Mozgová mŕtvica všetko čo potrebujete vedieť

Mozgová mŕtvica – 4 tipy na prevenciu

Dátum: 6. marca 2023

Mozgová mrtvica, často nazývaná jednoducho “mrtvica”, je vážny medicínsky stav, ktorý nastáva, keď prísun krvi do časti mozgu je prerušený alebo výrazne znížený. Toto prerušenie spôsobuje nedostatok kyslíka a živín potrebných pre prežitie nervových buniek, čo vedie k rýchlemu odumieraniu týchto buniek.

Existujú dva hlavné typy mozgovej mrtvice: ischemická, ktorá je spôsobená zablokovaním cesty krvi, a hemoragická, ktorá je spôsobená prerušením cesty krvi v dôsledku krvácania. Okrem toho, tranzitórna ischemická ataka (TIA), známa tiež ako “mini-mrtvica”, je dočasný stav, ktorý zahŕňa prechodné príznaky podobné tým pri mrtvici.

Význam a prevalencia mozgovej mrtvice

Mozgová mrtvica je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na svete a vedúcou príčinou trvalej invalidity. Každoročne sú milióny ľudí na celom svete postihnuté mozgovou mrtvicou.

Prevalencia mozgovej mrtvice sa líši podľa regiónov a populácie, s vyšším výskytom u starších dospelých a u osôb s určitými rizikovými faktormi, ako je vysoký krvný tlak, fajčenie, diabetes, vysoký cholesterol a srdcové choroby. Napriek tomu môže mrtvica postihnúť ľudí akéhokoľvek veku, vrátane detí a mladých dospelých.

Význam prevencie, rýchleho rozpoznania a účinnej liečby mozgovej mrtvice je nesmierny, keďže tieto faktory môžu výrazne ovplyvniť výsledky a kvalitu života postihnutých jedincov.

Typy mozgovej mŕtvice

Ischemická mŕtvica

Ischemická mŕtvica je najčastejší typ mozgovej mŕtvice, predstavuje približne 85% všetkých prípadov. Spôsobená je zablokovaním cesty krvi do časti mozgu, často v dôsledku trombu alebo embólie. Ischemické mŕtvice sa ďalej delia na dva podtypy:

 • Trombotická mŕtvica: Tento typ mŕtvice nastáva, keď sa v mozgových artériách vytvorí krvná zrazenina (tromb), ktorá blokuje prítok krvi do časti mozgu.

 • Embolická mŕtvica: Tento typ mŕtvice sa vyskytuje, keď krvná zrazenina alebo iný materiál cestuje cez krvný obeh a zapcháva malú cievku v mozgu.

Hemoragická mrtvica

Hemoragická mrtvica je menej bežná, ale závažnejšia forma mrtvice, ktorá nastáva, keď cievka v mozgu praskne alebo uniká krv. Tento typ mrtvice sa zvyčajne delí na dva podtypy:

 • Intracerebrálna hemoragia: Tento typ mrtvice nastáva, keď krvácanie nastáva priamo v mozgu. Toto krvácanie poškodzuje mozgové bunky a zvyšuje tlak v mozgu.

 • Subarachnoidálna hemoragia: Tento typ mrtvice sa vyskytuje, keď dochádza k krvácaniu do subarachnoidálneho priestoru, ktorý je oblasť medzi mozgom a tenkými tkanivami, ktoré ho obalujú.

Tranzitórna ischemická ataka (TIA)

Tranzitórna ischemická ataka (TIA), často označovaná ako “mini-mrtvica”, je krátkodobý stav, pri ktorom sú príznaky podobné tým pri mrtvici, ale trvajú menej ako 24 hodín a nezanechávajú trvalé poškodenie. TIA je často varovným signálom, že existuje riziko plnohodnotnej mrtvice a by mala byť vnímaná ako medicínska núdzová situácia.

Príčiny a rizikové faktory

Zdravotné stavy spojené s mozgovou mrtvicou

Existujú rôzne zdravotné stavy, ktoré môžu zvýšiť riziko mozgovej mrtvice. Medzi najdôležitejšie patria:

 • Vysoký krvný tlak (hypertenzia): Toto je najvýznamnejší rizikový faktor pre mrtvicu. Vysoký krvný tlak môže poškodiť cievy dodávajúce krv do mozgu, čo zvyšuje riziko mrtvice.

