Alkoholizmus - 3 možnosti liečby

Alkoholizmus – 3 možnosti liečby

Alkoholizmus, tiež známy ako porucha spotreby alkoholu, je chronické ochorenie, ktoré ovplyvňuje milióny ľudí na celom svete. Alkoholizmus môže mať vážne a dlhodobé následky na fyzické a duševné zdravie jednotlivca. V tomto článku sa budeme zaoberať príčinami alkoholizmu, vplyvom alkoholizmu na jednotlivca a spoločnosť, liečebnými možnosťami a dostupnou podporou. Pri písaní článku budeme odkazovať na rôzne štúdie a výskumy, ktoré sa zaoberajú alkoholizmom.

Odporúčané produkty

I. Príčiny alkoholizmu

 1. Genetické faktory

Genetika má významný vplyv na to, či sa u jednotlivca vyvinie alkoholizmus. Štúdia z roku 2010 publikovaná v časopise Alcohol Research & Health (1) uvádza, že genetické faktory zodpovedajú za približne 50% prípadov alkoholizmu.

Odkaz na štúdiu: (1) https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh40/Genetics-of-Alcoholism.pdf

 1. Psychologické faktory

Rôzne psychologické faktory, ako sú depresia, úzkosť a stres, môžu tiež prispievať k vývoju alkoholizmu. Štúdia z roku 2011 publikovaná v časopise Addiction (2) uvádza, že osoby trpiace duševnými poruchami majú vyššie riziko vzniku závislosti na alkohole.

Odkaz na štúdiu: (2) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1360-0443.2011.03504.x

 1. Sociálne a kultúrne faktory

Sociálne a kultúrne faktory, ako sú tlak vrstovníkov, rodinné vzťahy a spoločenská norma konzumácie alkoholu, môžu tiež ovplyvniť vznik alkoholizmu. Štúdia z roku 2012 publikovaná v časopise Alcohol and Alcoholism (3) uvádza, že sociálne a kultúrne faktory môžu mať významný vplyv na spotrebu alkoholu a riziko alkoholizmu.

Odkaz na štúdiu: (3) https://academic.oup.com/alcalc/article/47/6/621/241083

II. Vplyv alkoholizmu na jednotlivca a spoločnosť

 1. Fyzické zdravie

Alkoholizmus môže mať vážne a dlhodobé následky na fyzické zdravie jednotlivca. Nadmerná konzumácia alkoholu môže spôsobiť poškodenie pečene, srdca, pankreasu a iných orgánov. Štúdia z roku 2019 publikovaná v časopise The Lancet (4) uvádza, že nadmerná konzumácia alkoholu je jednou z hlavných príčin úmrtí a invalidity na celom svete.

Odkaz na štúdiu: (4) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31571-X/fulltext

 1. Duševné zdravie

Alkoholizmus môže tiež mať negatívny vplyv na duševné zdravie, vrátane zvýšeného rizika depresie, úzkosti a samovražedných myšlienok. Štúdia z roku 2015 publikovaná v časopise Drug and Alcohol Dependence (5) uvádza, že alkoholizmus môže spôsobiť alebo zhoršiť duševné poruchy, čo vedie k zhoršenej kvalite života a zvýšenému riziku samovražedného správania.

Odkaz na štúdiu: (5) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376871615001795

 1. Spoločenské dôsledky

Alkoholizmus môže mať negatívne dôsledky na spoločnosť, vrátane nákladov na zdravotníctvo, strát v produktivite a zvýšených násilných trestných činov. Štúdia z roku 2016 publikovaná v časopise JAMA Psychiatry (6) uvádza, že alkoholizmus predstavuje značné ekonomické a sociálne bremeno na celom svete.

Odkaz na štúdiu: (6) https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2532788

III. Liečebné možnosti a podpora

 1. Liečba

Existuje niekoľko liečebných prístupov pre alkoholizmus, vrátane farmakoterapie, behaviorálnej terapie a podporovateľských skupín. Štúdia z roku 2018 publikovaná v časopise The American Journal of Psychiatry (7) uvádza, že kombinácia farmakoterapie a psychosociálnej intervencie je najúčinnejšia pri liečbe alkoholizmu.

