Búšenie srdca pri ležaní čo to znamená

Búšenie srdca pri ležaní: čo to znamená?

Búšenie srdca pri ležaní je fenomén, pri ktorom jednotlivec vníma zvýšené pulzovanie alebo búšenie srdca, najmä počas pokojového stavu v ležacej polohe. Tento pocit môže byť pre niektorých ľudí nepríjemný a môže vyvolať obavy o ich zdravotný stav.

Stav, keď jedinec vníma búšenie srdca pri ležaní, môže mať rôzne príčiny a môže byť spojený s rôznymi zdravotnými stavmi. Preto je dôležité porozumieť tomuto fenoménu a jeho možným dôsledkom pre zdravie jednotlivca.

Búšenie srdca pri ležaní môže mať vplyv na kvalitu spánku a odpočinku, a tým aj na celkovú pohodu jednotlivca. Okrem toho môže byť príznakom rôznych patologických stavov srdca a ciev, ktoré by mali byť diagnostikované a liečené, aby sa minimalizovali možné komplikácie a zlepšilo sa zdravie.

Porozumenie búšenia srdca pri ležaní a jeho vplyvu na zdravie je dôležité pre jednotlivcov, ktorí trpia týmto javom, a pre lekárov, ktorí sa zaoberajú diagnostikou a liečbou srdcových ochorení.

Anatómia a fyziológia srdca

Štruktúra srdca

Srdce je svalový orgán umiestnený v hrudnej dutine za hrudnou kosťou. Má kužeľovitý tvar a je veľkosti hrsteňa uzavretého pästi. Skladá sa z niekoľkých základných častí:

 1. Perikard – vonkajšia obalová vrstva srdca, ktorá ho chráni a udržuje na správnom mieste.

 2. Myokard – stredná vrstva srdca tvorená svalovinou. Táto vrstva je zodpovedná za sťah srdcového svalu, čo umožňuje pumpovanie krvi.

 3. Endokard – vnútorná vrstva srdca, ktorá obklopuje srdcové dutiny a zabezpečuje hladký priebeh krvi.

Srdce sa skladá z štyroch dutín: pravá predsieň, pravá komora, ľavá predsieň a ľavá komora. Tieto dutiny sú oddelené chlopňami, ktoré umožňujú správny prietok krvi a zabraňujú spätnému prietoku.

Fyziologické funkcie srdca

Srdce má dôležité funkcie v organizme a zabezpečuje nepretržité čerpanie krvi a okysličovanie tkanív. Hlavné fyziologické funkcie srdca zahŕňajú:

 1. Pumpovanie krvi – Srdce pumpuje krv cez cievy do celého tela, aby zabezpečilo dodávku kyslíka a živín do tkanív.

 2. Rýchlosť a rytmus – Srdce udržuje vhodnú rýchlosť a rytmus srdcových sťahov, čo zabezpečuje efektívne a koordinované čerpanie krvi.

 3. Regulácia krvného tlaku – Srdce pomáha udržiavať optimálny krvný tlak v organizme, čím prispieva k správnemu fungovaniu krvného obehu.

 4. Distribúcia živín a hormónov – Srdce dodáva živiny a hormóny do tkanív a orgánov prostredníctvom cievnej siete.

Štruktúra a fyziológia srdca sú základom jeho funkcie ako centrálneho orgánu krvného obehu. Je dôležité udržiavať srdce zdravé a starostlivo sledovať jeho fyziologické funkcie pre optimálne zdravie a fungovanie organizmu.

Srdce je svalový orgán umiestnený v hrudnej dutine za hrudnou kosťou
Srdce je svalový orgán umiestnený v hrudnej dutine za hrudnou kosťou

Mechanizmus búšenia srdca pri ležaní

Súvislosť medzi polohou tela a búšením srdca

Poloha tela môže mať vplyv na vnímanie búšenia srdca. Keď sme v ležacej polohe, srdce môže byť bližšie k povrchu hrudníka a tkanivá okolo srdca môžu byť menej napäté. To umožňuje jednotlivcom lepšie vnímať búšenie srdca a byť viac vedomí srdcových sťahov.

Vplyv gravitácie na krvný obeh a srdcovú činnosť

Gravitácia má tiež vplyv na krvný obeh a srdcovú činnosť. Keď sme v ležacej polohe, gravitácia pôsobí rovnomerne na celé telo, čo môže uľahčiť návrat krvi späť do srdca. To môže spôsobiť, že srdce musí pumpovať menej energie na prekonanie gravitačného odporu a môže sa teda zdáť, že srdce búcha silnejšie.

