné vlastnosti, predovšetkým v rituáloch zameraných na modlitbu, meditáciu a ako ochranné látky proti zlým duchom. V judaizme, kadidlo bolo súčasťou ceremoniálneho kadidla používaného v chráme v Jeruzaleme, zatiaľ čo v kresťanstve sa kadidlo používa počas bohoslužieb pre symbolizáciu modlitby vystupujúcej k Bohu. Islamská tradícia tiež pozná použitie myrhy a kadidla pri osobnej hygiene a rituálnom čistení.

Kadidlo a myrha si zachovali svoju popularitu aj v súčasnosti, kde ich využitie presahuje náboženské obrady. Sú cenené v tradičnej a alternatívnej medicíne pre svoje údajné protizápalové a antiseptické vlastnosti, ako aj v parfumérii a aromaterapii pre ich jedinečné vône. Tento úvod poskytuje pohľad na bohatú históriu a rozmanité použitie kadidla a myrhy, ktoré sú zrkadlom ich trvalého významu a všestrannosti v ľudskej kultúre.

TIP - Frankincense, Organic, Nanovitae, 10ml

Historický kontext

Kadidlo a myrha, dve aromatické živice s bohatou históriou a hlbokými kultúrnymi koreňmi, sú známe svojím využitím v rôznych starovekých civilizáciách po celom svete. Tieto látky sa získavajú zo stromov rodu Boswellia (kadidlo) a Commiphora (myrha), ktoré rastú v suchých oblastiach Afriky, Arábie a Indie.

Staroveký Egypt

V starovekom Egypte sa kadidlo a myrha používali v bohatých náboženských obradoch, pri balzamovaní a ako liečivá. Myrha mala významné miesto v rituáloch spojených so smrťou a posmrtným životom, čo odráža jej význam pri balzamovaní a príprave hrobov. Kadidlo sa zasa často používalo vo vonných kadidlách na uctievanie bohov a ako ochranný amulet proti zlým duchom.

Staroveký Izrael

V Izraeli, kadidlo a myrha boli dôležité pre ich náboženské rituály, najmä v Židovskej tabernákli a neskôr v chráme, kde sa kadidlo používalo ako súčasť denných obetí. Myrha sa spomína v mnohých biblických textoch, symbolizujúc často trpkosť a utrpenie, ale aj bohatstvo a prestíž.

Staroveké Grécko a Rím

Gréci a Rimania cenili kadidlo a myrhu pre ich liečivé vlastnosti a voňavé kvality. V Grécku boli známe ich použitie v liečiteľstve, Hippokrates a ďalší lekári opísali myrhu v mnohých liečebných receptoch. Rímska ríša, známa svojou láskou k luxusu, využívala kadidlo a myrhu v náboženských rituáloch, verejných kúpeľoch a ako súčasť denného osobného ošetrenia.

Obchodné cesty

Kadidlo a myrha boli takisto dôležitými obchodnými tovarmi, ktoré sa prepravovali po legendárnej Kadidlovej ceste - obchodnej sieti spájajúcej Afriku, Blízky východ a Európu. Tieto obchodné cesty nielenže zabezpečovali prísun týchto cenných materiálov do rôznych častí sveta, ale tiež umožňovali kultúrnu a myšlienkovú výmenu medzi rôznymi civilizáciami.

Náboženské a liečiteľské využitie

V náboženskom kontexte boli kadidlo a myrha považované za prostriedky na dosiahnutie duchovnej čistoty, meditácie a spojenia s božským. Ich použitie v liečiteľstve sa opieralo o presvedčenie, že majú protizápalové, antiseptické a celkové zdravotné prínosy.

Táto bohatá história a všestranné využitie kadidla a myrhy odzrkadľujú ich nezastupiteľnú úlohu v rôznych kultúrach a náboženstvách na celom svete.

Kadidlo a myrha boli takisto dôležitými obchodnými tovarmi, ktoré sa prepravovali po legendárnej Kadidlovej ceste - obchodnej sieti spájajúcej Afriku, Blízky východ a Európu.
Kadidlo a myrha boli takisto dôležitými obchodnými tovarmi, ktoré sa prepravovali po legendárnej Kadidlovej ceste - obchodnej sieti spájajúcej Afriku, Blízky východ a Európu.

Botanický profil

Kadidlo a myrha sú aromatické živice, ktoré sa získavajú z kmeňov a vetiev niekoľkých druhov stromov patriacich do rodiny Burseraceae. Tieto stromy sú prispôsobené na rast v aridných podmienkach a sú domovom pre niekoľko oblastí Afriky a Blízkeho východu.

