Srdcový Tep Význam Symptómy A Spôsoby Jeho Zlepšenia

Srdcový tep: Význam, symptómy a spôsoby jeho zlepšenia

Srdcový tep je základným ukazovateľom našej telesnej kondície a zdravia. Je to rytmický puls, ktorý cítime na rôznych častiach tela, a predstavuje počet kontrakcií srdca za minútu. Srdcový tep sa považuje za jeden z najdôležitejších vitálnych znakov a slúži ako základný parameter pre posúdenie celkového zdravotného stavu jednotlivca.

Srdcový tep je úzko spojený s fungovaním kardiovaskulárneho systému, a preto je jeho monitorovanie dôležitým nástrojom pri diagnostike a liečbe rôznych srdcových ochorení. Ako taký, porozumenie srdcovému tepu a jeho významu je kľúčové pre udržiavanie nášho zdravia a pohody. V nasledujúcom článku sa detailne pozrieme na rôzne aspekty srdcového tepu, vrátane jeho funkcie, faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, a spôsobov, ako ho efektívne monitorovať.

Definícia a význam srdcového tepu

Srdcový tep, tiež známy ako pulz, je miera, ktorou naše srdce bije za minútu. Tieto srdcové kontrakcie umožňujú pohyb krvi cez naše cievny systém, ktorá je potrebná na prenášanie kyslíka a živín do buniek po celom tele a na odstraňovanie odpadových produktov. Každá srdcová kontrakcia, alebo srdcový tep, je výsledkom elektrického impulzu, ktorý začína v srdcovom uzle a šíri sa cez srdcový sval.

Srdcový tep je jedným z kľúčových vitálnych znakov a slúži ako jednoduchý a efektívny ukazovateľ zdravotného stavu jednotlivca. Jeho hodnota môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, vrátane veku, telesnej kondície, zdravotného stavu a aktivity.

Monitorovanie srdcového tepu je dôležité z viacerých dôvodov. Po prvé, môže poskytnúť rýchle informácie o fungovaní srdca a kardiovaskulárneho systému. Po druhé, abnormality v srdcovom tepu, ako sú príliš rýchly alebo príliš pomalý tep, môžu signalizovať potenciálne zdravotné problémy, vrátane srdcových ochorení. Nakoniec, sledovanie srdcového tepu môže byť užitočné pri monitorovaní účinnosti liečby alebo reakcie tela na fyzickú aktivitu.

Ako funguje srdcový tep

Srdcový tep je dôsledkom elektrických impulzov vytváraných v srdci, ktoré stimulujú srdcový sval k sťahu (kontrakcii). Tento elektrický impulz začína v srdcovom uzle – malom zhluku nervových buniek umiestnených v pravej predsienci. Tento uzel je často nazývaný “prirodzeným srdcovým kardiostimulátorom”.

Keď tento impulz prejde cez srdcový sval, spôsobí kontrakciu predsiene (horných komôr srdca), čím sa do komôr (spodných komôr srdca) vytlačí krv. Impulz potom dosiahne ďalší srdcový uzol – atrioventrikulárny (AV) uzol, kde sa chvíľu zastaví, aby sa krv mohla presunúť z predsiene do komôr. Následne sa impulz rýchlo šíri do komôr, čím ich stimuluje k sťahu a tlačí krv do celého tela. Toto spôsobuje pulzáciu, ktorú cítime ako srdcový tep.

Súvislosť medzi srdcovým tepom, krvným tlakom a krvným obehom

Srdcový tep, krvný tlak a krvný obeh sú úzko prepojené. Krvný tlak je sila, ktorou krv tlačí na steny krvných ciev, a je priamo ovplyvnený silou a frekvenciou srdcových kontrakcií (srdcový tep). Ak srdce bije rýchlejšie alebo silnejšie, krvný tlak zvyčajne stúpa. Naopak, ak srdce bije pomalšie alebo menej silne, krvný tlak zvyčajne klesá.

Krvný obeh je proces, ktorým krv putuje po celom tele. Je to nevyhnutné na prenášanie kyslíka a živín do buniek a na odstraňovanie odpadových produktov. Srdcový tep a krvný tlak sú dva hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú efektívnosť krvného obehu. Ak je srdcový tep alebo krvný tlak príliš vysoký alebo príliš nízky, môže to mať negatívny vplyv na krvný obeh a celkové zdravie.

