Krv z nosa Príčiny liečba a prevencia

Krv z nosa: Príčiny, liečba a prevencia

Krv z nosa, alebo krvácanie z nosa, odborne nazývané epistaxis, je bežným javom, ktorý sa môže vyskytnúť v každom veku. Je charakterizované stratom krvi z nosovej dutiny a môže byť spôsobené rôznymi faktormi, od miernych, ako je sucho v nosovej dutine alebo drobné zranenia, po závažnejšie, ako sú systémové ochorenia alebo nádory.

Hoci krvácanie z nosa môže byť znepokojujúce, vo väčšine prípadov ide o miernu a krátkodobú situáciu, ktorú je možné jednoducho riešiť doma. Avšak, existujú situácie, kedy môže byť krvácanie z nosa signálom vážnejšieho zdravotného problému a vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

V tomto článku sa pozrieme na rôzne príčiny krvácania z nosa, ako sa postaviť k diagnóze, prvú pomoc a liečbu, ako aj možnosti prevencie tohto javu.

Krv z nosa a príčiny

Krv z nosa môže mať mnohé príčiny, pričom niektoré sú častejšie a menej vážne, zatiaľ čo iné sú menej bežné, ale môžu byť závažné.

Sucho v nosovej dutine alebo podráždenie: Suchosť v nosovej dutine môže viesť k podráždeniu a prasknutiu malých ciev, čo spôsobuje krv z nosa. Rovnaký účinok môže mať aj podráždenie nosa napríklad znečisteným vzduchom, prachom, alergénmi, ale aj nadmerným používaním nosových sprejov.

Trauma na nos: Urazy nosa, či už v dôsledku pádu, boja alebo nárazu, sú častou príčinou krvy z nosa. Často sa môže jednať aj o drobné zranenia v dôsledku častého alebo silného fúkania nosa.

Zápalové stavy: Chronické alebo akútne zápalové stavy, ako je rinitída alebo sinusitída, môžu tiež spôsobiť krv z nosa.

Vysoce krvný tlak: Hypertenzia môže zvyšovať riziko krvácania z nosa, pretože môže spôsobiť prasknutie krvných ciev v nose.

Užívanie niektorých liekov: Niektoré lieky, napríklad antikoagulanciá, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi, môžu tiež zvyšovať riziko krv z nosa.

Nádory v nosovej dutine alebo v paranazálnych dutinách: Hoci sú menej bežné, nádory v nosovej dutine alebo v paranazálnych dutinách môžu byť príčinou krvácania z nosa.

Systémové ochorenia: Niektoré systémové ochorenia, ako sú ochorenia krvi (napr. hemofília) alebo cievne malformácie, môžu tiež spôsobiť krv z nosa.

Je dôležité si uvedomiť, že príčiny krvácania z nosa sa môžu líšiť v závislosti od veku, zdravotného stavu a životného štýlu jednotlivca.

Typy krvácania z nosa

Krv z nosa sa dá rozdeliť na dva hlavné typy – anteriórne a posteriórne – na základe miesta, kde sa krvácanie vyskytuje.

Anteriórne (predné) krvácanie: Toto je najčastejšia forma krvácania z nosa. Anteriórne krvácanie pochádza z prednej časti nosa, konkrétne z oblasti zvanej Littleova oblasť (plexus Kiesselbachi), ktorá je bohatá na cievy. Tento typ krvácania je zvyčajne menej vážny a často môže byť úspešne ošetrený doma. Je najbežnejší u detí a mladých dospelých.

Posteriórne (zadné) krvácanie: Posteriórne krvácanie je menej časté, ale môže byť vážnejšie a zvyčajne si vyžaduje lekársku pomoc. Krvácanie začína hlboko v nose a prúdi do zadnej časti hrdla, čo môže spôsobiť dýchacie problémy, prehĺtanie krvi a iné komplikácie. Tento typ krvácania je bežnejší u starších dospelých a môže byť spojený s vysokým krvným tlakom, užívaním antikoagulantov alebo inými zdravotnými stavmi.

Krvácanie z nosa sa dá rozdeliť na dva hlavné typy anteriórne a posteriórne na základe miesta kde sa krvácanie vyskytuje
Krvácanie z nosa sa dá rozdeliť na dva hlavné typy anteriórne a posteriórne na základe miesta kde sa krvácanie vyskytuje

Diagnostika

Ak sa krvácanie z nosa opakuje alebo je závažné, lekár môže chcieť vykonať niekoľko diagnostických testov na zistenie príčiny.

Fyzické vyšetrenie: Lekár môže začať fyzickým vyšetrením, ktoré môže zahŕňať skúmanie nosa a okolitých oblastí. Môže sa tiež pozrieť do hrdla a úst, aby zistil, či nie je prítomná krv.

