Depresie 8 príznakov

Depresie – 8 príznakov

Depresia, často označovaná aj ako major depressive disorder alebo klinická depresia, je závažné duševné zdravotné ochorenie charakterizované perzistentnými pocity smútku, stratu záujmu či radosť zo života, nízkou energiou a ďalšími symptómami, ktoré negatívne ovplyvňujú každodenný život jedinca.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa odhaduje, že depresia postihuje viac ako 264 miliónov ľudí na celom svete, čo ju radí medzi najrozšírenejšie duševné poruchy. Depresia môže viesť k závažným funkčným obmedzeniam v práci, v škole aj vo vzťahoch. Okrem toho predstavuje značnú globálnu záťaž pre systémy zdravotnej starostlivosti.

Tento článok sa zameriava na depresiu v jej mnohých formách a aspektoch. Preberieme príznaky a symptómy tejto poruchy, rôzne typy depresie, možné príčiny a rizikové faktory. Podrobne sa tiež pozrieme na diagnostiku a liečbu depresie. Nakoniec sa zamyslíme nad možnosťami podpory a zvládania depresie a spôsobmi jej prevencie.

V čase, keď je depresia tak globálne rozšírená, je dôležité porozumieť jej, aby sme mohli lepšie podporovať tých, ktorých táto choroba postihuje, a viesť otvorený dialóg o duševnom zdraví vo všeobecnosti.

Príznaky a symptómy

Depresia sa prejavuje cez množstvo rôznych symptómov, ktoré môžu byť fyzické, emočné a kognitívne.

Fyzické symptómy depresie môžu zahŕňať:

 • Únavu: Mnoho ľudí trpiacich depresiou často cíti výraznú únavu a nedostatok energie. Tento stav môže trvať po celý deň a nemusí sa zlepšiť ani po dostatočnom odpočinku.
 • Nespavosť alebo hypersomniu: Depresia môže spôsobiť problémy so spánkom. Niektorí ľudia môžu mať ťažkosti so zaspávaním alebo prebúdzajú sa uprostred noci. Iní zase môžu spať príliš dlho (hypersomnia).
 • Zmenu hmotnosti: Niektorí ľudia môžu pri depresii schudnúť alebo priberať, pretože dochádza k zmene chuti do jedla. Niekedy môže dôjsť k náhlemu poklesu alebo nárastu hmotnosti.

Emočné a psychologické symptómy depresie môžu zahŕňať:

 • Smútok: Chronické pocity smútku, plačlivosti a úzkosti sú bežnými príznakmi depresie.
 • Ztrátu záujmu o obľúbené aktivity: Depresia môže spôsobiť stratu záujmu alebo potešenia z aktivít, ktoré jedinec obvykle užíval – to môže zahŕňať záujmy, koníčky, stretávania s priateľmi, dokonca aj sexuálnu aktivitu.
 • Pocity bezcennosti alebo viny: Ľudia trpiaci depresiou často cítia silné pocity bezcennosti alebo viny a môžu sebakriticky prehodnocovať minulé chyby alebo chyby.

Kognitívne symptómy depresie môžu zahŕňať:

 • Problémy s koncentráciou: Môže byť ťažké sa sústrediť, rozhodovať alebo si pamätať veci pri depresii.
 • Myšlienky na smrť alebo samovraždu: Depresia často vyvoláva myšlienky na smrť alebo samovraždu. Ak má niekto takéto myšlienky, je dôležité okamžite vyhľadať odbornú pomoc.
Existuje niekoľko typov depresie každý s vlastnými špecifickými charakteristikami a príznakmi
Existuje niekoľko typov depresie každý s vlastnými špecifickými charakteristikami a príznakmi

Typy depresie

Existuje niekoľko typov depresie, každý s vlastnými špecifickými charakteristikami a príznakmi.