Kadidlo

Kadidlo sa získava z druhov stromov rodu Boswellia, najmä Boswellia sacra, Boswellia carterii a ďalších. Tieto stromy sa prirodzene vyskytujú v Somálsku, Ománe, Jemene a niekoľkých ďalších oblastiach Arabského polostrova. Kadidlo sa získava zarezávaním do kôry stromu, z čoho postupne vyteká mliečna živica, ktorá tvrdne na vzduchu. Po zatvrdnutí sa živica zbiera a ďalej spracováva.

Myrha

Myrha je získavaná z druhov stromov rodu Commiphora, najmä Commiphora myrrha, ktorý je rozšírený v severovýchodnej Afrike a na Blízkom východe, vrátane Somálska, Etiópie, Jemenu a Saudskej Arábie. Podobne ako kadidlo, aj myrha sa získava zarezávaním do kôry stromov a zbieraním vytvrdnutej živice.

Botanická klasifikácia

 • Rod Boswellia (Kadidlo): Patri do čeľade Burseraceae. Stromy rodu Boswellia sú známe svojimi hustými vetvami a listami, ako aj schopnosťou vylučovať aromatickú živicu.
 • Rod Commiphora (Myrha): Taktiež patri do čeľade Burseraceae. Stromy Commiphora sú často menšie a majú charakteristické tenké vetvy s ostnatými listami.

Zber a spracovanie

Zber živice z kadidlových a myrhových stromov je starodávnou praxou, ktorá vyžaduje veľkú zručnosť a znalosť. Zarezávanie do kôry musí byť vykonané opatrne, aby sa strom nezranil viac, než je nevyhnutné. Živica sa nechá na strome vytvrdnúť niekoľko dní až týždňov predtým, než sa ručne zbiera. Po zbere sa živica ďalej čistí a triedi podľa kvality a účelu použitia.

Zber a spracovanie týchto živíc sú často tradičnými činnosťami, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu a majú významný sociálno-ekonomický vplyv na komunity žijúce v blízkosti týchto stromov. Udržateľné metódy zberu sú kľúčové pre ochranu týchto drahocenných zdrojov a zabezpečenie ich dostupnosti pre budúce generácie.

TIP - Kadidlo, Esenciálny olej, 100%, Altevita, 10ml

Kultúrne a náboženské využitie

Kadidlo a myrha majú hlboko zakorenené miesto v mnohých kultúrnych a náboženských tradíciách po celom svete. Ich využitie siaha tisícky rokov do minulosti, pričom sa objavujú v duchovných obradoch, rituáloch čistenia a ako symboly obetí božstvám.

Kresťanstvo

V kresťanstve majú kadidlo a myrha zvláštny význam, odkazujúci na biblické príbehy. Najvýznamnejšie je ich darovanie Ježišovi Kristovi od troch mudrcov po jeho narodení, kde myrha symbolizovala Jeho smrteľnosť a kadidlo jeho božskosť. Kadidlo sa tiež používa počas liturgických obradov v mnohých kresťanských denomináciách, vrátane pravoslávia, katolicizmu a niektorých protestantských tradícií, na symbolizáciu modlitieb vystupujúcich k nebu a ako prostriedok k čisteniu a posväteniu.

Judaizmus

V judaizme kadidlo zohrávalo centrálne úlohy v starovekom chrámovom kulte, najmä v rámci denného obetného rituálu, kde bolo spálené ako súčasť kadidelnej obeti. Myrha sa používala v príprave posvätného pomazávacieho oleja a balmovania. Oba tieto materiály sú zmiňované v Tóre ako súčasti zloženia svätého kadidla a oleja na pomazanie.

Islam

V islame sa kadidlo používa pri rôznych príležitostiach, vrátane duchovných obradov a na vytváranie sviatočnej atmosféry počas svätého mesiaca ramadánu a iných významných dní. Myrha a kadidlo majú tiež svoje miesto v tradičnej islamskej medicíne.

Ostatné duchovné tradície

Kadidlo a myrha sa využívajú aj v mnohých iných duchovných a náboženských tradíciách po celom svete, vrátane hinduizmu a buddhizmu, kde sa kadidlo spáli počas modlitebných obradov a meditácií na podporu sústredenia, čistenia a ochrany. V tradičnej čínskej medicíne a ajurvéde sa myrha používa pre svoje údajné liečivé vlastnosti.

Príklady konkrétnych obradov a tradícií

 • Kresťanské liturgie: Použitie kadidla na symbolizáciu modlitieb stúpajúcich k nebu a ako znamenie posvätenia priestoru.
 • Židovský chrámový kult: Kadidelné obety ako denná súčasť bohoslužieb.
 • Buddhistické a hinduistické rituály: Spálenie kadidla počas modlitebných a meditačných praxí na čistenie mysle a priestoru.

