Panika Príčiny liečba a prevencia

Panika: Príčiny, liečba a prevencia

Panika je náhly, intenzívny pocit strachu, úzkosti alebo teroru, ktorý môže vyvolať silnú fyzickú reakciu, aj keď neexistuje reálna hrozba alebo len mierna. Táto reakcia je často spojená so zvýšeným tepom, potením, chvením, dýchavičnosťou, a môže sprevádzať pocit neprirodzeného alebo naliehavého nebezpečenstva. V extrémnych prípadoch môže panika viesť k panickým útokom, ktoré sú závažné epizódy strachu, ktoré môžu trvať niekoľko minút.

Panika môže výrazne ovplyvniť každodenný život jednotlivca. To môže ovplyvniť ich schopnosť pracovať, študovať alebo udržiavať sociálne vzťahy. Panika môže tiež viesť k vyhýbaniu sa určitým situáciám alebo miestam, ktoré by mohli vyvolať panický útok. Na spoločenskej úrovni môže panika viesť k hromadnému správaniu, napríklad v situáciách nebezpečenstva alebo krízy, keď ľudia môžu začať konat iracionálne alebo nebezpečne.

Pozadie a história

Slovo “panika” pochádza z gréckeho slova ‘panikon’, čo je prídavné meno odvodené od mena gréckeho boha Pána, ktorý bol spojený s divokou prírodou a strachom. Starovekí Gréci verili, že Pán môže spôsobiť náhly strach alebo paniku u ľudí alebo zvierat.

V kontexte psychológie sa koncept paniky začal rozvíjať v 19. a 20. storočí. V 19. storočí bolo rozpoznané, že určité psychické stavy môžu viesť k fyzickým symptómom, vrátane stavov podobných panike. V 20. storočí sa výskum zameriaval na podrobnejšie štúdium mechanizmov úzkosti a paniky, vrátane rozvoja konceptu panických porúch.

História a pôvod slova “Panika”

Slovo “panika” má korene v starovekej Gréckej mytológii. Pochádza od mena Pán (v gréčtine Pan), ktorý bol polobožskou bytosťou spojenou s divokou prírodou. Pán bol známy svojou schopnosťou vyvolávať nekontrolovaný strach, ktorý sa stal známy ako “panický strach”. Tento termín sa postupne začal používať na označenie akéhokoľvek nekontrolovaného strachu alebo úzkosti, až kým sa nevylúčil termín “panika”, ktorý používame dnes.

História výskumu paniky a jej pochopenia v psychológii

Na začiatku 20. storočia sa začali formovať prvé teoretické koncepty týkajúce sa paniky. Napríklad, Freud rozpoznal výskyt panických príznakov u svojich pacientov a predložil psychoanalytické vysvetlenie ich pôvodu.

V 60. rokoch 20. storočia sa psychológovia začali sústrediť na biologické a behaviorálne aspekty paniky. Začali sa rozvíjať teórie o tom, ako môžu byť stres, genetika a neurobiológia príčinou panických porúch.

V 80. rokoch bola uznána samostatná diagnóza panických porúch v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch (DSM), čo umožnilo lepšie pochopenie a liečbu tohto stavu. Odtiaľto sa výskum a liečba paniky a panických porúch ešte viac rozvinuli.

Príčiny paniky sú často multifaktoriálne a môžu zahŕňať genetické biologické a environmentálne faktory
Príčiny paniky sú často multifaktoriálne a môžu zahŕňať genetické biologické a environmentálne faktory

Príčiny Paniky

Príčiny paniky sú často multifaktoriálne a môžu zahŕňať genetické, biologické a environmentálne faktory. Niektoré z nich zahŕňajú:

 • Genetika: Osoby s rodinnou históriou panických porúch alebo iných duševných zdravotných porúch majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku paniky.