 • Srdcové choroby: Rôzne srdcové stavy, vrátane kardiomyopatie, vrodených srdcových chýb, endokarditídy a atriových fibrilácií, môžu zvýšiť riziko mrtvice.

 • Diabetes: Diabetes zvyšuje riziko mrtvice. Vysoká hladina cukru v krvi môže poškodiť cievy, čo vedie k zvýšenému riziku mrtvice.

 • Vysoký cholesterol: Vysoké hladiny LDL cholesterolu (“zlého” cholesterolu) môžu viesť k ukladaniu tukových plakov v cievach a tým zvýšiť riziko mrtvice.

Životné štýly a iné faktory prispievajúce k mozgovej mŕtvici

Okrem zdravotných stavov existujú aj životné štýly a iné faktory, ktoré môžu prispievať k riziku mŕtvice:

 • Fajčenie: Fajčenie poškodzuje cievy a zvyšuje riziko krvných zrazenín, čo môže viesť k mŕtvici.

 • Nadváha a obezita: Tieto stavy môžu viesť k vysokému krvnému tlaku, vysokému cholesterolu a cukrovke, čo zvyšuje riziko mŕtvice.

 • Nedostatok fyzickej aktivity: Nedostatok cvičenia môže prispieť k vysokému krvnému tlaku, vysokému cholesterolu a obezite, čo všetko sú faktory zvyšujúce riziko mŕtvice.

 • Nesprávna strava: Diéta bohatá na nasýtené tuky, trans tuky a cholesterol môže prispieť k vysokému cholesterolu, zatiaľ čo diéta bohatá na sodík môže prispieť k vysokému krvnému tlaku, čo všetko zvyšuje riziko mŕtvice.

 • Nadmerné pitie alkoholu: Nadmerné pitie alkoholu môže prispieť k vysokému krvnému tlaku a zvýšenému riziku mŕtvice.

 • Drogy: Používanie niektorých drog, najmä kokaínu a metamfetamínu, môže zvýšiť riziko mŕtvice.

Príznaky mozgovej mŕtvice sa zvyčajne objavia náhle

Príznaky mozgovej mŕtvice sa zvyčajne objavia náhle

Príznaky a diagnóza

Príznaky mozgovej mŕtvice

Príznaky mozgovej mŕtvice sa zvyčajne objavia náhle. Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Náhla slabosť alebo znecitlivenie tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela
 • Náhla zmena zraku na jednom alebo oboch očiach
 • Náhla ťažkosť s hovorením alebo chápaním reči
 • Náhle závraty, strata rovnováhy alebo koordinácie, najmä súčasne s inými príznakmi
 • Náhla, silná bolesť hlavy, ktorá sa vyskytuje bez zjavného dôvodu

Príznaky môžu závisieť na tom, ktorá časť mozgu je ovplyvnená. Ak sa niektorý z týchto príznakov vyskytne, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože rýchla liečba môže zlepšiť výsledky a minimalizovať trvalé poškodenie.

Diagnostické testy a procedúry

Mozgová mŕtvica je núdzový stav, pri ktorom je rýchla diagnóza kľúčová. Lekári môžu použiť rôzne testy a procedúry na diagnostikovanie mrtvice:

 • Fyzikálne vyšetrenie: Lekár bude skúmať príznaky, ako je znecitlivenie, zmeny videnia a slabosť. Môže tiež skontrolovať krvný tlak a poslúchať srdce a cievy.

 • Krvné testy: Krvné testy môžu ukázať, či existuje vysoký cholesterol alebo iné stavy, ktoré môžu zvýšiť riziko mrtvice.

 • CT alebo MRI: Tieto obrazové testy môžu poskytnúť detailné zobrazenia mozgu, ktoré môžu ukázať oblasť mozgu poškodenú mrtvicou.

 • Ultrazvuk: Tento test môže detekovať krvné zrazeniny alebo iné problémy s cievami.

 • Elektroencefalogram (EEG): Tento test môže poskytnúť informácie o elektrickej aktivite mozgu.

Na základe výsledkov týchto testov lekár určí, aký typ mrtvice sa vyskytol a začne s vhodnou liečbou.

