Demencia Ako Rozpoznať Liečiť A Starostlivo Sa O Ňu Starať

Demencia – 7 rád na prevenciu

Demencia je obecný termín používaný na opis širokého spektra symptómov súvisiacich s poklesom kognitívnych funkcií, čo je dostatočne vážne na to, aby ovplyvnilo schopnosť človeka vykonávať každodenné činnosti. Je to stav, ktorý významne ovplyvňuje kvalitu života jednotlivcov, ktorí ňou trpia, a tiež ich rodín a opatrovateľov.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je demencia jedným z hlavných príčin závislosti a znevýhodnenia medzi staršími ľuďmi na celom svete. Približne 50 miliónov ľudí na celom svete má demenciu, a každý rok je diagnostikovaných približne 10 miliónov nových prípadov.

Demencia je často nesprávne chápaná ako neoddeliteľná súčasť starnutia, ale v skutočnosti je to spôsobené rôznymi chorobami a poruchami, vrátane Alzheimerovej choroby, vaskulárnej demencie a ďalších. Napriek tomu, že niektoré formy demencie sú častejšie u starších ľudí, nie je to normálna súčasť starnutia.

Choroby spôsobujúce demenciu postupne poškodzujú neuróny (nervové bunky) v mozgu, čo vedie k poklesu kognitívnych funkcií, ako je pamäť, orientácia, jazykové schopnosti, úsudok a správanie. Tieto zmeny môžu výrazne ovplyvniť schopnosť jednotlivca žiť nezávislý život a môžu tiež ovplyvniť ich emocionálny stav a správanie.

Tento článok poskytne prehľad o rôznych typoch demencie, ich príznakoch, diagnostike a liečbe, ako aj podpore dostupnej pre tých, ktorí sú postihnutí touto chorobou a ich rodiny. Cieľom je zlepšiť porozumenie demencie a pomôcť tým, ktorí sa s ňou stretávajú, aby si vedeli vybrať najlepšie možné stratégie liečby a starostlivosti.

Typy demencie

Demencia je syndróm, nie jedna konkrétna choroba. Existuje niekoľko typov demencie, ktoré sa líšia príčinou, príznakmi, priebehom a liečbou. Nasledujú sú najčastejšie typy:

 • Alzheimerova choroba: Tento typ demencie je najbežnejší a predstavuje 60-80% prípadov. Príznaky sa zvyčajne postupne zhoršujú počas niekoľkých rokov. Počiatočné príznaky zvyčajne zahŕňajú problémy s pamäťou krátkodobých udalostí. Alzheimerova choroba je charakterizovaná akumuláciou beta-amyloidových plakov a neurofibrilárnych zhlukov proteínu tau v mozgu.
 • Vaskulárna demencia: Toto je druhý najčastejší typ demencie a je spôsobená problémami s dodávkou krvi do mozgu, čo vedie k poškodeniu a smrti mozgových buniek. To môže byť výsledkom udalostí, ako sú mŕtvica alebo chronické problémy s krvným obehom. Príznaky sa môžu objaviť náhle po mŕtvici alebo postupne s postupujúcim zhoršovaním krvného obehu.
 • Lewyho telieskovej demencie (LBD): Táto forma demencie je spojená s abnormálnymi zhlukmi proteínu (Lewyho telieska) v rôznych častiach mozgu. LBD môže viesť k širokej škále symptómov vrátane problémov s pamäťou, motorických problémov a problémov so spánkom. Môže tiež spôsobiť vizuálne halucinácie a rýchle zmeny nálady.
 • Frontotemporálna demencia: Tento typ demencie je spojený s poškodením frontálnych a/alebo temporálnych lalokov mozgu. Príznaky sa môžu líšiť v závislosti od presnej oblasti mozgu, ktorá je postihnutá, ale často zahŕňajú zmeny v správaní, problémy s jazykom a emocionálne problémy.

Existujú aj ďalšie menej časté typy demencie, vrátane Parkinsonovej choroby, demencie s viacnásobnými infarktmi a progresívnej supranukleárnej paralýzy. Každý typ má unikátne charakteristiky, a preto je dôležité získať správnu diagnózu, aby bola liečba a podpora čo najúčinnejšie.

