fitdoplnky sk removebg preview
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Košík
fitdoplnky sk removebg preview
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Košík

Chronická únava alebo aj chronický únavový syndróm (CFS), tiež známy ako myalgická encefalomielitída (ME), je komplexný a ťažko pochopiteľný zdravotný stav charakterizovaný extrémnou únavou, ktorá sa nemení odpočinkom a môže sa zhoršiť fyzickou alebo duševnou aktivitou. Tento stav môže dramaticky ovplyvniť kvalitu života a schopnosť ľudí vykonávať každodenné aktivity. Chronická únava a jej príčiny sú zatiaľ nejasné, aj keď existujú teórie, ktoré sa zaoberajú vírusovými infekciami, imunitnými poruchami a hormonálnymi nerovnováhami ako možnými faktormi.

Chronická únava je globálnym zdravotným problémom, ktorý môže ovplyvniť ľudí všetkých vekových skupín a sociálnych vrstiev, hoci sa zdá, že najčastejšie postihuje dospelé ženy. Podľa odhadov Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) môže chronická únava ovplyvniť až 2,5 percenta populácie. Mnoho prípadov však zostáva nediagnostikovaných, čo súvisí s nejasným porozumením tohto stavu a nedostatkom jasných diagnostických kritérií. Aj napriek svojej prevalencii, CFS je často poddiagnostikovaný a nepochopený, čo zdôrazňuje potrebu ďalšieho výskumu a vzdelávania.

Charakteristiky a symptómy chronického únavového syndrómu

Chronická únava sa vyznačuje niekoľkými kľúčovými charakteristikami a symptómami, vrátane:

 • Extrémna únava: Najcharakteristickejším symptómom CFS je nevysvetliteľná, neustála únava, ktorá trvá najmenej šesť mesiacov a nie je zmiernená odpočinkom ani spánkom.

 • Post-exertional malaise (PEM): Toto je neobvyklá alebo nadmerná únava po minimálnej fyzickej alebo duševnej námahe, ktorá môže trvať niekoľko hodín alebo dní.

 • Poruchy spánku: Ľudia s CFS často majú problémy so spánkom, ako sú nespavosť, časté prebudenia alebo neosviežujúci spánok.

 • Bolesti a bolesti: Chronická únava je spojená aj s chronickou bolesťou, vrátane bolesti svalov a kĺbov, hlavových bôľ alebo bolesti hrdla.

 • Problémy s pamäťou a koncentráciou: Chronická únava môže spôsobiť problémy s pamäťou a koncentráciou, čo sa niekedy označuje ako "mozgová hmľa".

Rozdiel medzi normálnou únavou a chronickým únavovým syndrómom

Rozdiel medzi normálnou únavou a chronickým únavovým syndrómom je výrazný a pre osoby trpiace CFS môže byť frustrujúce, keď tieto dva stavy ľudia zamieňajú. Normálna únava je stav, ktorý sa dá obvykle zmierniť dostatočným odpočinkom alebo spánkom a môže byť priamo spojený s nedávnou fyzickou alebo duševnou námahou.

Na druhej strane, chronická únava nie je zmiernená odpočinkom, môže byť neproporcionálne zhoršená po minimálnej námahe a môže byť taká intenzívna, že ovplyvňuje každodenné fungovanie. Tento druh únavy môže byť taký závažný, že základné úkony ako kúpanie sa alebo varenie môžu byť významne obmedzené.

Príčiny a rizikové faktory chronického únavového syndrómu

Chronická únava a jej príčiny sú stále nejasné, ale existujú niektoré teórie, ktoré sa zaoberajú možnými príčinami. Medzi tieto patrí:

 • Vírusové a bakteriálne infekcie: Niektoré vírusové alebo bakteriálne infekcie, ako je mononukleóza alebo borelióza, sa zdajú byť spojené s vývojom CFS u niektorých ľudí.

 • Imunitné poruchy: Niektorí výskumníci sa domnievajú, že chronická únava môže byť spojená s abnormalitami v imunitnom systéme, ale táto teória je stále predmetom výskumu.