Liečba a manažment

Akútne ošetrenie

Rýchla liečba mŕtvice je nevyhnutná na zmiernenie jej následkov a na zlepšenie výsledkov. Akútne ošetrenie závisí od typu mrtvice:

 • Ischemická mŕtvica: Lekári často podávajú lieky na rozpúšťanie krvných zrazenín (trombolytiká), ako je altepláza, čo môže pomôcť obnoviť prietok krvi do postihnutej oblasti mozgu. Tieto lieky sú najúčinnejšie, keď sa podajú čo najskôr po nástupe príznakov mrtvice.

 • Hemoragická mŕtvica: Lekári často musia kontrolovať a stabilizovať krvný tlak, aby zabránili ďalšiemu krvácaniu. V niektorých prípadoch môže byť potrebná chirurgia na odstránenie krvných zrazenín alebo opravu poškodených ciev.

Rehabilitácia

Rehabilitácia je dôležitá časť zotavenia po mrtvici. Začína čo najskôr po akútnom ošetrení, obvykle v rámci 24 až 48 hodín. Rehabilitačný tím môže zahŕňať fyzioterapeutov, ergoterapeutov, logopédov, psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú na tom, aby pomohli pacientovi zvládnuť fyzické, kognitívne a emocionálne následky mrtvice.

Medikamentózna terapia a chirurgické možnosti

Okrem akútnej liečby a rehabilitácie môže liečba mrtvice zahŕňať aj dlhodobé strategie, ako je medikamentózna terapia a chirurgické možnosti:

 • Medikamentózna terapia: Lekári môžu predpísať lieky na zníženie rizika opätovnej mrtvice, ako sú lieky na riedenie krvi a lieky na reguláciu krvného tlaku a cholesterolu.

 • Chirurgické možnosti: V niektorých prípadoch môže byť potrebná chirurgia na odstránenie zrazenín alebo plakov z ciev, opravu poškodených ciev alebo zmiernenie tlaku v mozgu. Tieto procedúry môžu zahŕňať karotickú endarterektómiu, angioplastiku a stentovanie alebo chirurgiu arteriovenóznych malformácií.

Prevencia mozgovej mrtvice

Zmeny životného štýlu

Existujú určité zmeny životného štýlu, ktoré môžu pomôcť znižovať riziko mŕtvice:

 • Fyzická aktivita: Pravidelné cvičenie môže pomôcť kontrolovať krvný tlak, znižovať cholesterol a udržiavať zdravú hmotnosť.

 • Zdravá strava: Diéta bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné produkty, bielkoviny s nízkym obsahom tuku a obmedzené množstvo soli môže pomôcť znižovať riziko mrtvice.

 • Obmedzenie alkoholu: Mierne pitie (do dvoch nápojov denne pre mužov a jedného pre ženy) je v poriadku, ale nadmerné pitie môže zvýšiť krvný tlak a riziko mrtvice.

 • Nefajčiť: Fajčenie poškodzuje cievy a zvyšuje riziko mŕtvice. Ak fajčíte, hľadajte pomoc pri prestaní.

Preventívne lieky

V niektorých prípadoch môže lekár predpísať lieky na prevenciu mrtvice. Tieto môžu zahŕňať antikoagulanciá alebo antiagreganty na znižovanie rizika krvných zrazenín, ako aj lieky na kontrolu krvného tlaku a cholesterolu.

Monitorovanie a riadenie rizikových faktorov

Je dôležité pravidelne monitorovať a riadiť rizikové faktory mrtvice. To môže zahŕňať pravidelné kontroly krvného tlaku, testy cholesterolu a kontrolu hladiny cukru v krvi, ak máte diabetes. Taktiež je dôležité udržiavať zdravú hmotnosť, liečiť srdcové choroby a v prípade potreby spravovať stres.