Odkaz na štúdiu: (7) https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2017.17040412

 1. Farmakoterapia

Niektoré lieky môžu pomôcť pri liečbe alkoholizmu tým, že znižujú túžbu po alkohole alebo znižujú negatívne účinky abstinenčného syndrómu. Lieky ako disulfiram, naltrexón a akamprozát sú niekedy predpísané na liečbu alkoholizmu. Štúdia z roku 2014 publikovaná v časopise Alcoholism: Clinical and Experimental Research (8) uvádza, že tieto lieky môžu byť účinné pri redukcii spotreby alkoholu a zlepšení výsledkov liečby.

Odkaz na štúdiu: (8) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acer.12269

 1. Psychoterapia a behaviorálna terapia

Psychoterapia a behaviorálna terapia sú základnými zložkami liečby alkoholizmu. Terapeutické prístupy, ako sú kognitívno-behaviorálna terapia (CBT) a motivačné rozhovory, môžu pomôcť jednotlivcom zmeniť svoje myslenie a správanie súvisiace s alkoholom. Štúdia z roku 2017 publikovaná v časopise Psychology of Addictive Behaviors (9) uvádza, že CBT a motivačné rozhovory môžu byť účinné pri liečbe alkoholizmu.

Odkaz na štúdiu: (9) https://psycnet.apa.org/record/2017-09384-001

IV. Podporné skupiny a programy

Podporné skupiny, ako sú Anonymní alkoholici (AA) a SMART Recovery, poskytujú prostredie, v ktorom môžu jednotlivci zdieľať svoje skúsenosti s alkoholizmom a získať podporu od ostatných. Štúdia z roku 2018 publikovaná v časopise Journal of Substance Abuse Treatment (10) uvádza, že účasť na podporných skupinách môže zlepšiť výsledky liečby a znižovať riziko relapsu.

Odkaz na štúdiu: (10) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740547217302635

Alkoholizmus je vážne ochorenie, ktoré ovplyvňuje milióny ľudí na celom svete a má vážne dôsledky pre jednotlivcov a spoločnosť. V tomto článku sme sa zaoberali príčinami, vplyvom a liečebnými možnosťami alkoholizmu a poskytli sme odkazy na relevantné štúdie a výskumy. Ak sa domnievate, že vy alebo niekto vám blízky má problém s alkoholom, dôležité je vyhľadať odbornú pomoc a podporu. Liečba alkoholizmu môže zahŕňať kombináciu farmakoterapie, psychoterapie, behaviorálnej terapie a účasti na podporných skupinách. Uvedomte si, že zotavenie z alkoholizmu je často dlhodobý proces, ktorý vyžaduje odhodlanie, podporu a spoluprácu s odborníkmi na závislosti.

Alkoholizmus je komplexný problém a vyžaduje si holistický prístup pri liečbe. Spolupráca s lekárom, terapeutom alebo radcom môže pomôcť zabezpečiť, že jednotlivci dostanú podporu a liečbu, ktorú potrebujú na dosiahnutie úspešného zotavenia. Rovnako dôležité je získať podporu od rodiny, priateľov a podporných skupín, ako aj udržiavať zdravý životný štýl a vyhýbať sa spúšťacím faktorom, ktoré môžu viesť k relapsu.

V dnešnej dobe je k dispozícii veľa zdrojov a informácií o alkoholizme, čo umožňuje jednotlivcom získať podporu a pomoc, ktorú potrebujú. V tomto článku sme sa snažili poskytnúť prehľad odbornej literatúry o alkoholizme a odkazy na relevantné štúdie, ktoré môžu poskytnúť ďalšie informácie a podporu. Dúfame, že tento článok bude užitočným zdrojom pre tých, ktorí hľadajú informácie a pomoc v súvislosti s alkoholizmom.

Doplnky stravy a bylinky pre zlepšenie zdravia človeka s alkoholizmom

Alkoholizmus môže mať vážne dôsledky pre fyzické a duševné zdravie človeka. Kým hlavnou liečbou alkoholizmu je abstinencia a liečba základných príčin závislosti, existujú doplnky stravy a bylinky, ktoré môžu pomôcť zlepšiť zdravie jednotlivca s alkoholizmom počas zotavovania. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z týchto doplnkov a bylín a ako môžu prispieť k zlepšeniu zdravia pri zotavovaní sa z alkoholizmu.