 • Biologické faktory: Zmeny v mozgu alebo nerovnováha v neurotransmiteroch môžu byť spojené s vývojom panických stavov. Rovnako stres a nadmerná úzkosť môžu viesť k vyššej náchylnosti k panike.

 • Životné udalosti: Traumatické udalosti alebo významné životné zmeny môžu vyvolať panickú poruchu.

 • Environmentálne faktory: Určité situácie alebo miesta môžu vyvolať panický útok u ľudí, ktorí sú k nim citliví. Toto môže zahŕňať napríklad miesta, kde sa cítia zamknutí, ako výtahy alebo lietadlá.

Biologické a psychologické príčiny paniky

Biologické príčiny paniky môžu byť spojené so zmenami v mozgu a nerovnováhou neurotransmiterov, hlavne serotoninu a noradrenalínu, ktoré ovplyvňujú náladu a správanie. Niektoré výskumy tiež ukázali, že ľudia s panickou poruchou môžu mať hyperaktívnu časť mozgu nazývanú amygdala, ktorá je zodpovedná za spracovanie strachu a emocionálných reakcií.

Genetika tiež hrá dôležitú úlohu. Panická porucha a iné úzkostné poruchy majú silný genetický komponent a môžu sa častejšie vyskytovať u ľudí, ktorí majú blízke príbuzné s týmito poruchami.

Psychologické príčiny paniky môžu zahŕňať prekonaný stres alebo trauma, chronickú úzkosť alebo depresiu a tendenciu k negatívnemu mysleniu. Niektoré psychologické teórie naznačujú, že panická porucha môže vznikať ako dôsledok strachu z vlastných fyzických senzácií (tzv. strach zo strachu) alebo prehnaného vnímania hrozby.

Vonkajšie a Vnútorné Stimuly, Ktoré Môžu Spôsobiť Paniku

Vonkajšie stimuly môžu zahŕňať situácie, ktoré ľudia považujú za hroziace, napríklad cestovanie lietadlom, jazda na výťahu, alebo byť na preplnenom mieste. Tiež môžu zahŕňať stresujúce životné udalosti, ako sú smrť blízkeho, rozvod alebo strata zamestnania.

Vnútorné stimuly môžu byť fyzické alebo emocionálne. Fyzické stimuly môžu zahŕňať srdcové búšenie, potenie, dýchavičnosť alebo závraty, ktoré môžu byť nesprávne interpretované ako príznaky vážnej fyzickej choroby, čo môže vyvolať paniku. Emocionálne stimuly môžu zahŕňať stres, úzkosť, depresiu alebo negatívne myšlienky.

Príznaky a diagnostika

Príznaky paniky môžu byť fyzické alebo emocionálne. Fyzické príznaky môžu zahŕňať srdcové búšenie, potenie, tres, dýchavičnosť, bolesti na hrudníku, závraty a pocit strachu pred smrťou alebo stratou kontroly. Emocionálne príznaky môžu zahŕňať intenzívny strach alebo teror, pocit odtrhnutia od reality a strach pred blízkou smrťou alebo stratou kontroly.

Diagnostika paniky sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom klinického rozhovoru a môže zahŕňať použitie štandardizovaných diagnostických kritérií, ako sú tie v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch (DSM-5). Lekári tiež musia vylúčiť iné možné príčiny príznakov, ako sú fyzické choroby alebo iné duševné poruchy.

Opis typických príznakov paniky

Príznaky paniky sa zvyčajne objavia náhle a bez varovania. Môžu zahŕňať:

 1. Srdcové búšenie alebo urýchlený tep: Môže to byť jedným z prvých príznakov a môže byť veľmi intenzívne.
 2. Dýchavičnosť alebo pocit dušenia: Ľudia môžu mať pocit, že nemôžu dostať dostatočne veľa vzduchu, čo môže vyvolať ďalší strach.
 3. Potenie: To môže byť reakcia na strach a zvýšenú telesnú aktivitu.
 4. Tres alebo chvenie: To môže byť spôsobené zvýšeným adrenalinom v tele.
 5. Pocit nereálnosti alebo odtrhnutia od seba samého: Toto je často opísané ako pocit, že človek je vo sne alebo že sa veci okolo neho nezdajú reálne.
 6. Strach zo smrti alebo straty kontroly: Mnoho ľudí cíti naliehavý pocit nebezpečenstva a môže mať strach, že zomrú alebo stratia kontrolu nad sebou samými.