Normálny srdcový tep

Normálny srdcový tep sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, vrátane veku, pohlavia, telesnej kondície a celkového zdravia jednotlivca. Napriek tomu sa štandardný rozsah srdcového tepu pre dospelých pohybuje medzi 60 až 100 údermi za minútu (bpm) v pokoji. V prípade atleticky vysoko trénovaných jedincov sa však pokojový srdcový tep môže pohybovať dokonca až okolo 40 bpm.

Normálny srdcový tep pre deti sa líši podľa veku. Napríklad novorodenec môže mať srdcový tep medzi 120 až 160 bpm, zatiaľ čo staršie deti vo veku okolo 10 rokov majú normálny srdcový tep okolo 60 až 100 bpm.

Faktory, ktoré môžu ovplyvniť srdcový tep

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť srdcový tep, vrátane:

 • Aktivita: Srdcový tep sa zvyšuje pri fyzickej aktivite, pretože srdce musí pracovať tvrdšie na prenášanie kyslíka a živín do pracujúcich svalov.

 • Emócie: Stresem alebo emociami vyvolaný adrenalin môže zvýšiť srdcový tep.

 • Zdravotný stav: Rôzne zdravotné stavy, ako sú srdcové ochorenia, vysoký krvný tlak, problémy so štítnou žľazou, môžu ovplyvniť srdcový tep.

 • Lieky: Niektoré lieky, vrátane tých, ktoré sú používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných srdcových stavov, môžu ovplyvniť srdcový tep.

 • Vek a telesná kondícia: Starší ľudia a ľudia s nižšou telesnou kondíciou majú zvyčajne vyšší pokojový srdcový tep.

Je dôležité poznať svoj normálny srdcový tep, aby ste boli schopní rozpoznať akékoľvek nezvyčajné zmeny, ktoré by mohli signalizovať zdravotný problém.

Srdcový Tep pri rôznych aktivitách

1. Cvičenie:

Počas fyzickej aktivity sa srdcový tep zvyšuje. To je preto, lebo srdce musí pumpovať viac krvi, aby dodalo svalom kyslík a živiny potrebné pre prácu. Tempo srdca pri cvičení závisí od intenzity cvičenia, veku, telesnej kondície a aktuálneho zdravotného stavu jedinca. Pre zdravého dospelého môže byť srdcový tep počas intenzívneho cvičenia až 220 úderov za minútu mínus vek osoby.

2. Spánok:

Počas spánku sa srdcový tep znižuje, pretože telesná aktivita a potreba pre kyslík sú nižšie. Normálny srdcový tep pri spánku sa môže pohybovať medzi 50 až 90 údermi za minútu, hoci u atleticky vysoko trénovaných jedincov môže byť nižší.

3. Stres:

Stres a emócie tiež ovplyvňujú srdcový tep. Keď je telo pod stresom, uvoľňuje sa hormón adrenalín, ktorý zvyšuje srdcový tep, aby telo mohlo rýchlejšie reagovať na stresové situácie. Toto je súčasť takzvanej “bojuj alebo uteč” reakcie tela.

4. Iné aktivity:

Činnosti, ktoré zvyšujú telesné alebo emocionálne vzrušenie, môžu tiež zvýšiť srdcový tep. Príklady zahŕňajú konzumáciu kofeínu alebo alkoholu, fajčenie, alebo prežívanie silných emócií ako strach alebo prekvapenie.

Je dôležité poznať, ako sa váš srdcový tep mení v rôznych situáciách, aby ste mohli lepšie monitorovať svoje zdravie a reagovať na potenciálne zdravotné problémy.

Meranie srdcového tepu

Existuje niekoľko spôsobov, ako si môžete doma sami zmerať srdcový tep. Tu sú niektoré z najbežnejších metód:

 1. Manuálne meranie pulzu: Najjednoduchší spôsob merania srdcového tepu je umiestniť dva prsty (obvykle ukazovák a prostredník) na tepnu na vašom zápästí, krku alebo slabine. Počítajte počet úderov, ktoré cítite za určitý časový interval (napríklad 15 sekúnd) a vynásobte ho štyrmi, aby ste získali počet úderov za minútu.