 1. Vitamíny a minerály

Alkoholizmus často vedie k nedostatkom vitamínov a minerálov v tele, čo môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy. Dôležité je zaistiť dostatok vitamínov a minerálov prostredníctvom stravy alebo doplnkov stravy. Niektoré z najdôležitejších vitamínov a minerálov pre ľudí s alkoholizmom zahŕňajú:

 • Vitamín B1 (tiamín): Tiamín je dôležitý pre zdravú nervovú a srdcovú činnosť. Nedostatok tiamínu môže spôsobiť Wernickeho-Korsakovov syndróm, čo je vážne neurologické ochorenie spojené s alkoholizmom. (1)

 • Vitamín B6: Vitamín B6 pomáha regulovať hladinu homocysteínu, aminokyseliny, ktorá sa vyskytuje pri vysokých koncentráciách u ľudí s alkoholizmom a môže byť spojená s kardiovaskulárnymi problémami. (2)

 • Vitamín C: Vitamín C je silný antioxidant, ktorý môže pomôcť obnoviť pečeň poškodenú nadmernou konzumáciou alkoholu. (3)

 • Magnézium: Magnézium pomáha udržiavať zdravé nervové a svalové funkcie. Nedostatok magnézia môže byť spojený s kŕčmi, svalovou slabosťou a úzkosťou, ktoré sú často spojené s alkoholizmom. (4)

Odkazy na štúdie: (1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16670106/ (2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16167496/ (3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2671116/ (4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7848156/

 1. Bylinky

Niektoré bylinky môžu mať pozitívne účinky na zdravie ľudí s alkoholizmom. Hoci bylinky samy o sebe nepredstavujú úplnú liečbu alkoholizmu, môžu byť užitočným doplnkom k tradičnej liečbe. Niektoré z týchto bylín zahŕňajú:

 • Pestrec mariánsky: Pestrec mariánsky (Silybum marianum) obsahuje silimarin, ktorý je známy pre svoje hepatoprotektívne (ochranné účinky na pečeň) a antioxidantné vlastnosti. Štúdie naznačujú, že mliečny tŕst môže pomôcť zlepšiť zdravie pečene u ľudí s alkoholizmom. (5)

 • Kudzu (Pueraria lobata): Kudzu je tradičná čínska bylina, ktorá sa často používa na liečbu závislosti od alkoholu. Niektoré štúdie naznačujú, že kudzu môže pomôcť znižovať túžbu po alkohole a znižovať jeho konzumáciu. (6)

 • Mučenka (Passiflora incarnata): Mučenka, známa aj ako vášnivý kvet, má upokojujúce a antistresové vlastnosti, ktoré môžu byť užitočné pri liečbe úzkosti a nespavosti spojenej s alkoholizmom. (7)

 • Rhodiola (Rhodiola rosea): Rhodiola je adaptogénna bylina, ktorá sa tradične používa na zlepšenie vytrvalosti a zmiernenie stresu. Môže byť užitočná pri liečbe únavy, depresie a úzkosti spojenej s alkoholizmom. (8)

Odkazy na štúdie: (5) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20564545/ (6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16767798/ (7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11679026/ (8) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22228617/

Doplnky stravy a bylinky môžu byť užitočným doplnkom k tradičnej liečbe alkoholizmu, najmä pri zlepšovaní zdravia jednotlivca s alkoholizmom počas zotavovania. Je dôležité konzultovať sa so svojím lekárom alebo odborníkom na závislosť pred začatím užívania akýchkoľvek doplnkov stravy alebo bylín, aby ste zabezpečili, že sú bezpečné a vhodné pre vašu situáciu.

Majte na pamäti, že doplnky stravy a bylinky súlen doplnkom k tradičnej liečbe alkoholizmu, ako je psychoterapia, behaviorálna terapia a farmakoterapia. Základom úspešného zotavenia je celostný prístup, ktorý zahŕňa odbornú pomoc, podporu od rodiny a priateľov, zdravý životný štýl a angažovanosť v liečebných a podporných programoch.

Zotavenie z alkoholizmu je individuálny a dlhodobý proces. Preto je dôležité, aby ste boli trpezliví a odhodlaní pokračovať vo svojom úsilí o zlepšenie svojho zdravia a života. Integrácia doplnkov stravy a bylín do vášho zotavovacieho plánu môže poskytnúť ďalšiu podporu a pomôcť vám cítiť sa lepšie, ako prekonávate svoju závislosť od alkoholu.

Predchádzajúci príspevok Neuropatia: Príčiny, symptómy a liečba
Ďalší príspevok Doplnky stravy - 5 hlavných tipov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Váš košík

Košík je prázdny
Aktualizácia košíka!