Metódy a Kritéria na Diagnostiku Panických Stavov a Porúch

Panické stavy a poruchy sa diagnostikujú pomocou špecifických kritérií uvedených v diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch (DSM-5). Tieto kritéria zahŕňajú:

 1. Prítomnosť opakovaných neočakávaných panických útokov.
 2. Aspoň jeden z útokov bol nasledovaný obdobím jedného mesiaca alebo viac obáv a starostí o ďalšie panické útoky alebo ich dôsledky.
 3. Panické útoky nie sú spôsobené účinkami látky (napríklad drogy alebo lieky), zdravotným stavom alebo inou duševnou poruchou.

Druhy Paniky a Panických Porúch

Existujú rôzne formy paniky a panických porúch, vrátane:

 1. Panická porucha: Toto je porucha charakterizovaná opakovanými neočakávanými panickými útokmi a obavami o budúce útoky.
 2. Agorafóbia: Toto je porucha, pri ktorej ľudia majú extrémny strach a sa vyhýbajú miestam alebo situáciám, kde by mohli mať panický útok a z ktorých by bolo ťažké alebo trápne uniknúť.
 3. Špecifické fóbie: Tieto sú často spojené s panickými útokmi, keď sú ľudia vystavení konkrétnym objektom alebo situáciám, ktoré ich strašia, ako napríklad pavúky, lietanie alebo výšky.
Niektoré lieky vrátane benzodiazepínov a antidepresív môžu byť tiež účinné pri liečbe alebo kontrola panických porúch
Niektoré lieky vrátane benzodiazepínov a antidepresív môžu byť tiež účinné pri liečbe alebo kontrola panických porúch

Popis a porovnanie rôznych typov paniky a panických porúch

 1. Panická porucha: Táto porucha je charakterizovaná neočakávanými panickými útokmi, ktoré nie sú spôsobené konkrétnym spúšťačom alebo situáciou. Útoky sú často spojené s intenzívnymi fyzickými symptómami, vrátane srdcových búšení, potenia, dýchavičnosti, závratov a silného strachu zo smrti alebo straty kontroly. Tí, ktorí trpia panickou poruchou, môžu tráviť veľa času obávaním sa ďalších útokov a môžu začať vyhýbať určitým situáciám, v ktorých sa útoky stali v minulosti.

 2. Agorafóbia: Agorafóbia je typ úzkostnej poruchy, kde ľudia majú strach z miest a situácií, ktoré môžu vyvolať paniku alebo kde by mohlo byť ťažké alebo trápne uniknúť. Tí, ktorí trpia agorafóbiou, sa môžu vyhýbať verejným priestorom, cestovaniu autom alebo verejným dopravným prostriedkom, veľkým obchodom a iným situáciám, ktoré môžu byť pre nich stresujúce. Niektorí ľudia s agorafóbiou môžu byť tak obmedzení svojím strachom, že majú ťažkosti opustiť svoj dom.

 3. Špecifické fóbie: Špecifické fóbie sa týkajú silného a perzistentného strachu z konkrétnych objektov alebo situácií. Na rozdiel od panických porúch a agorafóbie, kde panika môže byť vyvolaná rôznymi situáciami alebo môže prísť náhle a neočakávane, špecifické fóbie sú obmedzené na strach zo špecifických spúšťačov. Napríklad, niekto s fóbiou z lietania môže zažívať panický útok len v situácii, keď je vystavený lietaniu.

