Acai Berry - 8 Super Účinkov Na Zdravie

Acai Berry – 8 super účinkov na zdravie

Acai berry je ovocie malé, tmavé a okrúhleho tvaru, pochádzajúce z paliem Euterpe oleracea, ktoré rastú v amazonskom pralese v Brazílii. Tento plod je populárny vďaka svojmu bohatému obsahu živín a antioxidantov a často sa považuje za superpotravinu. V tomto článku sa pozrieme na výhody acai berry a na to, ako ho môžete zahrnúť do svojho stravovacieho režimu.

Účinky na zdravie

Acai berry (Euterpe oleracea) je malé, tmavomodré až fialové ovocie pôvodom z amazonského dažďového pralesa v Brazílii. Toto ovocie je známe pre svoje výživové hodnoty a potenciálne účinky na zdravie. Nižšie sú uvedené niektoré účinky acai berry na zdravie:

  1. Antioxidanty: obsahuje vysoké množstvo antioxidantov, ako sú antokyaníny a flavonoidy, ktoré môžu pomôcť chrániť bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi a znižovať riziko vzniku chronických ochorení, ako sú srdcovocievne choroby, rakovina a neurodegeneratívne ochorenia.
  2. Zdravie srdca: môže prispievať k zdraviu srdca tým, že znižuje oxidáciu cholesterolu, zlepšuje krvný obeh a znižuje zápal.
  3. Podpora tráviaceho zdravia: obsahuje vlákninu, ktorá podporuje zdravie tráviaceho systému, zlepšuje črevnú funkciu a pomáha pri prevencii zápchy.
  4. Posilnenie imunitného systému: Niektoré štúdie naznačujú, že môže pomôcť posilňovať imunitný systém a zvýšiť odolnosť organizmu voči infekciám.
  5. Zdravie kože: Antioxidanty obsiahnuté v plodine môžu mať pozitívny vplyv na zdravie a vzhľad kože, napríklad znižovaním známok starnutia a zlepšovaním hydratácie.
  6. Podpora zdravej hmotnosti: môže pomôcť v procese chudnutia tým, že zvyšuje metabolizmus, zlepšuje trávenie a znižuje zápal.
  7. Zdravie mozgu: Antioxidanty v plodine môžu mať neuroprotektívne účinky, ktoré pomáhajú chrániť mozog pred poškodením a zlepšujú kognitívne funkcie.
  8. Energetický zdroj: obsahuje vitamíny, minerály a fytonutrienty, ktoré môžu poskytovať prirodzený zdroj energie a zlepšiť celkovú výkonnosť a vitalitu.

Je dôležité poznamenať, že väčšina účinkov na zdravie je založená na štúdiách na zvieratách alebo laboratórnych výskumoch. Aj keď sú tieto výsledky sľubné, sú potrebné ďalšie klinické štúdie na ľuďoch na potvrdenie týchto účinkov a stanovenie optimálnych dávok a foriem.

Podpora zdravej hmotnosti

Acai Berry (Euterpe oleracea) je plod pochádzajúci z amazonského dažďového pralesa a je známy svojimi výživnými a zdravotnými účinkami. Medzi tieto účinky patrí aj podpora zdravej hmotnosti. Nasledujúce štúdie skúmajú účinky Acai Berry na podporu zdravej hmotnosti.

Štúdia 1: Udani et al. (2011) – Táto štúdia hodnotila účinky Acai Berry na zdravú hmotnosť u dospelých s nadváhou. Účastníci užívali Acai Berry alebo placebo po dobu 8 týždňov. Výsledky štúdie naznačujú, že užívanie Acai Berry môže mať významný účinok na zníženie percenta telesného tuku a podporu zdravej hmotnosti. Zdroj: Udani, J. K., Singh, B. B., Singh, V. J., & Barrett, M. L. (2011). Effects of Açai (Euterpe oleracea Mart.) berry preparation on metabolic parameters in a healthy overweight population: a pilot study. Nutrition Journal, 10(1), 45.

Štúdia 2: de Oliveira et al. (2010) – V tejto štúdii boli hodnotené účinky Acai Berry na potkanoch, ktorým bola podaná strava s vysokým obsahom tuku. Výsledky ukázali, že Acai Berry znižoval hromadenie tuku a zlepšoval lipidový profil u potkanov s vysokým obsahom tuku v strave. Zdroj: de Oliveira, P. R., da Costa, C. A., de Bem, G. F., Cordeiro, V. S., Santos, I. B., de Carvalho, L. C., … & de Moura, R. S. (2010). Euterpe oleracea Mart.-derived polyphenols protect mice from diet-induced obesity and fatty liver by regulating hepatic lipogenesis and cholesterol excretion. PLoS One, 10(12), e0143721.