 • Hormonálne nerovnováhy: Zmeny v hladine niektorých hormónov, ako sú kortizol alebo serotonin, môžu byť tiež spojené s CFS.

Rizikové faktory

Existujú určité faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko vývoja CFS. Medzi tieto patria:

 • Pohlavie: Ženy sa zdajú byť diagnostikované s CFS častejšie ako muži, hoci to môže byť aj v dôsledku sklonu žien hľadať lekársku pomoc viac ako muži.

 • Vek: CFS môže postihnúť ľudí v akomkoľvek veku, ale najčastejšie sa diagnostikuje u ľudí vo veku 40 až 60 rokov.

 • Stres: Periodický alebo dlhodobý psychologický stres môže prispieť k vývoju CFS.

 • Genetická predispozícia: Niektoré výskumy naznačujú, že genetika môže hrať úlohu pri vývoji CFS, ale tento vzťah je stále predmetom štúdia.

Je dôležité poznamenať, že tieto faktory môžu zvýšiť riziko vývoja CFS, ale samy o sebe zrejme nestačia na vznik tohto syndrómu. Pravdepodobne je potrebná kombinácia viacerých faktorov.

Diagnóza chronického únavového syndrómu

Chronická únava a jej diagnostika sa líši v rôznych krajinách a medzi rôznymi zdravotníckymi organizáciami. Napriek tomu všeobecne akceptované kritériá zahŕňajú:

 • Neustálu alebo opakujúcu sa významnú únavu trvajúcu najmenej 6 mesiacov, ktorú nie je možné vysvetliť iným diagnózovaným zdravotným stavom.

 • Únava je dostatočne závažná na to, aby výrazne obmedzila každodenné aktivity a prácu.

 • Symptómy sa zhoršujú po fyzickej alebo duševnej námahe (tzv. post-exertional malaise).

 • Pacient má problémy so spánkom.

 • A ďalšie symptómy, ako sú bolesti svalov a kĺbov, bolesti hlavy, bolesti hrdla, problémy s pamäťou alebo koncentráciou, alebo časté alebo opakujúce sa bolesti v krku alebo v lymfatických uzlách.

Diagnostický proces

Chronická únava a jej diagnóza je zložitá, pretože neexistuje žiadny jednoduchý test na jeho potvrdenie. Lekár musí vylúčiť iné možné príčiny symptómov, ktoré môžu zahŕňať súbor fyzických vyšetrení, laboratórnych testov a poradenstvo o duševnom zdraví.

Potenciálne prekážky a problémy pri diagnostike

Existujú významné prekážky a problémy pri diagnostike CFS. Mnohé príznaky CFS sa prekrývajú s príznakmi iných stavov, čo komplikuje diagnostiku. Okrem toho niektorí zdravotnícki pracovníci môžu byť menej oboznámení s CFS alebo môžu mať predsudky týkajúce sa tohto stavu, čo môže viesť k oneskorenému alebo nesprávnemu určeniu diagnózy.

Vzhľadom na tieto problémy je dôležité, aby ľudia, ktorí majú podozrenie, že môžu trpieť CFS, vyhľadali pomoc od zdravotníckeho pracovníka, ktorý je oboznámený s týmto stavom a je ochotný spolupracovať na vytvorení plánu liečby, ktorý berie do úvahy jedinečné potreby a skúsenosti pacienta.

Liečba a manažment chronického únavového syndrómu

Chronický únavový syndróm je komplexný stav, ktorý si vyžaduje individualizovaný liečebný prístup. Kým nie je dostupná žiadna špecifická liečba, ktorá by vyliečila CFS, sú dostupné terapie zamerané na zvládanie symptómov a zlepšenie kvality života. Tieto môžu zahŕňať:

 • Cvičebné terapie: V niektorých prípadoch môže byť mierne a postupne zvyšované cvičenie užitočné, avšak je dôležité to robiť opatrne a pod odborným dohľadom, aby sa zabránilo exacerbácii symptómov.

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (CBT): Táto forma psychoterapie môže pomôcť pacientom naučiť sa, ako lepšie zvládať svoje symptómy a zlepšiť kvalitu života.