Využitie kadidla a myrhy transcende kultúrne a geografické hranice, odrážajúc ich univerzálny význam a hodnotu v duchovnom vyhľadávaní a kultových praktikách. Ich vôňa a rituálne využitie pomáhajú posilňovať spoločenstvá, podporujú meditáciu a duchovné hľadanie a sprostredkúvajú hlboký pocit spojenia s historickými tradíciami.

Pochádzajú z mliečnej šťavy, ktorá sa získava z rezov na kôre niekoľkých druhov stromov rodu Boswellia (kadidlo) a Commiphora (myrha), rastúcich prevažne v severovýchodnej Afrike a na Arabskom polostrove.
Myrha a kadidlo pochádzajú z mliečnej šťavy, ktorá sa získava z rezov na kôre niekoľkých druhov stromov rodu Boswellia (kadidlo) a Commiphora (myrha), rastúcich prevažne v severovýchodnej Afrike a na Arabskom polostrove.

Liečebné využitie a vedecký výskum

Kadidlo a myrha majú dlhú históriu využívania v tradičnej medicíne rôznych kultúr. Ich potenciálne liečivé vlastnosti sú predmetom vedeckého záujmu a výskumu, ktorý skúma ich účinky na zdravie a možnosti využitia v modernom lekárstve.

Tradičné medicínske využitie

 • Kadidlo: V tradičnej ázijskej a africkej medicíne sa kadidlo používa na liečbu rôznych stavov, vrátane artritídy, astmy, gastrointestinálnych problémov, ako aj na podporu orálneho zdravia. Jeho protizápalové účinky sú najviac cenene pri liečbe bolestivých stavov spojených s chronickým zápalom.
 • Myrha: Podobne ako kadidlo, aj myrha sa tradične využíva pre jej protizápalové a antiseptické vlastnosti. Používa sa na liečbu kožných ochorení, ústnych problémov, ako sú vredy, a na podporu hojenia rán. Myrha má tiež úlohu v tradičnej čínskej medicíne, kde sa používa na podporu krvného obehu a ako prostriedok proti bolesti.

Vedecký výskum a zistenia

Vedecký výskum potvrdil niektoré z tradične prisudzovaných liečivých účinkov kadidla a myrhy a priniesol nové poznatky o ich potenciálnom využití:

 • Protizápalové a analgetické účinky: Štúdie ukázali, že kadidlo obsahuje zlúčeniny schopné inhibovať zápal a ponúknuť úľavu od bolesti, čo môže byť užitočné pri liečbe stavov ako je osteoartritída a reumatoidná artritída.
 • Antimikrobiálne vlastnosti: Taktiež bolo preukázané, že myrha a kadidlo majú silné antimikrobiálne účinky proti rôznym baktériám, vírusom a hubám, čo naznačuje ich potenciálnu úlohu v prevencii a liečbe infekcií.
 • Podpora orálneho zdravia: Výskum potvrdil, že extrakty myrhy a kadidla môžu byť účinné v boji proti baktériám spôsobujúcim zubný kaz a periodontálnu chorobu, čím podporujú orálne zdravie.
 • Protirakovinový potenciál: Niektoré štúdie naznačujú, že zlúčeniny nájdené v kadidle a myrhe môžu inhibovať rast nádorových buniek a indukovať apoptózu (programovanú bunkovú smrť) v niektorých typoch rakovinových buniek.

Je dôležité poznamenať, že hoci súčasný vedecký výskum ponúka sľubné dôkazy o potenciálnych zdravotných prínosoch kadidla a myrhy, mnohé z týchto zistení vyžadujú ďalšie štúdie na potvrdenie ich účinkov a bezpečnosti pri použití v medicíne. Navyše, vždy je dôležité konzultovať použitie akýchkoľvek doplnkov alebo alternatívnych liečebných metód s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom, aby sa predišlo nežiaducim interakciám alebo vedľajším účinkom.

TIP - Myrha, Vonné kužele, Tribal Soul, 10ks

Súčasné využitie

Kadidlo a myrha si zachovali svoje miesto v súčasnej kultúre a hospodárstve, nájdu uplatnenie v mnohých moderných aplikáciách, od parfumérie až po zdravotnú starostlivosť. Ich bohatá história a jedinečné vlastnosti ich robia cennými vo viacerých odvetviach.

Parfuméria a aromaterapia

 • Parfuméria: Kadidlo a myrha sú obľúbené pre ich hlboké, teplé a balzamické vône, ktoré pridávajú zložitú vrstvu do mnohých parfémov. Využívajú sa ako základné tóny, ktoré pomáhajú stabilizovať ľahšie vône a predĺžiť trvanlivosť parfémov na pokožke.
 • Aromaterapia: Vďaka ich upokojujúcim a meditatívnym vlastnostiam sa kadidlo a myrha často používajú v aromaterapii na podporu relaxácie, znižovanie stresu a zlepšovanie celkovej duševnej pohody. Ich éterické oleje môžu byť rozptýlené v prostredí alebo aplikované lokálne v riedenej forme.