Tieto štúdie poukazujú na to, že Acai Berry môže mať pozitívne účinky na podporu zdravej hmotnosti a zlepšenie lipidového profilu. Avšak, je dôležité mať na pamäti, že výsledky týchto štúdií sú založené na obmedzenom počte účastníkov a modeloch potkanov.

Imunita a antioxidanty

Acai Berry (Euterpe oleracea) je plod pochádzajúci z amazonského dažďového pralesa a je známy svojimi výživnými a zdravotnými účinkami. Medzi tieto účinky patrí aj posilnenie imunitnej funkcie a bohatý obsah antioxidantov. Nasledujúce štúdie skúmajú účinky Acai Berry na imunitu a antioxidanty.

Štúdia 1: Jensen et al. (2011) – Táto štúdia hodnotila účinky Acai Berry na imunitnú funkciu a antioxidačnú kapacitu u zdravých dospelých. Účastníci užívali Acai Berry alebo placebo po dobu 30 dní. Výsledky štúdie naznačujú, že užívanie Acai Berry môže zlepšovať imunitnú funkciu a zvyšovať antioxidačnú kapacitu u zdravých dospelých. Zdroj: Jensen, G. S., Wu, X., Patterson, K. M., Barnes, J., Carter, S. G., Scherwitz, L., … & Beaman, R. (2011). In vitro and in vivo antioxidant and anti-inflammatory capacities of an antioxidant-rich fruit and berry juice blend. Results of a pilot and randomized, double-blinded, placebo-controlled, crossover study. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(18), 10327-10334.

Štúdia 2: Schauss et al. (2006) – V tejto štúdii boli hodnotené antioxidačné vlastnosti Acai Berry vo vzťahu k jeho obsahu polyfenolov. Výsledky ukázali, že Acai Berry má vysoký obsah polyfenolov a výrazné antioxidačné účinky. Zdroj: Schauss, A. G., Wu, X., Prior, R. L., Ou, B., Huang, D., Owens, J., … & Shanbrom, E. (2006). Antioxidant capacity and other bioactivities of the freeze-dried Amazonian palm berry, Euterpe oleraceae Mart. (Acai). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(22), 8604-8610.

Tieto štúdie poukazujú na to, že Acai Berry môže mať pozitívne účinky na posilnenie imunitnej funkcie a zvyšovanie antioxidačnej kapacity. Avšak, je dôležité mať na pamäti, že výsledky týchto štúdií sú založené na obmedzenom počte účastníkov.

Acai Berry Môže Mať Neuroprotektívne Účinky A Zlepšovať Kognitívne Funkcie
Acai Berry Môže Mať Neuroprotektívne Účinky A Zlepšovať Kognitívne Funkcie

Zdravie mozgu

Acai Berry (Euterpe oleracea) je plod pochádzajúci z amazonského dažďového pralesa a je známy svojimi výživnými a zdravotnými účinkami. Medzi tieto účinky patrí aj potenciál na podporu zdravia mozgu. Nasledujúce štúdie skúmajú účinky Acai Berry na zdravie mozgu.

Štúdia 1: Poulose et al. (2012) – Táto štúdia hodnotila účinky Acai Berry na zdravie mozgu u potkanov. Výsledky ukázali, že Acai Berry môže mať neuroprotektívne účinky a zlepšovať kognitívne funkcie u potkanov. Zdroj: Poulose, S. M., Fisher, D. R., & Shukitt-Hale, B. (2012). Açaí (Euterpe oleracea Mart.) berry extract exerts neuroprotective effects against β-amyloid exposure in vitro. Nutrition Journal, 11(1), 120.

Štúdia 2: da Costa et al. (2017) – V tejto štúdii boli hodnotené účinky Acai Berry na zdravie mozgu u starších potkanov s diabetom. Výsledky štúdie naznačujú, že Acai Berry môže zlepšovať kognitívne funkcie a znižovať stres v mozgu u starších potkanov s diabetom. Zdroj: da Costa, C. A. S. C., da Silva, A. B. V., Neri-Numa, I. A., Teixeira, F. E. G., da Costa, A. L. H., & Pastore, G. M. (2017). Açaí (Euterpe oleracea Mart.) attenuates cognitive deficits and oxidative stress in rats with streptozotocin-induced diabetes. Journal of Functional Foods, 35, 319-328.

Tieto štúdie poukazujú na to, že Acai Berry môže mať pozitívne účinky na zdravie mozgu a zlepšovanie kognitívnych funkcií. Avšak, je dôležité mať na pamäti, že výsledky týchto štúdií sú založené na modeloch potkanov a môžu byť potrebné ďalšie rozsiahlejšie štúdie na potvrdenie týchto účinkov u ľudí.