Príznaky a prejavy demencie

Demencia sa prejavuje mnohými symptómami a prejavmi, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho typu demencie a jednotlivca. Medzi najčastejšie príznaky a prejavy demencie patria:

 • Problémy s pamäťou: Najznámejším príznakom demencie je strata pamäti. Najskôr sú postihnuté krátkodobé pamäťové schopnosti, ako je neschopnosť si zapamätať nedávne udalosti alebo informácie, zatiaľ čo dlhodobá pamäť ostáva nedotknutá. S progresiou choroby sa môže pamäť ďalej zhoršiť.
 • Problémy s komunikáciou a jazykom: Osoby trpiace demenciou môžu mať problémy so slovnou i písomnou komunikáciou. Môže sa prejaviť ako neschopnosť nájsť správne slovo, problémy s porozumením tomu, čo iní hovoria, alebo problémy s čítaním a písaním.
 • Problémy s riešením problémov a plánovaním: Demencia môže ovplyvniť schopnosť jednotlivca riešiť problémy a plánovať. To môže byť napríklad neschopnosť sledovať recept na varenie alebo problémy s ovládaním finančných záležitostí.
 • Zmätenosť a dezorientácia: Osoby trpiace demenciou sa môžu stať zmätené, zabudnúť na dátumy alebo dokonca na to, kde sú, čo môže viesť k strateniu sa na známych miestach.
 • Zmeny v správaní a osobnosti: Môže dôjsť k náhlym a nevysvetliteľným zmenám v správaní a osobnosti, ako je úzkosť, podráždenosť, apatia alebo depresia. Môžu sa tiež vyskytnúť fyzické symptómy, ako je zvýšená únava a strata energie.
 • Problémy s motorickými schopnosťami: V niektorých prípadoch môže demencia viesť k problémom s motorikou, ako je chôdza alebo koordinácia.

Je dôležité si uvedomiť, že všetky tieto príznaky môžu byť súčasťou normálneho starnutia alebo môžu byť spojené s inými zdravotnými stavmi. Ak si však všimnete u seba alebo u svojho blízkeho niekoľko z týchto príznakov a máte pocit, že sa zhoršujú, mali by ste sa poradiť so zdravotníckym odborníkom. Skorá diagnóza môže pomôcť pri manažmente symptómov a zlepšiť kvalitu života.

Diagnostika demencie

Diagnostikovanie demencie môže byť zložité, pretože je dôležité vylúčiť iné možné príčiny symptómov. Proces diagnostiky sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej situácie, ale zvyčajne zahŕňa niekoľko krokov:

 1. Lekárska anamnéza a fyzické vyšetrenie: Lekár sa bude chcieť dozvedieť čo najviac o symptómoch pacienta, vrátane toho, kedy sa začali, ako sa vyvíjajú a ako ovplyvňujú každodenný život pacienta. Fyzické vyšetrenie môže pomôcť vylúčiť iné možné príčiny symptómov.

 2. Kognitívne a neuropsychologické testy: Tieto testy sú navrhnuté tak, aby posúdili kognitívne schopnosti pacienta, ako je pamäť, pozornosť, orientácia v čase a priestore, jazykové schopnosti a riešenie problémov. Tieto testy pomáhajú určiť, či sú kognitívne schopnosti pacienta ovplyvnené a ako sú postihnuté.

 3. Laboratórne testy: Môžu byť vykonané krvné testy alebo iné laboratórne testy na vylúčenie iných možných príčin symptómov, ako sú problémy s štítnou žľazou, vitamínové nedostatky alebo infekcie.

 4. Snímkovanie mozgu: Metódy ako počítačová tomografia (CT) alebo magnetická rezonancia (MRI) môžu byť použité na posúdenie štruktúry mozgu a identifikáciu akejkoľvek abnormality, ktoré by mohli vysvetľovať symptómy.

 5. Psychiatrické vyšetrenie: Toto môže byť dôležité pre identifikáciu príznakov depresie, úzkosti alebo iných duševných zdravotných problémov, ktoré môžu sprevádzať demenciu alebo môžu byť zamieňané za demenciu.

Diagnostika demencie je dôležitá nielen pre potvrdenie diagnózy, ale aj pre stanovenie konkrétneho typu demencie, čo môže ovplyvniť liečbu a manažment stavu. Skorá diagnóza môže tiež poskytnúť pacientovi a jeho rodine viac času na plánovanie a rozhodovanie o budúcej starostlivosti.