Vplyv na Život Jedinca

Panické poruchy môžu mať významný vplyv na život jedinca. Fyzické symptómy môžu byť také silné a náhle, že môžu mať vplyv na schopnosť jedinca fungovať v každodennom živote. Strach z ďalších útokov môže viesť k obmedzeniu aktivít a vyhýbaniu sa situáciám, ktoré by mohli vyvolať paniku.

Môže to tiež mať psychologický vplyv, vrátane zvýšenej úzkosti a depresie. Toto môže ovplyvniť sebavedomie a sebaúctu jedinca, ako aj jeho vzťahy s ostatnými.

Rovnako môže to mať sociálne dôsledky, vrátane izolácie a straty sociálnych príležitostí. Ľudia s panickými poruchami môžu mať tiež ťažkosti pri práci alebo škole a môžu mať finančné ťažkosti ako dôsledok svojej poruchy. Bez správnej liečby môže panická porucha viesť k chronickým problémom so zdravím a kvalitou života.

Vplyv Paniky na Život Jedinca

Panika môže mať značný vplyv na každodenný život a fungovanie jednotlivca. Ak sa tieto stavy stanú častými alebo trvalými, môže to viesť k výrazným negatívnym dôsledkom pre jednotlivca aj jeho okolie.

 1. Fyzické Zdravie: Panické stavy sú často sprevádzané fyzickými príznakmi, ako sú rýchly srdcový tep, potenie, chvenie, dýchavičnosť, nevoľnosť alebo bolesti brucha. Tieto príznaky môžu byť veľmi vyčerpávajúce a môžu viesť k zhoršeniu celkového fyzického zdravia.

 2. Duševné Zdravie: Panika a úzkosť môžu viesť k zvýšenému stresu a môžu zhoršiť alebo prispieť k iným duševným zdravotným problémom, ako sú depresia, iné úzkostné poruchy alebo poruchy spánku. Tiež môže viesť k strachu alebo vyhýbaniu sa situáciám, ktoré by mohli spôsobiť paniku, čo môže obmedziť činnosti jednotlivca a zhoršiť kvalitu jeho života.

 3. Práca a Škola: Panika môže zasahovať do schopnosti jednotlivca plniť úlohy v práci alebo v škole. Môže to viesť k problémom s koncentráciou, prítomnosťou alebo výkonom.

 4. Vzťahy: Panika môže tiež ovplyvniť vzťahy jednotlivca. Môže to spôsobiť, že sa jednotlivec bude cítiť izolovaný alebo nepochopený, a môže to ovplyvniť jeho schopnosť komunikovať alebo interagovať s ostatnými.

Liečba a manažment paniky

Panika a panické poruchy sú liečiteľné a existuje veľa efektívnych prístupov k ich manažmentu.

 1. Psychoterapia: Kognitívno-behaviorálna terapia je často veľmi účinná pri liečbe paniky. Pomáha jednotlivcovi rozpoznať a zmeniť myšlienkové vzorce, ktoré vedú k panickým reakciám.

 2. Lieky: Niektoré lieky, vrátane benzodiazepínov a antidepresív, môžu byť tiež účinné pri liečbe alebo kontrola panických porúch.

 3. Seba-pomoc a techniky zvládania: Rôzne techniky relaxácie a zvládania stresu, ako je hlboké dýchanie, meditácia alebo jóga, môžu tiež pomôcť jednotlivcom zvládať paniku.

Je dôležité, aby jednotlivci, ktorí zažívajú panické stavy alebo majú panickú poruchu, vyhľadali profesionálnu pomoc. Správna liečba a podpora môžu výrazne zlepšiť kvalitu ich života a umožniť im plne sa zapojiť do svojich každodenných aktivít.