Vplyv gravitácie na krvný obeh môže byť tiež spojený s prílevom a odtokom krvi v rôznych častiach tela. Napríklad, keď sme v ležiacej polohe, krvný obeh v dolných končatinách môže byť efektívnejší, pretože gravitácia podporuje návrat krvi späť do srdca. To môže zvýšiť objem krvi v srdci a prispieť k vnímaniu búšenia srdca.

Je dôležité si uvedomiť, že vnímanie búšenia srdca pri ležaní môže byť individuálne a závisí od mnohých faktorov, vrátane fyziologickej variácie a osobných pocitov. V prípade akýchkoľvek obáv alebo podozrení na srdcové ochorenie je dôležité vyhľadať lekársku pomoc pre presnú diagnostiku a liečbu.

Možné príčiny búšenia srdca pri ležaní

Fyziologické faktory

 1. Fyziologická reakcia na pokojový stav: Keď sme v pokojovom stave a v ležacej polohe, srdce môže reagovať zvýšeným búšením. Toto môže byť spôsobené fyziologickými faktormi, ako je zvýšený prísun krvi do srdca a zvýšený srdcový výkon, keďže srdce nemusí pumpovať proti gravitácii.

 2. Zvýšené prekrvácanie srdca: Keď sme v ležiacej polohe, srdce môže byť lepšie zásobované krvou, čo môže viesť k zvýšenému objemu krvi v srdci. Toto môže spôsobiť, že srdce vykonáva silnejšie sťahy a vnímanie búšenia srdca je intenzívnejšie.

Patologické stavy srdca a ciev

 1. Srdcové arytmie: Niektoré typy srdečných arytmii, ako sú sínusová tachykardia alebo extrasystoly, môžu spôsobovať vnímanie búšenia srdca, najmä keď sme v ležacej polohe. Tieto arytmie môžu mať rôzne príčiny, vrátane porúch srdcového rytmu alebo zmeny v elektrických impulzoch srdca.

 2. Srdcové choroby: Niektoré srdcové choroby, ako koronárna choroba srdca, srdcové zlyhanie alebo ischemická choroba srdca, môžu spôsobovať búšenie srdca pri ležaní. Tieto stavy môžu mať vplyv na cievny systém, srdcovú frekvenciu a srdcový výkon, čo môže viesť k vnímaniu búšenia srdca.

 3. Hypertenzná choroba: Vysoký krvný tlak môže mať vplyv na srdcovú činnosť a môže spôsobovať vnímanie búšenia srdca. Keď sme v ležacej polohe, krvný tlak sa môže zvýšiť a to môže mať vplyv na pulzáciu srdca.

Je dôležité zvážiť, že búšenie srdca pri ležaní môže mať rôzne príčiny a nie vždy je spojené s vážnym zdravotným problémom. Avšak, ak sa objavujú ďalšie príznaky, ako je bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, závraty alebo strata vedomia, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc na vyšetrenie a diagnózu príčiny búšenia srdca.

Diagnostika a hodnotenie búšenia srdca pri ležaní

Pri diagnostike búšenia srdca pri ležaní lekár môže použiť nasledujúce metódy a testy:

 1. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie: Lekár zhromažďuje podrobné informácie o symptómoch, frekvencii a intenzite búšenia srdca. Vykonáva fyzikálne vyšetrenie vrátane poslechu srdcových tónov a palpácie pulzu.

 2. Elektrokardiogram (EKG): Elektrokardiogram je test, ktorý zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca. Môže poskytnúť informácie o srdcovom rytmu, frekvencii a prítomnosti arytmií.

 3. Holterov monitorovací systém: Tento test zaznamenáva srdcovú aktivitu počas 24 až 48 hodín. Pacient nosí malé zariadenie, ktoré zaznamenáva EKG signály. Tento test pomáha identifikovať arytmiu a prípadne súvislosti medzi búšením srdca a aktivitou.

 4. Echokardiografia: Tento test využíva ultrazvuk na zobrazenie štruktúr srdca a posúdenie ich funkcie. Môže identifikovať prítomnosť srdcových chorôb, ako sú chlopňové vady alebo zmeny v srdcovom svalu.

Zhodnotenie srdcovej frekvencie a rytmu je dôležité pri hodnotení búšenia srdca pri ležaní. Lekár môže vyhodnotiť:

 1. Srdcovú frekvenciu: Vyjadruje počet srdcových sťahov za jednu minútu. Normálna hodnota srdcovej frekvencie je zvyčajne medzi 60 a 100 údermi za minútu v pokojovom stave.

 2. Srdcový rytmus: Lekár môže hodnotiť pravidelnosť a rytmus srdcových sťahov. Normálny srdcový rytmus je pravidelný, ale prítomnosť arytmií môže spôsobiť nepravidelnosť.