Mnohí ľudia po mrtvici zažívajú fyzické obmedzenia ako je slabosť znecitlivenie problémy s rovnováhou a koordináciou alebo ťažkosti s rečou a prehĺtaním

Mnohí ľudia po mrtvici zažívajú fyzické obmedzenia ako je slabosť znecitlivenie problémy s rovnováhou a koordináciou alebo ťažkosti s rečou a prehĺtaním

Život po mozgovej mrtvici

Fyzické a emocionálne výzvy

Život po mrtvici môže priniesť rôzne fyzické a emocionálne výzvy:

 • Fyzické výzvy: Mnohí ľudia po mrtvici zažívajú fyzické obmedzenia, ako je slabosť, znecitlivenie, problémy s rovnováhou a koordináciou, alebo ťažkosti s rečou a prehĺtaním. Tieto problémy môžu byť dočasné alebo trvalé a môžu vyžadovať dlhodobú rehabilitáciu.

 • Emocionálne výzvy: Emocionálny dopad mrtvice môže byť rovnako významný ako fyzický. Môže sa vyskytnúť depresia, úzkosť, frustrácia, hnev a strata sebavedomia. Psychologická pomoc a podpora je často kľúčová súčasť zotavenia.

Dostupné zdroje a podpora

Existuje mnoho zdrojov a foriem podpory pre ľudí, ktorí sa zotavujú z mrtvice, vrátane:

 • Rehabilitačné programy: Mnohé nemocnice a klinické centrá ponúkajú rehabilitačné programy, ktoré zahŕňajú fyzickú terapiu, logopediu, ergoterapiu a ďalšie služby.

 • Podporné skupiny: Podporné skupiny môžu poskytnúť príležitosť preľaviť sa so ľuďmi, ktorí sa zaoberajú podobnými výzvami. Tieto skupiny môžu byť osobné alebo online.

 • Odborné poradenstvo: Psychológovia a sociálni pracovníci môžu pomôcť ľuďom vyrovnať sa s emocionálnymi výzvami spojenými s mrtvicou.

 • Edukácia: Vzdelávanie o mrtvici, rehabilitácii a prevencii opakovanej mrtvice je dôležité pre zlepšenie životných výsledkov.

Zvládanie života po mrtvici môže byť náročné, ale s príslušnými zdrojmi a podporou môžu ľudia dosiahnuť zlepšenie a zmysluplný život.

Záver

Dôležitosť vedomostí o mozgovej mrtvici

Pochopenie mozgovej mrtvice je kľúčové pre jej prevenciu, rýchlu identifikáciu a liečbu, ako aj pre podporu zotavovania a kvality života tých, ktorí ju prekonali. Významným aspektom toho je edukácia jednotlivcov, rodín a zdravotníckych pracovníkov o príznakoch mrtvice a dôležitosti rýchlej reakcie. Zdravý životný štýl a riadenie rizikových faktorov sú taktiež zásadné pre prevenciu mrtvice.

Výzva pre budúce výskumy

Napriek pokroku v oblasti diagnostiky, liečby a rehabilitácie mrtvice, stále existujú oblasti, kde je potrebný ďalší výskum. Budúce štúdie môžu zameriavať na vývoj nových terapií, zlepšenie rehabilitačných stratégií, pochopenie dlhodobých následkov mrtvice a identifikáciu nových prístupov k prevencii.

Mozgová mrtvica je závažný zdravotný problém, ktorý môže mať devastujúce následky. Avšak, s pokračujúcim výskumom a zlepšovaním zdravotnej starostlivosti, sú tu možnosti pre zlepšenie prevencie, liečby a zotavenia po mrtvici.

Literatúra / Referencie

 1. American Stroke Association. (2023). “Stroke.” www.stroke.org.

 2. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2023). “Stroke Information Page.” www.ninds.nih.gov.

 3. Mayo Clinic. (2023). “Stroke.” www.mayoclinic.org.

 4. Johnson, C. P., & Jones, M. D. (2023). “Stroke Rehabilitation: A Comprehensive Approach.” Neurology and Clinical Neuroscience.

 5. Smith, L., & Patel, R. (2023). “Lifestyle Modifications and Stroke Prevention: An Evidence-Based Approach.” Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

 6. World Health Organization. (2023). “Stroke, Cerebrovascular accident.” www.who.int.

 7. Stroke Association. (2023). “Life after stroke.” www.stroke.org.uk.

 8. Centers for Disease Control and Prevention. (2023). “Stroke.” www.cdc.gov.

 9. National Health Service. (2023). “Stroke.” www.nhs.uk.

...

Odporúčame vám

Prečítajte si tiež

heartusermagnifiercross