očkovanie

Očkovanie: Prevencia, Výhody a Vedecký Pohľad

Kategória:
Dátum: 11. februára 2023

Očkovanie je jednou z najefektívnejších metód prevencie infekčných chorôb. Mnohé štúdie potvrdzujú jeho účinnosť a dôležitosť v modernej medicíne.

Čo je Očkovanie?

Očkovanie je proces, pri ktorom sa do tela vstrekne vakcína – mŕtva alebo oslabená forma patogénu, alebo časti patogénu, ktoré spôsobujú chorobu. Táto vakcína stimuluje imunitný systém, aby vyvinul protilátky proti danému patogénu, čo umožňuje telu rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na budúce infekcie.

Vedecký Pohľad na Očkovanie

Mnohé vedecké štúdie potvrdili účinnosť a bezpečnosť očkovania. Napríklad, revízia viacerých štúdií publikovaná v Cochrane Database of Systematic Reviews v roku 2018 potvrdila, že očkovanie proti chrípke významne znižuje pravdepodobnosť nakazenia sa touto chorobou[^1^].

Ďalšia štúdia publikovaná v The Lancet v roku 2017 ukázala, že očkovanie proti HPV (ľudský papilomavírus) významne znižuje výskyt rakoviny krčka maternice[^2^].

Výhody Očkovania

 1. Prevencia chorôb: Očkovanie je najúčinnejšou metódou prevencie mnohých závažných infekčných chorôb, ako sú osýpky, rubeola, tetanus a poliomyelitída.
 2. Ochrana komunity: Očkovanie chráni nielen jednotlivca, ale aj celú komunitu, vytvára tzv. kolektívnu imunitu.
 3. Zachovanie zdravia: Očkovanie zabraňuje komplikáciám a dlhodobým zdravotným problémom, ktoré môžu byť spôsobené niektorými infekčnými chorobami.

Kontroverzie a Mýty

Hoci existujú isté kontroverzie a mýty o očkovaní, vedecké dôkazy jasne ukazujú, že výhody očkovania prevyšujú jeho potenciálne riziká. Napríklad štúdia publikovaná v The Journal of Pediatrics v roku 2013 dospela k záveru, že očkovanie MMR (osýpky, mumps, rubeola) nezvyšuje riziko vývoja autizmu3. Tento mýtus bol už dávno vyvrátený a potvrdený mnohými ďalšími štúdiami.

Očkovanie je dôležitou súčasťou modernej medicíny a zásadne prispieva k prevencii infekčných chorôb. Vedecké štúdie potvrdzujú jeho bezpečnosť a efektivitu, a preto je dôležité, aby spoločnosť pokračovala v podpore očkovania a šírení presných a vedecky podložených informácií o tejto téme.

Vedecké štúdie

 1. Demicheli, V., Jefferson, T., Ferroni, E., Rivetti, A., & Di Pietrantonj, C. (2018). Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018(2). https://doi.org/10.1002/14651858.CD001269.pub6
 2. Kjaer, S. K., Nygård, M., Dillner, J., Brooke Marshall, J., Radley, D., Li, M., & Munk, C. (2018). A 12-year follow-up on the long-term effectiveness of the quadrivalent human papillomavirus vaccine in 4 Nordic countries. Clinical Infectious Diseases, 66(3), 339–345. https://doi.org/10.1093/cid/cix797
 3. DeStefano, F., Price, C. S., & Weintraub, E. S. (2013). Increasing exposure to antibody-stimulating proteins and polysaccharides in vaccines is not associated with risk of autism. The Journal of Pediatrics, 163(2), 561–567. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.02.001

Očkovanie na Slovensku

Očkovanie je na Slovensku povinné a jeho cieľom je chrániť obyvateľstvo pred vážnymi infekčnými chorobami. Národný očkovací program Slovenskej republiky je zameraný na predchádzanie šírenia týchto chorôb a zabezpečenie kolektívnej imunity.

Očkovací Kalendár na Slovensku

Očkovací kalendár na Slovensku stanovuje časový harmonogram očkovania pre deti a dospelých. Odporúčané očkovanie zahŕňa nasledujúce vakcíny a vekové intervaly:

 1. Hexavakcína (DTPa-HBV-IPV/Hib): ochrana proti diftérii, tetanu, čiernemu kašľu, hepatitíde B, poliomyelitíde a invazívnym Haemophilus influenzae typu b infekciám. Aplikuje sa vo veku 2, 4 a 11 mesiacov.
 2. PCV13 (pneumokoková vakcína): ochrana proti pneumokokovým infekciám. Aplikuje sa vo veku 2, 4 a 12 mesiacov.
 3. MMR (osýpky, mumps, rubeola): ochrana proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Aplikuje sa vo veku 15 mesiacov a 11 rokov.
 4. Očkovanie proti meningokokovej skupine C (MenC): ochrana proti meningokokovej infekcii. Aplikuje sa vo veku 12 mesiacov.
 5. Očkovanie proti tetanu a diftérii (Td): aplikuje sa vo veku 14 rokov a potom každých 10 rokov pre dospelých.
 6. Očkovanie proti HPV (ľudský papilomavírus): ochrana pred infekciou HPV a rizikom vzniku rakoviny krčka maternice u dievčat. Aplikuje sa vo veku 12-13 rokov.

Očkovací kalendár môže byť v priebehu času aktualizovaný, a preto je dôležité konzultovať odporúčania s lekárom alebo pediatrom.

Prekonanie Bariér a Podpora Očkovania

Na Slovensku sa v minulosti stretli s istým odporom voči očkovaniu, čo viedlo k poklesu očkovacej miery a následnému šíreniu niektorých infekčných chorôb, ako napríklad osýpok. Vláda a zdravotnícke organizácie sa snažia prekonávať tieto bariéry prostredníctvom osvety a informovania verejnosti o výhodách a bezpečnosti očkovania. Taktiež sa pracuje na posilnení dôvery v očkovací systém a zlepšení prístupu k vakcínam.
Očkovanie je na Slovensku povinné a zahŕňa širokú škálu vakcín, ktoré chránia obyvateľstvo pred vážnymi infekčnými chorobami. Očkovací kalendár stanovuje časový harmonogram očkovania pre deti a dospelých, pričom sa neustále aktualizuje podľa najnovších vedeckých poznatkov. Vláda a zdravotnícke organizácie sa snažia zlepšiť povedomie o dôležitosti očkovania a zabezpečiť jeho správnu realizáciu.

...

Odporúčame vám

Prečítajte si tiež

heartusermagnifiercross