 • Lieková terapia: Niektoré symptómy CFS, ako sú bolesť, problémy so spánkom alebo duševné zdravotné problémy, môžu byť zmiernené liekmi.

Sebahodnotenie a sebamanagement

Sebamanagement je kľúčovým aspektom liečby CFS. To môže zahŕňať:

 • Denné plánovanie a manažment energie: Pacienti s CFS môžu nájsť užitočné plánovať svoje denné aktivity tak, aby sa zabezpečilo, že majú dostatok času na odpočinok a regeneráciu.

 • Relaxačné a stres-manageériové techniky: Techniky ako meditácia, hlboké dýchanie, joga alebo tai chi môžu pomôcť zvládnuť stres a zlepšiť symptómy CFS.

 • Správna výživa a hydratácia: Zdravá strava a dostatočný príjem tekutín môžu pomôcť zvládnuť niektoré symptómy CFS.

Je dôležité poznamenať, že to, čo funguje pre jedného človeka s CFS, nemusí nutne fungovať pre iného. Každý pacient potrebuje individuálny plán liečby, ktorý berie do úvahy jeho jedinečné potreby a životné okolnosti.

Chronická únava a život s ňou

Chronická únava môže predstavovať značné fyzické a psychologické výzvy. Tu sú niektoré stratégie, ktoré môžu pomôcť:

 • Nájdite správnu rovnováhu medzi aktivitou a odpočinkom: Dôležité je naučiť sa rozpoznať svoje hranice a dodržiavať ich. Pravidelný odpočinok a relaxácia sú kľúčové.

 • Používajte techniky zvládania stresu: Techniky, ako je meditácia, hlboké dýchanie, joga alebo tai chi, môžu pomôcť zvládnuť stres a zlepšiť pohodu.

 • Buďte trpezliví so sebou samým: Môže trvať nejaký čas nájsť správnu kombináciu stratégií, ktoré pre vás fungujú. Buďte trpezliví a dajte si povolenie cítiť sa tak, ako sa cítite.

Podpora a dostupné zdroje

Existuje mnoho zdrojov a foriem podpory pre ľudí s chronickým únavovým syndrómom:

 • Podporné skupiny: V mnohých mestách a online existujú podporné skupiny pre ľudí s CFS. Tieto skupiny môžu ponúknuť poradenstvo, porozumenie a spoločenstvo.

 • Profesionálne poradenstvo: Psychoterapeuti a poradcovia, ktorí sú oboznámení s CFS, môžu ponúknuť strategie a nástroje na zvládanie výziev spojených s týmto stavom.

 • Zdravotnícke služby: Váš lekár alebo iný zdravotnícky pracovník môže byť dôležitým zdrojom podpory a informácií.

 • Online zdroje: Existujú webové stránky, blogy a fóra, kde môžete nájsť informácie, radu a podporu od ostatných ľudí, ktorí žijú s CFS.

Je dôležité si uvedomiť, že nie ste sami. Mnoho ľudí žije s CFS a existujú zdroje a stratégie, ktoré vám môžu pomôcť zvládnuť tieto výzvy.

Výskum a budúce perspektívy

Chronická únava je predmetom intenzívneho výskumu, s cieľom lepšie pochopiť jeho príčiny, vyvinúť efektívnejšie diagnostické metódy a nájsť účinné liečby. Súčasný výskum sa sústredí na niekoľko hlavných oblastí, vrátane imunologických, neuroendokrinologických, metabolických a genetických faktorov. Taktiež sa skúmajú možné súvislosti medzi CFS a infekčnými chorobami, ako napríklad Epstein-Barr vírusom.

Potenciálne oblasti budúceho výskumu a pokroku

Chronická únava a jej výskum sa môže posunúť do niekoľkých smerov:

 • Lepšie diagnostické nástroje a biomarkery: V súčasnosti je chronická únava a jej diagnóza často výzvou a zahŕňa vylúčenie iných možných stavov. Vývoj spoľahlivých biomarkerov alebo diagnostických testov by mohol výrazne zlepšiť rýchlosť a presnosť diagnostiky.