Liečba paniky

Rôzne možnosti liečby môžu pomôcť zmierniť alebo zvládnuť panické stavy. Tie zahŕňajú:

 1. Psychoterapia: Kognitívno-behaviorálna terapia (CBT) je často veľmi účinná v liečbe paniky. Pomáha jednotlivcovi rozpoznať a zmeniť myšlienkové vzorce, ktoré vedú k panickým reakciám. Expozičná terapia, druh CBT, môže byť tiež užitočná tým, že jednotlivcovi umožní čeliť a zvládať situácie, ktoré vyvolávajú paniku v bezpečnom a kontrolovanom prostredí.

 2. Lieky: Existujú lieky, ktoré môžu pomôcť zvládnuť panické poruchy. Antidepresíva (najmä selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu a inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu) a benzodiazepíny sú často predpisované na zvládnutie panických porúch. Tieto lieky by však mali byť používané pod dohľadom lekára kvôli možným vedľajším účinkom a riziku závislosti.

 3. Alternatívne prístupy: Niektoré alternatívne alebo doplnkové prístupy môžu tiež pomôcť zvládnuť paniku. Tieto môžu zahŕňať techniky hlbokého dýchania, meditáciu, jógu, akupunktúru, homeopatiu alebo bylinnú medicínu. Je dôležité konzultovať tieto prístupy s lekárom alebo iným zdravotníckym odborníkom, pretože nie všetky sú pre všetkých bezpečné alebo účinné.

Stratégie pre zvládanie a manažment paniky

Existujú stratégie, ktoré môžu pomôcť zvládnuť paniku a jej príznaky:

 • Techniky Relaxácie: Techniky ako hlboké dýchanie, progresívne svalové uvoľňovanie alebo meditácia môžu pomôcť zvládnuť fyzické príznaky paniky.

 • Fyzická Aktivita: Pravidelné cvičenie môže pomôcť zvládnuť úzkosť a zlepšiť náladu.

 • Zdravá Strava a Spánok: Dostatočný spánok a vyvážená strava môžu pomôcť zvládnuť úzkosť a zlepšiť celkové zdravie a pohodu.

 • Sociálna Podpora: Hovorenie o svojich obavách a pocitoch s dôveryhodnými priateľmi, rodinnými príslušníkmi alebo profesionálom môže byť tiež účinné.

Prevencia paniky

Nie je možné úplne zabrániť panike, ale niektoré stratégie môžu pomôcť znižovať pravdepodobnosť panických útokov alebo zvládnuť ich príznaky:

 • Zvládanie Stresu: Techniky zvládania stresu, ako je meditácia, relaxačné cvičenia alebo jóga, môžu pomôcť znižovať celkovú úroveň úzkosti a tým znižovať pravdepodobnosť panických útokov.

 • Zdravý Životný Štýl: Pravidelné cvičenie, vyvážená strava a dostatočný spánok môžu zlepšiť celkové zdravie a pomôcť zvládnuť úzkosť.

 • Vyhnúť sa stimulantom: Alkohol, kofeín a niektoré drogy môžu spôsobiť alebo zhoršiť panické útoky.

 • Včasná Liečba: Ak máte príznaky paniky, dôležité je hľadať pomoc čo najskôr. Čím skôr sa začne liečba, tým efektívnejšia môže byť.

Kognitívno behaviorálna terapia (CBT) je často veľmi účinná v liečbe paniky
Kognitívno behaviorálna terapia (CBT) je často veľmi účinná v liečbe paniky

Aktuálne Výskumy v Oblasti Paniky

V súčasnosti sa vykonávajú výskumy zamerané na lepšie pochopenie príčin a liečby panických porúch. Niektoré z týchto výskumov zahŕňajú:

 1. Neurobiológia Paniky: Výskumníci sa snažia lepšie pochopiť, ako funguje mozog a nervový systém pri panických útokoch. Toto zahŕňa štúdie o tom, ako genetika, hormóny a neurochemické procesy v mozgu prispievajú k panike.

 2. Vývoj Nových Liečebných Prístupov: Veľa výskumu je zameraného na vývoj a testovanie nových liekov a psychoterapeutických prístupov na liečbu panických porúch.