Anamnéza: Lekár tiež položí rôzne otázky týkajúce sa histórie krvácania, vrátane frekvencie, trvania a prítomnosti ďalších príznakov. Môže tiež požiadať o informácie o vašej minulosti a aktuálnom zdravotnom stave, vrátane užívania liekov.

Ďalšie testy: Ak je potrebné, lekár môže odporučiť ďalšie testy. Tieto môžu zahŕňať:

 • Endoskopické vyšetrenie: Pri tomto teste lekár vloží tenkú rúrku s malou kamerou (endoskop) do nosa, aby podrobnejšie skúmal nosové dutiny a identifikoval možné príčiny krvácania.
 • CT scan: CT scan (počítačová tomografia) môže byť použitý na vyšetrenie nosa a sinusov v prípade podozrenia na vážnejšie príčiny, ako sú nádory alebo iné abnormality.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať ďalšie testy, vrátane krvných testov, na zistenie príčiny krvácania z nosa, napríklad v prípade podozrenia na problémy so zrážanlivosťou krvi.

Krv z nosa a prvá pomoc

Ak sa u vás alebo niekoho v blízkosti objaví krvácanie z nosa, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na jeho zastavenie:

 1. Pokojne sa posaďte: Vyhnite sa ležaniu, pretože to môže spôsobiť, že krv pretečie do hrdla. Skúste sa mierne predkloniť, aby krv vytekala z nosa, a nie do hrdla.
 2. Stlačte si nos: Mierne stlačte nos medzi palec a ukazovák tak, aby nosové dierky boli zatvorené. Držte tak po dobu asi 10-15 minút. To pomáha spomaliť prietok krvi a umožňuje vytvoriť krvnú zrazeninu.
 3. Aplikujte chlad: Ak je to možné, aplikujte na nos chladný obklad alebo ľad obalený do handry. Chlad pomáha zúžiť krvné cievy a zastaviť krvácanie.
 4. Dýchanie ústami: Dýchanie ústami môže pomôcť zamedziť prehĺtaniu krvi, ktoré by mohlo spôsobiť nevoľnosť alebo vracanie.

Kedy vyhľadať lekára:

Krvácanie z nosa by malo v väčšine prípadov prestať po 10 až 20 minútach domácej liečby. Ak toto nie je prípad, alebo ak je krvácanie z nosa opakované, silné alebo sprevádzané inými príznakmi ako napríklad bolesťou hlavy, závratmi alebo zvracaním, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Taktiež ak máte krvácanie z nosa a užívate lieky na riedenie krvi, alebo máte diagnózovaný zdravotný stav, ktorý môže ovplyvniť zrážanie krvi (ako hemofília alebo von Willebrandova choroba), mali by ste sa obrátiť na lekára. Rovnako, ak dýchate ťažko alebo máte pocit, že sa udusíte, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

Mierne stlačte nos medzi palec a ukazovák tak aby nosové dierky boli zatvorené
Mierne stlačte nos medzi palec a ukazovák tak aby nosové dierky boli zatvorené

Liečba

Liečba krvácania z nosa závisí na jeho príčine a závažnosti. Vo väčšine prípadov môže byť krvácanie z nosa efektívne ošetrené doma.

Liečba doma: Ak krvácanie z nosa nie je závažné a nevyžaduje lekársku pomoc, môžete pokračovať v domácej liečbe. Toto zahŕňa sedenie alebo státie so sklonenou hlavou, zatlačenie na nos, dýchanie ústami a aplikáciu chladného obkladu na nos. Vo väčšine prípadov tieto metódy môžu účinne zastaviť krvácanie.

Kedy je potrebné vyhľadať lekára: Ak krvácanie pretrváva napriek domácej liečbe, je závažné, opakuje sa, alebo ak sú prítomné iné príznaky, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Rovnako ak užívate lieky na riedenie krvi alebo máte diagnózovaný zdravotný stav, ktorý môže ovplyvniť zrážanie krvi, je potrebné konzultovať s lekárom.

Možnosti medicínskej intervencie:

 • Kauterizácia: Ak lekár identifikuje konkrétnu krvnú cievu ako príčinu krvácania, môže sa rozhodnúť pre kauterizáciu. Tento proces zahŕňa použitie chemikálie alebo elektrického prúdu na spálenie cievy a tým zastavenie krvácania.
 • Tamponáda nosa: Tento postup zahŕňa vloženie špeciálneho tampónu alebo gázy do nosa na zastavenie krvácania. Tampón môže byť nasiaknutý liekom, ktorý pomáha zrážať krv a zastavuje krvácanie.
 • Chirurgický zákrok: V zriedkavých prípadoch, keď iné metódy nezastavia krvácanie, môže byť potrebná operácia. Môže sa jednať o chirurgickú ligáciu (uzatvorenie) krvnej cievy, ktorá spôsobuje krvácanie.