Liečba a manažment demencie

V súčasnosti neexistuje liek, ktorý by mohol vyliečiť demenciu alebo zastaviť jej progresiu. Avšak existuje mnoho prístupov k liečbe a manažmentu, ktoré môžu pomôcť zmierniť niektoré symptómy, spomaliť progresiu choroby a zlepšiť kvalitu života pre jednotlivcov s demenciou a ich rodiny.

 1. Farmakologická liečba: Existujú lieky, ktoré môžu pomôcť zmierniť niektoré symptómy demencie alebo spomaliť jej progresiu. Medzi tieto patrí inhibítory cholinesterázy pre Alzheimerovu chorobu, lieky na zlepšenie prekrvenia mozgu pre vaskulárnu demenciu, alebo lieky na kontrolu symptómov, ako sú agitácia, úzkosť alebo halucinácie.

 2. Nefarmakologická liečba: Sú to intervencie, ktoré nezahŕňajú lieky. Medzi ne patrí terapia aktivity, terapia pamäti, hudobná terapia, fyzioterapia, okupácia terapia, medziďalšie. Tieto terapie môžu pomôcť zlepšiť fyzické a psychické zdravie, zlepšiť komunikačné schopnosti a zvýšiť pocit sebahodnoty a sebaúcty.

 3. Podpora a ošetrovanie: Je dôležité, aby jednotlivci s demenciou a ich rodiny mali prístup k adekvátnej podpore a starostlivosti. To môže zahŕňať výučbu techník na zvládanie stresu, poskytovanie informácií a poradenstva o manažmente choroby, prístup k sociálnym službám a podpora pri plánovaní budúcej starostlivosti.

 4. Zdravý životný štýl: Udržiavanie zdravého životného štýlu môže pomôcť spomaliť progresiu demencie a zlepšiť celkové zdravie a pohodu. To zahŕňa vyváženú stravu, pravidelnú fyzickú aktivitu, dostatok spánku, sociálne interakcie a zvládanie stresu.

Je dôležité zdôrazniť, že liečba a manažment demencie je individuálny a závisí na konkrétnom type demencie, stupni jej progresie, celkovom zdravotnom stave jednotlivca a jeho potrebách a preferenciách. To by malo byť vždy diskutované s lekárom alebo iným zdravotníckym odborníkom.

Podpora pre osoby trpiace demenciou a ich rodiny

Demencia môže mať hlboký vplyv nielen na jednotlivca, ktorý s ňou žije, ale aj na jeho rodinu a starostlivých opatrovateľov. Výzva pre tých, ktorí sa starajú o ľudí s demenciou, je často emocionálne a fyzicky náročná. Tu je niekoľko zdrojov podpory a stratégií, ktoré môžu pomôcť:

 1. Odborné poradenstvo a vzdelávanie: Porozumieť demencii, jej príznakom a priebehu môže pomôcť rodinám lepšie sa vyrovnať so situáciou. Mnoho organizácií a zdravotníckych stredísk ponúka vzdelávacie programy a materiály pre pacientov s demenciou a ich rodiny. Tieto zdroje môžu pomôcť vysvetliť, čo očakávať, a poskytnúť praktické tipy a stratégie na zvládanie výziev.
 2. Podporné skupiny: Skupiny pre podporu demencie môžu byť mimoriadne užitočné. Poskytujú bezpečné miesto, kde môžu rodiny a opatrovatelia zdieľať svoje skúsenosti, naučiť sa od ostatných v podobnej situácii a získať emocionálnu podporu. Tieto skupiny môžu byť k dispozícii osobne, alebo online.
 3. Respite Care (odľahčovacia starostlivosť): Starostlivosť o niekoho s demenciou môže byť vyčerpávajúca. Respite care poskytuje dočasné ošetrovanie pre ľudí s demenciou, čo dáva opatrovateľom príležitosť odpočívať a regenerovať sa. To môže byť poskytnuté v domácnosti pacienta, v komunitnom stredisku alebo v rezidenčnom zariadení.
 4. Profesionálne ošetrovateľské služby: Profesionálne ošetrovateľské služby môžu pomôcť zvládnuť nároky na starostlivosť o demenciu. Môžu poskytnúť služby ako pomoc s osobnou starostlivosťou, prípravou jedál, liekmi, a inými každodennými úlohami.
 5. Psychologické a psychoterapeutické služby: Demencia môže byť emocionálne vyčerpávajúca pre jednotlivca aj pre jeho rodinu. Psychologické a psychoterapeutické služby môžu poskytnúť potrebné nástroje a stratégie na zvládanie stresu, strachu a iných emocionálnych výziev spojených s demenciou.