 • Účinnejšie liečebné prístupy: Hoci sú k dispozícii nejaké liečebné možnosti pre zvládanie symptómov CFS, stále je potrebné významné vylepšenie. Výskum v tejto oblasti sa môže sústrediť na hľadanie nových terapií, ktoré by mohli účinnejšie liečiť CFS alebo dokonca priniesť vyliečenie.

 • Pochopenie príčin CFS: Hoci sa urobil pokrok v pochopení faktorov, ktoré prispievajú k vývoju CFS, stále nie je jasné, čo presne spôsobuje tento stav. Budúci výskum by mohol objasniť tieto otázky.

Všeobecne platí, že naďalej potrebujeme väčšie investície do výskumu CFS, aby sme mohli lepšie pochopiť tento stav a poskytnúť efektívnejšiu pomoc tým, ktorí s ním žijú.

Záver

Chronická únava je vážny a komplexný zdravotný stav, ktorý môže výrazne ovplyvniť kvalitu života človeka. Je dôležité, aby bol tento stav plne uznávaný a pochopený nielen zdravotníckymi odborníkmi, ale aj širšou verejnosťou. Toto porozumenie môže pomôcť zabezpečiť, že ľudia s CFS dostanú potrebnú podporu a starostlivosť.

Výzva pre zlepšenie výskumu, diagnostiky a liečby

Napriek pokrokom v pochopení a liečbe CFS je stále potrebné urobiť veľa práce. Súčasný stav výskumu sľubuje pokrok v oblastiach ako sú diagnostika, liečba a pochopenie príčin tohto stavu. To je významné, pretože zlepšenie v týchto oblastiach môže výrazne zlepšiť kvalitu života ľudí žijúcich s CFS.

Z tohto dôvodu je potrebné naďalej podporovať výskum a vývoj v oblasti CFS, aby sme mohli priniesť skutočný a trvalý pokrok pre tých, ktorí s týmto stavom žijú. Je to výzva, ale aj príležitosť pre vedcov, zdravotnícke odborníky a rozhodovacie subjekty na všetkých úrovniach.

Chronická únava - Literatúra / Referencie

 1. Fukuda K, Straus SE, Hickie I, Sharpe MC, Dobbins JG, Komaroff A. The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. Annals of Internal Medicine. 1994;121(12):953-959.

 2. Jason LA, Richman JA, Rademaker AW, et al. A community-based study of chronic fatigue syndrome. Archives of Internal Medicine. 1999;159(18):2129-2137.

 3. Carruthers BM, van de Sande MI, De Meirleir KL, et al. Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria. Journal of Internal Medicine. 2011;270(4):327-338.

 4. National Institute for Health and Care Excellence. Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy): diagnosis and management. NICE Guideline [NG206]. 2020.

 5. Komaroff AL, Cho TA. Role of infection and neurologic dysfunction in chronic fatigue syndrome. Seminars in Neurology. 2011;31(3):325-337.

 6. Institute of Medicine. Beyond myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: redefining an illness. The National Academies Press. 2015.

 7. Underhill RA. Myalgic encephalomyelitis, chronic fatigue syndrome: An infectious disease. Medical Hypotheses. 2015;85(6):765-773.

 8. Morris G, Maes M. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis show remarkable levels of similarity in phenomenology and neuroimmune characteristics. BMC Medicine. 2013;11:205.

 9. Castro-Marrero J, Sáez-Francàs N, Santillo D, Alegre J. Treatment and management of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: all roads lead to Rome. British Journal of Pharmacology. 2017;174(5):345-369.

 10. Jason LA, Benton MC, Valentine L, Johnson A, Torres-Harding S. The economic impact of ME/CFS: individual and societal costs. Dynamic Medicine. 2008;7:6.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Inline spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre

Obchod

Záleží nám na vašom zdraví! FitDoplnky.sk je informačný portál o zdraví. Na našom e-shope môžete kúpiť vysoko kvalitné doplnky výživy a zdravé potraviny.

Odoberajte novinky

Platobne karty
usercartcrossmenu