Na základe výsledkov týchto vyšetrení a hodnotení srdcového rytmu a frekvencie môže lekár určiť príčinu búšenia srdca pri ležaní a navrhnúť vhodnú liečbu alebo ďalšie vyšetrenia, ak je to potrebné.

Je dôležité spolupracovať s lekárom a informovať ho o všetkých príznakoch a zmenách vnímaných v srdcovom rytmu a frekvencii. To umožní presnú diagnózu a vhodnú liečbu prípadnej základnej príčiny búšenia srdca pri ležaní.

Keď sme v ležacej polohe srdce môže byť bližšie k povrchu hrudníka a tkanivá okolo srdca môžu byť menej napäté
Keď sme v ležacej polohe srdce môže byť bližšie k povrchu hrudníka a tkanivá okolo srdca môžu byť menej napäté

Možné dôsledky a komplikácie búšenia srdca pri ležaní

Búšenie srdca pri ležaní môže mať vplyv na spánok a kvalitu odpočinku. Nasledujúce faktory môžu byť súvisiace:

 1. Nespavosť: Intenzívne búšenie srdca pri ležaní môže spôsobovať nespavosť alebo poruchy spánku. To môže viesť k únave, ospalosti a zníženej výkonnosti počas dňa.

 2. Nervózne srdce: Ak je búšenie srdca pri ležaní spojené s pocitom nervozity alebo úzkosti, môže to negatívne ovplyvniť schopnosť relaxovať a zaspať.

 3. Prebúdzanie v noci: Intenzívne búšenie srdca pri ležaní môže spôsobovať prebúdzanie v noci, čo môže prerušiť normálny spánkový cyklus a viesť k nespavosti.

Okrem búšenia srdca samotného môžu byť prítomné aj ďalšie symptómy a nepohodlie, ktoré súvisia s touto podmienkou:

 1. Palpitácie: Osoba môže pociťovať rýchle a silné srdcové sťahy, čo sa prejavuje ako palpitácie alebo prítomnosť “skákania” srdca.

 2. Nepohodlie alebo bolesť na hrudníku: Niektorí jedinci môžu pociťovať nepohodlie alebo bolesť na hrudníku spojenú s búšením srdca pri ležaní. Toto by sa malo vyšetriť lekárom, aby sa vylúčili potenciálne závažné príčiny.

 3. Úzkosť alebo obavy: Búšenie srdca pri ležaní môže spôsobovať úzkosť alebo obavy z vážneho zdravotného stavu. Tieto emocionálne reakcie môžu ďalej ovplyvniť celkový priebeh a vnímanie symptómov.

Je dôležité podrobne diskutovať o týchto príznakoch a nepohodliach s lekárom, aby sa určila príčina a zabezpečilo primerané liečenie a riadenie búšenia srdca pri ležaní.

Liečba a manažment búšenia srdca pri ležaní

Zmeny životného štýlu a prostredia

 1. Zlepšenie spánkových návykov: Dodržiavanie pravidelného spánkového režimu a vytvorenie prostredia vhodného pre kvalitný spánok môže pomôcť zmierniť búšenie srdca pri ležaní. Patrí sem stanovenie pevnej spánkovej rutiny, vyhnutie sa kofeínu až do večera, zabezpečenie tichého a temného prostredia a vytvorenie pohodlnej spálne.

 2. Zvládanie stresu: Zníženie stresu a úzkosti môže mať pozitívny vplyv na búšenie srdca pri ležaní. Techniky relaxácie, ako je meditácia, hlboké dýchanie a cvičenie, môžu pomôcť znížiť stresovú odpoveď organizmu.

 3. Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita pod dohľadom lekára môže mať pozitívny vplyv na zdravie srdca a zmiernenie búšenia srdca. Dôraz by mal byť kladený na aeróbne cvičenie, ako je chôdza, plávanie, cyklistika alebo joga.

Farmakologická liečba

V prípade potreby môže lekár odporučiť farmakologickú liečbu na zmiernenie búšenia srdca pri ležaní. Nasledujú niektoré bežné lieky používané na tento účel:

 1. Beta-blokátory: Tieto lieky pomáhajú znižovať srdcovú frekvenciu a zmierniť príznaky búšenia srdca.

 2. Antiarytmiká: Tieto lieky sa používajú na reguláciu srdcového rytmu a zmiernenie arytmií.

 3. Sedatíva alebo anxiolytiká: V prípade, že je búšenie srdca spojené s úzkosťou alebo stresom, lekár môže predpísať lieky na zníženie týchto symptómov.

Prípadná chirurgická intervencia

V niektorých prípadoch, keď je búšenie srdca pri ležaní spojené s vážnymi srdečnými ochoreniami, môže byť nevyhnutná chirurgická intervencia. Príklady zahŕňajú operáciu na opravu chlopní srdca alebo bypassovú operáciu pri koronárnej chorobe.