 1. Major Depressive Disorder (MDD): Toto je najčastejšie a najznámejšie formy depresie. MDD je charakterizovaný perzistentnými pocity smútku, stratu záujmu či radosť zo života a ďalšími príznakmi, ktoré negatívne ovplyvňujú každodenný život jedinca. Aby bola diagnóza MDD stanovená, symptómy musia trvať najmenej dve týždne.
 2. Persistent Depressive Disorder (Dysthymia): Táto forma depresie je menej intenzívna, ale trvá dlhšie – najmenej dva roky. Osoby s dystýmiou môžu mať ťažkosti pri fungovaní v každodennom živote, hoci sa môžu zdáť, že sa držia “v pohode”.
 3. Bipolárna porucha: Bipolárna porucha, niekedy nazývaná tiež manická depresia, je charakterizovaná cyklami depresie a manie (obdobie extrémnej eufórie a energie). Manické a depresívne obdobia môžu trvať týždne alebo mesiace.
 4. Sezónna afektívna porucha (SAD): Táto forma depresie je spojená s ročnými obdobiami, najčastejšie nastáva počas jesenných a zimných mesiacov. Príznaky zahŕňajú apatiu, nadmernú chuť do jedla, hypersomniu a častú potrebu byť sám.
 5. Postpartum depresia: Táto forma depresie postihuje niektoré ženy po pôrode. Príznaky zahŕňajú smútok, úzkosť a vyčerpanosť, ktoré môžu komplikovať starostlivosť o novorodenca.
 6. Atypická depresia: Atypická depresia sa líši od ostatných foriem depresie tým, že ľudia môžu zažiť krátke obdobia zlepšených nálad v reakcii na pozitívne udalosti. Príznaky atypickej depresie zahŕňajú zvýšenú chuť do jedla alebo spánku, pocit ťažkosti v končatinách a citlivosť na zamietnutie.

Rozpoznanie typu depresie je kľúčové pre efektívnu liečbu. Ak máte podozrenie, že trpíte depresiou, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

Príčiny a rizikové faktory

Depresia je komplexný stav, ktorý je často výsledkom kombinácie rôznych faktorov. Tieto môžu zahŕňať genetiku, psychologické a osobnostné charakteristiky, sociálne a environmentálne faktory, a lekárske a zdravotné problémy.

 1. Genetika a rodinná história: Depresia má silnú genetickú komponentu. Ak má niekto v rodine históriu depresie (napr. rodič alebo súrodenec), jeho riziko vývoja depresie je zvýšené. Výskum tiež naznačuje, že existujú konkrétne génové varianty, ktoré môžu zvyšovať náchylnosť k depresii.
 2. Psychologické a osobnostné faktory: Určité osobnostné rysy a psychologické faktory môžu zvýšiť riziko vývoja depresie. Toto môže zahŕňať nízke sebavedomie, tendenciu k pesimizmu, vysokú sebakritičnosť, a zraniteľnosť voči stresu.
 3. Sociálne a environmentálne faktory: Životné udalosti, ako sú zlomené vzťahy, strata práce, finančné problémy, alebo smrť blízkej osoby, môžu spôsobiť alebo prispieť k vývoju depresie. Chronický stres, napríklad v dôsledku sociálnej izolácie alebo dlhodobej šikanovania, tiež môže viesť k depresii.
 4. Lekárske a zdravotné problémy: Určité zdravotné stavy a lekárske problémy, vrátane chronických chorôb, ako sú kardiovaskulárne ochorenia alebo diabetes, neurologické stavy, ako je Parkinsonova choroba, alebo endokrinné poruchy, ako je hypotyreóza, môžu prispieť k vývoju depresie. Užívanie určitých liekov alebo drog tiež môže zvýšiť riziko depresie.

Je dôležité pripomenúť, že tieto faktory sa môžu navzájom kombinovať a vzájomne sa ovplyvňovať, a tak zvyšovať riziko vzniku depresie. Ak máte podozrenie, že trpíte depresiou, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

Diagnostika depresie

Diagnostikovanie depresie je komplexný proces, ktorý zahŕňa zhromažďovanie podrobných informácií o príznakoch, histórii symptómov, rodinnej anamnéze a celkovom zdravotnom stave jednotlivca. Tu je niekoľko kľúčových prvkov tohto procesu:

 1. Kritéria podľa DSM-5: Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch (DSM-5) je hlavným zdrojom, ktorý používajú zdravotnícki odborníci na určenie diagnózy depresie. Podľa DSM-5 musí osoba na diagnostikovanie Major Depressive Disorder (MDD) zažívať najmenej päť z deviatich uvedených príznakov počas najmenej dvojtýždňového obdobia, a jeden z týchto príznakov musí byť buď depresívna nálada alebo strata záujmu alebo potešenia z aktivít.
 2. Metódy a nástroje pre diagnostiku: Existujú rôzne nástroje a metódy, ktoré môžu byť použité na diagnostikovanie depresie. Medzi tieto patrí klinické rozhovory, sebahodnotiace dotazníky a špeciálne psychologické testy. Vo všeobecnosti sú tieto nástroje navrhnuté tak, aby zdravotníckym odborníkom pomohli určiť, či osoba spĺňa kritériá DSM-5 pre depresiu.
 3. Dôležitosť komplexného vyšetrenia: Pri diagnostike depresie je dôležité vykonať komplexné vyšetrenie, aby sa vylúčili iné možné príčiny symptómov. To môže zahŕňať fyzické vyšetrenie, laboratórne testy a dôkladné zhodnotenie duševného zdravia. Napríklad, niektoré zdravotné stavy, ako sú hypotyreóza alebo vitamínová deficiencia, môžu spôsobiť symptómy, ktoré sa podobajú na depresiu, a preto je dôležité ich vylúčiť.

Ak máte podozrenie, že trpíte depresiou, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Existujú účinné liečby a stratégie, ktoré vám môžu pomôcť cítiť sa lepšie a zvládnuť svoje symptómy.

Antidepresíva sú lieky ktoré môžu pomôcť zmierniť príznaky depresie tým že ovplyvňujú chemické látky v mozgu nazývané neurotransmitery
Antidepresíva sú lieky ktoré môžu pomôcť zmierniť príznaky depresie tým že ovplyvňujú chemické látky v mozgu nazývané neurotransmitery

Liečba depresie

Liečba depresie sa obvykle skladá z kombinácie psychoterapie, farmakoterapie a iných prístupov. Tieto metódy môžu byť prispôsobené individuálnym potrebám a situácii pacienta.

 1. Psychoterapia: Táto metóda sa často používa na liečbu depresie a zahŕňa rôzne formy terapie.
  • Kognitívno-behaviorálna terapia (CBT): Táto forma terapie sa zameriava na učenie pacientov, ako identifikovať a zvládať deštruktívne myslenkové vzorce, ktoré môžu prispievať k depresii.
  • Interpersonálna terapia (IPT): IPT sa zameriava na zlepšenie vzťahových problémov, ktoré môžu prispievať k depresii.
  • Psychodynamická terapia: Táto forma terapia sa sústreďuje na odhaľovanie nevedomých konfliktov, ktoré môžu ovplyvňovať emocionálne problémy, ako je depresia.
 2. Farmakoterapia (antidepresíva): Antidepresíva sú lieky, ktoré môžu pomôcť zmierniť príznaky depresie tým, že ovplyvňujú chemické látky v mozgu nazývané neurotransmitery. Existuje mnoho druhov antidepresív a lekár môže predpísať konkrétny liek alebo kombináciu liekov v závislosti od príznakov a zdravotného stavu pacienta.
 3. Alternatívne a doplňujúce prístupy: Okrem tradičnej liečby môžu byť účinné aj iné prístupy, ako je fyzická aktivita, meditácia alebo svetelná terapia. Tieto metódy môžu pomôcť zmierniť príznaky depresie a zlepšiť kvalitu života.
 4. Možnosti pri ťažkej depresii: V prípade, že konvenčné metódy liečby nie sú účinné, existujú iné možnosti, ako je elektrokonvulzívna terapia (ECT) alebo transkraniálna magnetická stimulácia (TMS). ECT a TMS sú procedúry, ktoré ovplyvňujú elektrickú aktivitu v mozgu a môžu byť účinné pri liečbe ťažkej depresie.

Je dôležité pripomenúť, že všetky tieto možnosti liečby by mali byť preskúmané a diskutované s kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom, aby sa zabezpečilo, že liečba je primeraná a bezpečná pre každého jednotlivca.