Je dôležité pamätať na to, že nie ste sami. Existujú služby a zdroje, ktoré môžu pomôcť. Vždy sa obráťte na svojho zdravotníckeho poskytovateľa alebo miestnu komunitnú organizáciu pre viac informácií a podporu.

Prevencia demencie

Kým niektoré faktory rizika pre demenciu, ako je vek alebo genetika, nie sú ovplyvniteľné, existujú stratégie životného štýlu, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko demencie. Tieto stratégie sú založené na zdravom životnom štýle a súčasne môžu prispieť k prevencii iných chronických ochorení, ako sú srdcovocievne choroby alebo diabetes.

 1. Udržiavajte zdravú stravu: Diéta bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné produkty, bielkoviny z rýb a mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku môže prispieť k celkovému zdraviu mozgu.
 2. Pravidelná fyzická aktivita: Pravidelné cvičenie môže zlepšiť krvný obeh a zdravie srdca a ciev, čo je kľúčové pre zdravý mozog. Odporúča sa aspoň 150 minút miernej intenzity aeróbnej aktivity týždenne.
 3. Nezabudnite na mentálnu aktivitu: Aktivity, ktoré stimulujú myseľ, môžu pomôcť udržať zdravý mozog. Medzi tieto aktivity patrí čítanie, riešenie krížoviek, hranie pamäťových hier alebo učenie sa nových zručností alebo jazykov.
 4. Sociálne interakcie: Sociálne kontakty a interakcie sú dôležité pre duševné zdravie a môžu pomôcť predchádzať demencii.
 5. Kontrola zdravotných problémov: Chronické zdravotné problémy, ako je vysoký krvný tlak, cholesterol, diabetes alebo obezita, môžu zvýšiť riziko demencie. Je dôležité tieto podmienky riadne kontrolovať a liečiť.
 6. Obmedzte konzumáciu alkoholu a nefajčite: Nadmerné pitie a fajčenie môžu zvýšiť riziko demencie. Ak fajčíte, urobte kroky na to, aby ste prestali, a ak pijete alkohol, robte to s mierou.
 7. Spánok: Nedostatok alebo nízka kvalita spánku môže prispieť k problémom s pamäťou a myšlienkami, a na dlhú dobu zvýšiť riziko demencie.

Tieto stratégie sú založené na všeobecne akceptovaných odporúčaniach pre zdravý životný štýl a môžu pomôcť zlepšiť celkové zdravie aj zdravie vášho mozgu. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa demencie alebo zdravého životného štýlu, je dôležité konzultovať to so svojím lekárom.

Záver

Demencia je komplexné ochorenie, ktoré ovplyvňuje milióny ľudí na celom svete. Zatiaľ čo niektoré faktory rizika, ako je vek a genetika, nie sú ovplyvniteľné, existujú stratégie, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko vzniku demencie a zlepšiť kvalitu života tých, ktorí s ňou žijú.

Rozpoznanie príznakov demencie, včasná diagnostika a správne manažment sú kľúčové pre podporu jednotlivcov s demenciou a ich rodín. Existuje mnoho zdrojov, vrátane odborného poradenstva, vzdelávacích programov, podporných skupín a ošetrovateľských služieb, ktoré môžu poskytnúť neoceniteľnú podporu.

Na záver je dôležité zdôrazniť, že aj keď súčasná liečba demencie nemôže chorobu vyliečiť, existujú stratégie a terapie, ktoré môžu pomôcť zmierniť symptómy, spomaliť jej progresiu a zlepšiť kvalitu života.

Kľúčom je komunikácia s lekármi a inými zdravotníckymi odborníkmi, aby sa zabezpečilo, že jednotlivci s demenciou a ich rodiny dostávajú najlepšiu možnú starostlivosť a podporu. Každý človek s demenciou má jedinečné potreby a výzvy, a správna podpora môže urobiť veľký rozdiel v ich živote.

Predchádzajúci príspevok Ochrana očí: Ako sa starať o svoj zrak
Ďalší príspevok Ako zaspať rýchlo a kvalitne - 11 super tikov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!