 2. Použitie srdcového monitora: Srdcové monitory sú elektronické zariadenia, ktoré merajú srdcový tep. Môžu byť nosené na zápästí, hrudníku alebo pripojené k hrudnej páske. Tieto monitory poskytujú okamžité meranie srdcového tepu a niektoré modely majú aj funkcie monitorovania krvného tlaku a iných parametrov.

 3. Chytré zariadenia a mobilné aplikácie: Mnoho chytrých hodiniek, fitness náramkov a mobilných aplikácií ponúka funkcie na meranie srdcového tepu. Tieto zariadenia majú zabudované senzory, ktoré sledujú srdcový tep počas dňa a môžu poskytnúť štatistiky a sledovanie vašej tepovej frekvencie.

 4. EKG monitor: Elektrokardiografický (EKG) monitor je zariadenie, ktoré zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca. Tieto zariadenia sa častejšie používajú v lekárskych zariadeniach, ale existujú aj domáce EKG monitory, ktoré umožňujú sledovať a zaznamenávať srdcovú aktivitu.

Je dôležité si uvedomiť, že pri meraní srdcového tepu je dôležité sledovať príznaky, ak sú prítomné, a diskutovať o výsledkoch so svojím lekárom. Technológie a nástroje pre monitorovanie srdcového tepu môžu byť užitočné na sledovanie zmeny tepovej frekvencie v čase a pomáhať v identifikácii potenciálnych problémov alebo monitorovaní vašej kondície.

Poruchy srdcového tepu

Poruchy srdcového tepu sa vyskytujú, keď dochádza k nepravidelnému rytmu srdca, príliš rýchlemu (tachykardia) alebo príliš pomalému (bradykardia) srdcovému tepu. Ďalšou formou poruchy srdcového tepu je arytmia, čo znamená nepravidelný rytmus srdca.

 1. Tachykardia: Tachykardia je stav, pri ktorom je srdcový tep rýchlejší ako normálny. Môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane emocionálneho stresu, fyzickej aktivity, hormonálnych zmien alebo rôznych zdravotných stavov. Príznaky tachykardie môžu zahŕňať rýchly pulz, nepravidelný rytmus srdca, závraty, pocity úzkosti a dušnosti. Diagnostika zahŕňa elektrokardiogram (EKG) a ďalšie testy na identifikáciu príčiny. Liečba tachykardie môže zahŕňať lieky na kontrolu srdcového rytmu, elektrické oživenie (kardioverzia) alebo v niektorých prípadoch chirurgické zákroky.

 2. Bradykardia: Bradykardia je stav, pri ktorom je srdcový tep pomalší ako normálny. Môže byť spôsobená zdravotnými problémami, ako je problém so srdcovým uzlom, užívanie niektorých liekov alebo iné faktory. Príznaky bradykardie môžu zahŕňať pomalý pulz, únava, závraty, mdloby alebo stratu vedomia. Diagnostika sa vykonáva pomocou EKG a ďalších testov. Liečba bradykardie závisí od závažnosti príznakov a môže zahŕňať implantáciu kardiostimulátora (pacemaker), ktorý pomáha regulovať srdcový rytmus.

 3. Arytmia: Arytmia je obecný termín, ktorý označuje nepravidelný srdcový rytmus. Môže sa prejavovať ako rýchla srdcová akcia (tachyarytmia) alebo pomalá srdcová akcia (bradyarytmia). Arytmie môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, vrátane srdcových ochorení, nervového systému, užívania niektorých liekov alebo iných zdravotných problémov. Príznaky arytmie sa môžu líšiť od žiadnych príznakov až po rýchly alebo nepravidelný pulz, bolesti na hrudníku, závraty a stratu vedomia. Diagnostika zahŕňa EKG, Holterov monitor, event monitor a ďalšie testy. Liečba závisí od typu arytmie a môže zahŕňať lieky, elektrickú kardioverziu, abláciu alebo implantáciu kardiostimulátora.

Je dôležité konzultovať so svojím lekárom, ak máte akékoľvek príznaky poruchy srdcového tepu. Lekár vám môže pomôcť pri diagnostike a navrhnúť vhodnú liečbu na základe vašich individuálnych potrieb.