 3. Prevencia a Ranná Intervencia: Iné výskumy sa zameriavajú na identifikáciu rizikových faktorov pre paniku a vývoj stratégií na jej predchádzanie alebo zvládnutie v raných štádiách.

Budúce Perspektívy v Terapii a Pochopení Paniky

V budúcnosti by sme mohli očakávať nasledovné pokroky v oblasti paniky:

 1. Personalizovaná Medicína: S pokračujúcim výskumom genetiky a neurobiológie paniky sa očakáva, že sa budú môcť vyvinúť viac individualizované prístupy k liečbe, ktoré sú špecificky prispôsobené genetickým a biologickým vlastnostiam jednotlivca.

 2. Vylepšená Diagnostika: S pokrokmi v neuroimagingu a genetickom testovaní by mohlo byť možné presnejšie a skôr identifikovať ľudí s rizikom panických porúch.

 3. Efektívnejšia Prevencia a Intervencia: Výskum môže tiež viesť k vývoju nových stratégií pre prevenciu a rannú intervenciu v panike, čo by mohlo pomôcť zmierniť jej príznaky a zlepšiť kvalitu života ľudí, ktorí s ňou bojujú.

 4. Integrácia technológií: Využitie technológií ako virtuálna realita v terapeutickom procese alebo aplikácie na smartfóny pre seba-pomoc môžu poskytnúť nové a dostupné metódy na liečbu panických porúch.

Záver

Panika je silná a často náhla emocionálna reakcia, ktorá môže mať hlboký vplyv na životy jednotlivcov. Táto silná emocionálna reakcia sa môže prejaviť cez rôzne príznaky, ako sú dýchavičnosť, bušenie srdca, pocit strachu alebo nepokoja. Panika môže byť vyvolaná mnohými rôznymi faktormi, vrátane stresu, úzkosti, trauma alebo určitých fyzických podmienok.

V súčasnosti existujú rôzne efektívne spôsoby liečby paniky, vrátane psychoterapie, liekov a alternatívnych prístupov. Správna liečba môže výrazne zlepšiť kvalitu života osôb trpiacich panikou a umožniť im plne sa zapojiť do svojich každodenných aktivít. Strategie na zvládanie paniky, vrátane techník relaxácie, zdravého životného štýlu a vyhýbania sa stimulantom, môžu tiež pomôcť zvládnuť paniku a jej príznaky.

Pochopenie a riadenie paniky je dôležité nielen pre jednotlivcov, ktorí ju zažívajú, ale aj pre celú spoločnosť. Panika môže ovplyvniť produktivitu, vzťahy a kvalitu života, a preto je dôležité, aby sme naďalej hľadali efektívne metódy na jej liečbu a zvládanie. Súčasný výskum a pokrok v medicíne a psychológii naznačujú sľubné možnosti pre budúce vylepšenia v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie paniky.

Referencie

 1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author.

 2. Bandelow, B., & Michaelis, S. (2015). Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues in clinical neuroscience, 17(3), 327–335.

 3. Bourne, E. J. (2010). The Anxiety & Phobia Workbook (5th ed.). New Harbinger Publications.

 4. Kessler, R. C., Chiu, W. T., Jin, R., Ruscio, A. M., Shear, K., & Walters, E. E. (2006). The epidemiology of panic attacks, panic disorder, and agoraphobia in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 63(4), 415–424.

 5. National Institute of Mental Health. (2016). Panic Disorder: When Fear Overwhelms.

 6. R. C. (2017). Epidemiology of anxiety disorders: from surveys to nosology and back. Dialogues in clinical neuroscience, 19(2), 127–136.

Predchádzajúci príspevok Hnačka: Príčiny, príznaky a liečba
Ďalší príspevok Generalizovaná úzkostná porucha: Príčiny, symptómy a spôsoby liečby

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!