Vždy sa obráťte na svojho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najlepší spôsob liečby pre vaše špecifické potreby a situáciu.

Prevencia

Aj keď nie všetky príčiny krvácania z nosa je možné predvídať alebo zabrániť, existujú stratégie, ktoré môžu pomôcť minimalizovať riziko:

Udržiavanie vlhkosti v nosovej dutine: Suchosť môže poškodiť nosovú sliznicu a spôsobiť krvácanie. Použitie nosových sprejov na báze soli alebo bežné používanie zvlhčovača vzduchu môže pomôcť udržiavať nosovú sliznicu vlhkú, obzvlášť počas suchších mesiacov.

Vyhýbanie sa podráždeniu nosa: Pokušenie škrabať alebo vyčistiť nos môže poškodiť nosové cievy a spôsobiť krvácanie. Snažte sa minimalizovať toto dráždenie a namiesto toho používajte mierne metódy na udržanie čistoty nosa, ako sú solené nosové spreje.

Zvládanie alergií: Alergie môžu spôsobiť podráždenie a zápal v nose, čo môže viesť k krvácaniu. Ak máte alergie, je dôležité správne ich zvládať a používať predpísané lieky podľa pokynov.

Zdravý životný štýl: Fajčenie a konzumácia alkoholu môžu poškodiť a vysušiť nosové cievy, čo zvyšuje riziko krvácania. Udržiavanie zdravého životného štýlu vrátane vyhýbania sa týmto nezdravým návykom môže pomôcť predchádzať krvácaniu z nosa.

Kontrola krvného tlaku: Vysoký krvný tlak môže zvýšiť riziko krvácania z nosa. Ak máte vysoký krvný tlak, je dôležité pravidelne ho monitorovať a udržiavať na zdravých hodnotách.

Opatrnosť pri užívaní liekov: Niektoré lieky, vrátane niektorých proti zrážaniu krvi a nesteroidových protizápalových liekov (NSAID), môžu zvýšiť riziko krvácania. Ak užívate takéto lieky, diskutujte so svojím lekárom o možných rizikách a stratégiách na ich minimalizáciu.

Ak sa vám často krváca z nosa, je dobré hovoriť o tom so svojím lekárom, aby ste zistili, či neexistuje nejaký podkladový zdravotný problém, ktorý by mohol vyžadovať liečbu.

Zhrnutie

Krvácanie z nosa, hoci môže byť nepohodlné a niekedy aj znepokojujúce, je vo väčšine prípadov neškodné a môže byť účinne liečené doma. Krvácanie môže byť spôsobené radom faktorov, vrátane suchosti v nose, traumatu, zápalových stavov, vysokého krvného tlaku, užívania niektorých liekov a iných systémových ochorení. Existujú dva hlavné typy krvácania – anteriórne (predné), ktoré je najčastejšie a zvyčajne menej vážne, a posteriórne (zadné), ktoré je menej časté, ale zvyčajne vážnejšie.

Diagnostika môže zahŕňať fyzické vyšetrenie, anamnézu a v niektorých prípadoch aj ďalšie testy. Prvou pomocou pri krvácaní z nosa je sedenie so sklonenou hlavou, zatlačenie na nos, dýchanie ústami a aplikácia chladného obkladu na nos. Ak tieto kroky nepomôžu alebo ak je krvácanie závažné, opakované alebo sprevádzané inými príznakmi, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Liečba závisí na príčine a závažnosti krvácania a môže zahŕňať domácu liečbu, medicínsku intervenciu ako je cauterizácia, tamponáda nosa alebo chirurgický zákrok. Na prevenciu krvácania z nosa môžu pomôcť také stratégie ako udržiavanie vlhkosti v nosovej dutine, vyhýbanie sa podráždeniu nosa, správne zvládanie alergií, udržiavanie zdravého životného štýlu, kontrola krvného tlaku a opatrnosť pri užívaní niektorých liekov. Ak máte časté krvácanie z nosa, mali by ste to konzultovať so svojím lekárom.

Referencie

Tu je niekoľko zdrojov, kde môžete nájsť ďalšie informácie o krvácaní z nosa:

 1. Mayo Clinic. (2023). Nosebleeds.
 2. National Health Service (NHS). (2023). Nosebleeds.
 3. MedlinePlus. (2023). Nosebleeds.
 4. WebMD. (2023). What Causes Nosebleeds?
 5. Cleveland Clinic. (2023). Nosebleeds.

Prosím, vždy sa obráťte na svojho zdravotníckeho poskytovateľa alebo lekára pre presné a aktuálne informácie týkajúce sa vášho zdravotného stavu.

Predchádzajúci príspevok Kruhy pod očami: Príčiny, liečba a prevencia
Ďalší príspevok Zápcha: Príčiny, liečba a prevencia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!