Prevencia porúch srdcového tepu

Prevencia porúch srdcového tepu zahŕňa zlepšenie celkového zdravia srdca a redukciu rizikových faktorov. Tu je niekoľko dôležitých krokov, ako môžeme predchádzať poruchám srdcového tepu:

 1. Zdravá strava: Strava bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné obilniny, nízkotučné mliečne výrobky a bielkoviny z rýb a hydiny môže pomôcť znížiť riziko srdcových ochorení a porúch srdcového tepu. Obmedzte príjem nasiaknutých a transmastných kyselín, soli a rafinovaných cukrov.

 2. Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita prispieva k zdraviu srdca a ciev. Cvičenie aeróbneho charakteru, ako je chôdza, beh, plávanie alebo cyklistika, pomáha posilňovať srdcový sval, zlepšuje kardiovaskulárnu kondíciu a reguluje srdcový tep. Snažte sa cvičiť minimálne 150 minút stredne intenzívneho cvičenia alebo 75 minút vysoko intenzívneho cvičenia týždenne.

 3. Nekuřenie: Fajčenie je vážnym rizikovým faktorom pre srdcové ochorenia a môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku porúch srdcového tepu. Odstraňte fajčenie zo svojho života a vyhýbajte sa pasívnemu fajčeniu.

 4. Kontrola krvného tlaku: Vysoký krvný tlak môže zvýšiť riziko porúch srdcového tepu. Pravidelné monitorovanie krvného tlaku a prípadná konzultácia s lekárom je dôležitá. Dodržujte zdravý životný štýl a v prípade potreby užívajte predpísané lieky na kontrolu krvného tlaku.

 5. Správne riadenie stresu: Stres môže mať nepriaznivý vplyv na srdce. Naučte sa techniky relaxácie, meditáciu, jógové cvičenia alebo iné aktivity, ktoré vám pomôžu zvládať stres. Získajte primeraný odpočinok a spánok.

 6. Pravidelné lekárske kontroly: Pravidelné lekárske vyšetrenia a testy, ako je kontrola krvného tlaku, lipidov v krvi a EKG, môžu pomôcť odhaliť potenciálne problémy srdca včas a určiť vhodné preventívne opatrenia.

Pamätajte, že každý jedinec je jedinečný a poruchy srdcového tepu môžu mať rôzne príčiny a vyžadovať individuálny prístup. Je preto dôležité konzultovať so svojím lekárom, ktorý vám môže poskytnúť konkrétne odporúčania a plán prevencie, prispôsobený vašim osobným potrebám.

Záver

Srdcový tep je dôležitým ukazovateľom zdravia srdca a celkového stavu tela. Porozumenie a monitorovanie srdcového tepu má veľký význam pre prevenciu a identifikáciu potenciálnych porúch srdcového rytmu.

Hlavné body článku:

 1. Srdcový tep je miera, ktorou srdce bije za minútu a slúži ako ukazovateľ vitálneho zdravotného stavu.

 2. Srdcový tep je ovplyvnený faktormi, ako je vek, telesná kondícia, emocionálny stav a zdravotný stav.

 3. Monitorovanie srdcového tepu je dôležité pre identifikáciu abnormalít a príznakov srdcových porúch, ako je tachykardia, bradykardia a arytmia.

 4. Rôzne technológie a nástroje, ako sú srdcové monitory, chytré zariadenia a mobilné aplikácie, umožňujú ľuďom monitorovať srdcový tep sami.

 5. Prevencia porúch srdcového tepu zahŕňa zdravý životný štýl, ako je zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita, kontrola krvného tlaku a riadenie stresu.

Celkovo je dôležité mať prehľad o svojom srdcovom tepu, poznávať svoj normálny rozsah a sledovať akékoľvek zmeny. V prípade akýchkoľvek nezvyčajných príznakov alebo podozrení na poruchy srdcového tepu je dôležité vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Udržiavanie zdravého srdcového tepu je kľúčom k celkovému zdraviu a pohode.

Predchádzajúci príspevok Acai Berry - 8 super účinkov na zdravie
Ďalší príspevok Nadmerné potenie - 9 tipov na liečbu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!