Je dôležité konzultovať so špecialistom na srdce, aby sa zistila príčina búšenia srdca pri ležaní a určil sa najvhodnejší prístup v liečbe a riadení tejto podmienky.

Prevencia a poradenstvo

Rady pre zdravý životný štýl

 1. Strava: Dodržiavajte vyváženú stravu bohatú na ovocie, zeleninu, celozrnné obilniny, zdravé tuky a obmedzte konzumáciu potravín s vysokým obsahom nasýtených tukov, transmastných kyselín a soli.

 2. Fyzická aktivita: Vykonávajte pravidelnú fyzickú aktivitu, ktorá zahŕňa aeróbne cvičenie, ako je chôdza, plávanie, beh alebo cyklistika. Konzultujte s lekárom, ak máte zdravotné obmedzenia.

 3. Kontrola hmotnosti: Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť a vyhýbajte sa obezite. Upravte svoj životný štýl, ak je to potrebné, vrátane vyváženej stravy a fyzickej aktivity.

 4. Zvládanie stresu: Využívajte techniky relaxácie, ako je meditácia, hlboké dýchanie, joga alebo cvičenie, na zvládanie stresu a úzkosti.

 5. Fajčenie: Vyhýbajte sa fajčeniu a ak fajčíte, pokúste sa s týmto zvykom skončiť. Fajčenie je spojené s vyšším rizikom vzniku srdcových ochorení.

Preventívne opatrenia na zmiernenie búšenia srdca

 1. Dodržiavajte lekárske pokyny: Dôkladne dodržiavajte lekárske pokyny a liečebný plán odporúčaný lekárom na riadenie búšenia srdca.

 2. Znížte stimulanty: Obmedzte alebo sa vyhýbajte konzumácii potravín a nápojov obsahujúcich kofeín, alkoholu alebo stimulantov, ktoré môžu zhoršiť búšenie srdca.

 3. Monitorujte svoje symptómy: Sledujte a zaznamenávajte svoje symptómy, aby ste mali dôkazy o frekvencii a intenzite búšenia srdca. Tieto informácie môžu byť užitočné pri návšteve lekára.

 4. Pravidelné lekárske kontroly: Pravidelne navštevujte lekára a dodržiavajte odporúčané preventívne lekárske vyšetrenia, aby sa monitoroval stav vašeho srdca a zistili možné zmeny v čase.

Je dôležité konzultovať s lekárom o vhodných preventívnych opatreniach a poradenstve, ktoré by mohli pomôcť zmierniť búšenie srdca pri ležaní a zabezpečiť zdravie srdca a celkové blaho.

Záver

Búšenie srdca pri ležaní je častým javom, ktorý môže mať rôzne príčiny a dôsledky. Je dôležité pochopiť, že nie všetky prípady búšenia srdca sú znakom vážneho ochorenia. Avšak, ak sa tento jav vyskytuje často, sprevádzaný ďalšími symptómami alebo spôsobuje výrazné nepohodlie, je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc.

Sledovanie a primerané riešenie búšenia srdca pri ležaní je dôležité pre zachovanie zdravia srdca a celkového blahobytu. Je nevyhnutné, aby pacienti konzultovali so svojím lekárom, ktorý môže vykonať potrebné vyšetrenia a stanoviť príčinu tohto javu. Na základe diagnózy sa môže predpísať vhodná liečba, zmeny životného štýlu alebo ďalšie opatrenia na zmiernenie búšenia srdca pri ležaní.

Je dôležité, aby pacienti mali dostatočnú informovanosť o tejto téme a boli schopní rozpoznať príznaky, ktoré by mohli naznačovať potrebu lekárskeho vyšetrenia. Prevencia a primeraná starostlivosť o zdravie srdca sú dôležité nielen pre zmiernenie búšenia srdca pri ležaní, ale aj pre celkovú srdcovú zdravie a prevenciu vážnych komplikácií.

Je nevyhnutné dodržiavať odporúčania lekára, vykonávať pravidelné preventívne vyšetrenia a žiť zdravý životný štýl, aby sa minimalizovalo riziko srdcových problémov a zabezpečilo zdravie srdca.

Pokiaľ ide o búšenie srdca pri ležaní, je dôležité mať na pamäti, že každý prípad je individuálny a vyžaduje individuálny prístup a liečbu. Včasná diagnostika, primeraná liečba a starostlivosť o zdravie srdca môžu prispieť k zmierneniu symptómov a zlepšeniu celkového kvalitného života.

Referencie

Predchádzajúci príspevok Ľúbovník bodkovaný - 4 účinky pre zdravie
Ďalší príspevok Fibromyalgia: Chronická bolesť a únava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!