Podpora a zvládanie depresie

Zvládanie depresie môže byť náročné, ale existujú stratégie a zdroje, ktoré môžu pomôcť. Tieto môžu zahŕňať samopomoc, podporu od rodiny a priateľov, skupinovú terapiu a odborné zdroje a organizácie.

 1. Samopomoc a stratégie zvládania: Existuje mnoho stratégií, ktoré môžete vyskúšať na zvládanie symptómov depresie. Medzi tieto patrí udržiavanie zdravého životného štýlu, pravidelná fyzická aktivita, meditácia a udržiavanie denníka. Taktiež je dôležité udržiavať rutinu, zabezpečiť dostatočný odpočinok a stravu a vyhnúť sa alkoholu a drogám, ktoré môžu zhoršiť symptómy depresie.
 2. Podpora od rodiny a priateľov: Rodina a priatelia môžu poskytnúť dôležitú emocionálnu podporu počas procesu liečby depresie. Môžu byť tam, aby vás počúvali, ponúkali povzbudzujúce slová alebo pomohli s praktickými vecami, ako je napríklad doprovod na lekárske návštevy.
 3. Skupinová podpora a terapia: Skupinová terapia alebo skupiny pre podporu môžu byť veľmi účinné pri liečbe depresie. Umožňujú ľuďom vymieňať si skúsenosti, učiť sa od ostatných, ktorí prešli podobnými skúsenosťami, a cítiť sa menej osamotení.
 4. Rôzne zdroje a organizácie pre podporu ľudí s depresiou: Existuje mnoho organizácií a online zdrojov, ktoré poskytujú informácie, podporu a nástroje pre ľudí, ktorí trpia depresiou. Tieto zdroje môžu poskytnúť dôležité informácie o depresii, stratégiách zvládania, liečebných možnostiach a ako vyhľadať odbornú pomoc.

Depresia je vážny stav, ale s primeranou liečbou a podporou je možné ho úspešne zvládnuť. Ak máte podozrenie, že trpíte depresiou, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

Prevencia depresie

Aj keď nie je možné úplne zabrániť všetkým prípadom depresie, existujú stratégie, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko jej výskytu alebo zmierniť jej závažnosť. Tieto stratégie môžu zahŕňať udržiavanie zdravého životného štýlu, rozvoj zvládacích stratégií a dovedností, a včasné rozpoznanie a reakcia na príznaky depresie.

 1. Udržiavanie zdravého životného štýlu: Zdravý životný štýl je kľúčovým faktorom pri prevencii depresie. To zahŕňa pravidelnú fyzickú aktivitu, zdravú stravu, dostatok spánku a vyhýbanie sa škodlivým látkam, ako je alkohol a drogy.
 2. Rozvoj zvládacích stratégií a dovedností: Učenie sa efektívnych stratégií zvládania môže pomôcť zvládnuť stres a iné negatívne emócie, ktoré môžu prispieť k depresii. To môže zahŕňať stratégie, ako je meditácia, relaxačné techniky, a techniky sebariadenia.
 3. Znamenie a včasné rozpoznanie symptómov: Včasné rozpoznanie a liečba depresie môže zabrániť jej zhoršeniu. Ak začnete pociťovať príznaky depresie, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr. To môže znamenať dôverovanie sa blízkej osobe, oslovenie zdravotníckeho odborníka alebo kontaktovanie dôveryhodnej podpornej služby alebo organizácie.

Pamätajte, že prevencia depresie je dlhodobý proces, ktorý zahŕňa starostlivosť o seba a učenie sa nových zvládacích stratégií. Je dôležité byť trpezlivý so sebou a pamätať na to, že je v poriadku vyhľadať pomoc, keď to potrebujete.