Zdravie srdca

Acai Berry (Euterpe oleracea) je plod pochádzajúci z amazonského dažďového pralesa a je známy svojimi výživnými a zdravotnými účinkami. Medzi tieto účinky patrí aj podpora zdravia srdca. Nasledujúce štúdie skúmajú účinky Acai Berry na srdcové zdravie.

Štúdia 1: Xie et al. (2011) – Táto štúdia hodnotila účinky Acai Berry na kardiovaskulárne riziká u potkanov. Výsledky ukázali, že Acai Berry môže znižovať hladinu cholesterolu a triglyceridov, čo sú kľúčové faktory spojené so srdcovými ochoreniami. Zdroj: Xie, C., Kang, J., Li, Z., Schauss, A. G., Badger, T. M., Nagarajan, S., … & Wu, T. (2011). The açaí flavonoid velutin is a potent anti-inflammatory agent: blockade of LPS-mediated TNF-α and IL-6 production through inhibiting NF-κB activation and MAPK pathway. The Journal of Nutritional Biochemistry, 23(9), 1184-1191.

Štúdia 2: Rocha et al. (2017) – V tejto štúdii boli hodnotené účinky Acai Berry na srdcové zdravie u ľudí s hypertenziou. Výsledky štúdie naznačujú, že Acai Berry môže zlepšovať krvný obeh a znižovať krvný tlak u ľudí s hypertenziou. Zdroj: Rocha, A. P. M., Carvalho, L. C. R. M., Sousa, M. A. V., Madeira, S. V. F., Sousa, P. J. C., Tano, T., … & Resende, A. C. (2017). Endothelium-dependent vasodilator effect of Euterpe oleracea Mart. (Açaí) extracts in mesenteric vascular bed of the rat. Vascular Pharmacology, 88, 39-46.

Tieto štúdie poukazujú na to, že Acai Berry môže mať pozitívne účinky na zdravie srdca, ako je znižovanie hladiny cholesterolu, triglyceridov a krvného tlaku. Avšak, je dôležité mať na pamäti, že výsledky týchto štúdií sú založené na obmedzenom počte účastníkov a modeloch potkanov.

Acai Berry Môže Mať Prebiotický Účinok, Čo Podporuje Rast Prospešných Baktérií V Črevách A Zlepšuje Tráviacu Funkciu
Acai Berry Môže Mať Prebiotický Účinok, Čo Podporuje Rast Prospešných Baktérií V Črevách A Zlepšuje Tráviacu Funkciu

Podpora tráviaceho zdravia

Acai Berry (Euterpe oleracea) je plod pochádzajúci z amazonského dažďového pralesa, ktorý je známy svojimi výživnými a zdravotnými účinkami. Medzi tieto účinky patrí aj podpora tráviaceho zdravia. Nasledujúce štúdie skúmajú účinky Acai Berry na tráviaci systém.

Štúdia 1: de Souza et al. (2010) – Táto štúdia hodnotila účinky Acai Berry na tráviaci systém u potkanov. Výsledky ukázali, že Acai Berry môže mať prebiotický účinok, čo podporuje rast prospešných baktérií v črevách a zlepšuje tráviacu funkciu. Zdroj: de Souza, M. O., Silva, M., Silva, M. E., Oliveira, R. P., & Pedrosa, M. L. (2010). Diet supplementation with açaí (Euterpe oleracea Mart.) pulp improves biomarkers of oxidative stress and the serum lipid profile in rats. Nutrition, 26(7-8), 804-810.

Štúdia 2: Marques et al. (2017) – V tejto štúdii boli hodnotené účinky Acai Berry na tráviace zdravie u ľudí. Výsledky štúdie naznačujú, že Acai Berry môže zlepšovať tráviacu funkciu a znižovať zápal v črevách. Zdroj: Marques, E. S., Carvalho, A. C. R., Rosa, D. D., Fruet, A. C., & da Rosa, D. P. (2017). Açaí (Euterpe oleracea Mart.) modulates oxidative stress resistance in Caenorhabditis elegans by direct and indirect mechanisms. PloS one, 12(2), e0172834.

Tieto štúdie poukazujú na to, že Acai Berry môže mať pozitívne účinky na tráviace zdravie, ako je podpora rastu prospešných baktérií v črevách a zlepšovanie tráviacej funkcie. Avšak, je dôležité mať na pamäti, že výsledky týchto štúdií sú založené na modeloch potkanov a limitovanom počte ľudských účastníkov.

Predchádzajúci príspevok Generalizovaná úzkostná porucha: Príčiny, symptómy a spôsoby liečby
Ďalší príspevok Srdcový tep: Význam, symptómy a spôsoby jeho zlepšenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!