Kozmetický priemysel

Kadidlo a myrha sa stali obľúbenými zložkami v prírodnej a organické kozmetike vďaka ich protizápalovým a regeneračným vlastnostiam. Sú pridané do krémov, balzamov, sérov a masiek na podporu zdravia pleti, zlepšenie elasticity pokožky a liečbu problémových oblastí, ako sú suchosť, vrásky a akné.

Udržateľnosť a etické otázky

S rastúcim dopytom po kadidle a myrhe v rôznych odvetviach sa objavujú obavy týkajúce sa udržateľnosti a etiky ich zberu a obchodu. Nadmerné využívanie týchto živíc môže viesť k degradácii ekosystémov a ohroziť dlhodobú existenciu stromov, z ktorých sa získavajú.

 • Udržateľný zber: Existuje potreba prechodu na udržateľnejšie metódy zberu, ktoré zabezpečia prežitie stromov a nebudú mať negatívny dopad na lokálne ekosystémy. To zahŕňa reguláciu frekvencie a intenzity zberu, ako aj ochranu mladých a zraniteľných stromov.
 • Etický obchod: Je dôležité podporovať transparentnosť a spravodlivosť v obchodných reťazcoch kadidla a myrhy, zabezpečiť, aby miestne komunity, ktoré tradične zberajú tieto živice, dostávali spravodlivú odmenu za svoju prácu a prínos k zachovaniu týchto cenných zdrojov.

Organizácie a značky sa čoraz viac snažia zaviesť certifikácie a štandardy, ktoré podporujú udržateľnosť a etické postupy vo výrobe a dodávateľských reťazcoch.

Kadidlo a myrha sú obľúbené pre ich hlboké, teplé a balzamické vône, ktoré pridávajú zložitú vrstvu do mnohých parfémov.
Kadidlo a myrha sú obľúbené pre ich hlboké, teplé a balzamické vône, ktoré pridávajú zložitú vrstvu do mnohých parfémov.

Kadidlo a myrha - Záver

Kadidlo a myrha sú dve látky s hlbokými historickými a kultúrnymi koreňmi, ktoré prešli dlhou cestou od starovekých časov až po súčasnosť. Ich význam sa vyvíjal od náboženských a rituálnych použití v starovekých civilizáciách cez tradičnú medicínu až po moderné aplikácie v parfumérii, aromaterapii a kozmetike. Tento článok poskytol prehľad o histórii, botanickom profile, kultúrnom a náboženskom význame, liečebnom použití a vedeckom výskume, ako aj o súčasných trendoch využitia kadidla a myrhy.

Vedecký výskum potvrdil niektoré z tradične prisudzovaných zdravotných prínosov týchto živíc a otvoril dvere pre ich potenciálne nové využitie v medicíne a zdravotníctve. Moderné aplikácie v parfumérii a kozmetike zvýrazňujú neustále obľúbenosť kadidla a myrhy pre ich jedinečné vône a účinky.

Napriek ich pozitívnemu vplyvu na ľudské zdravie a pohodu je dôležité venovať pozornosť otázkam udržateľnosti a etiky spojených so zberom a obchodom s kadidlom a myrhou. Pretrvávajúci dopyt po týchto materiáloch vyvíja tlak na prírodné populácie stromov, z ktorých sú získavané, a zdôrazňuje potrebu zodpovedného riadenia zdrojov a etického obchodovania, aby sa zabezpečila ich dostupnosť pre budúce generácie.

Súčasný význam a budúcnosť kadidla a myrhy v ľudskom živote závisí od nášho schopnosti nájsť rovnováhu medzi využívaním ich vlastností a ochranou prírodných zdrojov, z ktorých pochádzajú. Pokračujúci vedecký výskum a inovácie v udržateľnom získavaní a spracovaní môžu pomôcť zabezpečiť, že tieto cenné živice zostanú súčasťou nášho kultúrneho a zdravotného dedičstva aj v budúcnosti, pričom sa rešpektuje ich duchovný, historický a ekologický význam.

Referencie

Seeing the Unseen of the Combination of Two Natural Resins, Frankincense and Myrrh: Changes in Chemical Constituents and Pharmacological Activities

Frankincense and myrrh suppress inflammation via regulation of the metabolic profiling and the MAPK signaling pathway

Health Benefits of Frankincense Essential Oil - WebMD

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Inline spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre

Obchod

Záleží nám na vašom zdraví! FitDoplnky.sk je informačný portál o zdraví. Na našom e-shope môžete kúpiť vysoko kvalitné doplnky výživy a zdravé potraviny.

Odoberajte novinky

Platobne karty
usercartcrossmenu