Nízke hladiny vitamínu D sú často spojené s depresiou
Nízke hladiny vitamínu D sú často spojené s depresiou

Doplnky stravy na zmiernenie depresie

Niektoré štúdie naznačujú, že určité doplnky stravy môžu pomôcť pri liečbe depresie. Je však dôležité poznamenať, že doplnky stravy by mali byť používané ako doplnok k tradičnej liečbe depresie, nie ako jej náhrada. Ak uvažujete o použití doplnkov stravy na liečbu depresie, mali by ste o tom vždy hovoriť so svojím lekárom alebo iným odborníkom na zdravotnícku starostlivosť. Tu je niekoľko doplnkov stravy, ktoré sa často skúmajú v súvislosti s depresiou:

 1. Omega-3 mastné kyseliny: Omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa často nachádzajú v rybách a rybom oleji, sa v niektorých štúdiách ukázali ako účinné pri liečbe depresie.
 2. Vitamín D: Nízke hladiny vitamínu D sú často spojené s depresiou. Doplnenie vitamínu D môže byť užitočné, najmä v zimných mesiacoch alebo pre ľudí, ktorí trávia veľa času v interiéri.
 3. B-vitamíny: Niektoré štúdie naznačujú, že doplnky s vitamínmi B, ako je B12 a folát, môžu pomôcť zmierniť symptómy depresie.
 4. Magnézium: Niektoré výskumy naznačujú, že magnézium môže byť účinné pri liečbe depresie, ale je potrebné viac výskumu na potvrdenie týchto nálezov.
 5. Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum): Toto rastlinné doplnok je v Európe bežne používaný na liečbu miernej až strednej depresie. Avšak jeho účinnosť a bezpečnosť potrebujú ďalší výskum a môže interagovať s niektorými liekmi, vrátane antidepresív.
 6. SAM-e (S-adenosylmethionine): Táto látka, ktorá sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele, sa ukázala ako účinná pri liečbe depresie v niektorých štúdiách, ale je potrebný ďalší výskum.
 7. Probiotiká: Niektoré výskumy naznačujú, že probiotiká môžu pomôcť zlepšiť duševné zdravie tým, že podporujú zdravú črevnú mikroflóru.

Ešte raz, je dôležité zdôrazniť, že tieto doplnky by mali byť vždy používané pod dohľadom zdravotníckeho odborníka a nikdy by nemali nahradiť tradičnú liečbu depresie.

Záver

Depresia je vážny duševný zdravotný problém, ktorý ovplyvňuje milióny ľudí po celom svete. Pri správnom zaobchádzaní a liečbe môže byť depresia úspešne zvládnutá.

Kľúčové body tohto článku zahŕňajú:

 • Depresia sa prejavuje mnohými fyzickými, emocionálnymi a kognitívnymi symptómami, ako sú únavu, smútok a problémy s koncentráciou.
 • Existuje niekoľko typov depresie, vrátane Major Depressive Disorder (MDD), Persistent Depressive Disorder (Dysthymia), Bipolárnej poruchy a Sezónnej afektívnej poruchy (SAD).
 • Príčiny depresie sú komplexné a zahŕňajú genetiku, psychologické faktory, sociálne a environmentálne faktory, ako aj lekárske a zdravotné problémy.
 • Diagnostika depresie zahŕňa kritériá podľa DSM-5 a komplexné lekárske vyšetrenie.
 • Liečba depresie zahŕňa psychoterapiu, farmakoterapiu, alternatívne prístupy a v prípade ťažkej depresie aj možnosti, ako je elektrokonvulzívna terapia.
 • Podpora a zvládanie depresie sú kľúčové a môžu zahŕňať samopomoc, rodinnú a priateľskú podporu, skupinovú terapiu a odborné zdroje a organizácie.
 • Prevencia depresie zahŕňa udržiavanie zdravého životného štýlu, rozvoj zvládacích stratégií a dovedností a včasné rozpoznanie a reakcia na symptómy depresie.

Depresia môže byť obrovskou výzvou pre tých, ktorí s ňou žijú, a pre ich blízkych. Avšak s primeranou liečbou, podporou a strategiami zvládania je možné prekonávať tieto výzvy a žiť plnohodnotný život. Nezabúdajte, že vždy je v poriadku vyhľadať pomoc, a že nikdy nie ste sami v tomto boji.

Referencie

Predchádzajúci príspevok Bolesť hrdla - 5 tipov na liečbu
Ďalší príspevok Karpálny tunel: Príčiny, príznaky a liečba

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!